mandag 13. desember 2010

Litt å gruble på!

Tankens kraft

Kan du förklara lite om tankens kraft?

Iliuka: "Så är där allt gjort. Under tider där föds, en tankes födsel, så skall den veta att där finns ej någon ny tanke. Allt är där tänkt förut. För där finns ej någon tid. Allt ryms där i evighetens rum. Således är där lik den skapar en generering av energi med strömmar där allt existerar. Allt vad den ser, så kan en tanke skapa en handling och en händelse. Så är där allt efter hur mycket energi den ger lik näring till tankens födelse. Kono Ekatah."

Ingen kommentarer: