mandag 6. desember 2010

SaLuSa i dag

Den Galaktiske Føderasjonen - Mike Quinsey
http: / / www.galacticchannelings.com/


Litt fritt oversatt av meg, fra kanaliseringen til Mike Quinsey

SaLuSa ber oss være oppmerksom på hva som skjer i verden, men vi oppfordres samtidig om ikke å bli følelsesmessig involvert når det er noe negativt som skjer. Dette er den beste måten for Moder Jord, og dermed hennes beboere, å få styrke på når hensikten fra skygge-energien er den motsatte. Vi står foran en avsløring som bringer glede til alle som er med på å lede utviklinga imot Lyset. Vi som står last og brast med Moder Jord i dager som dette, karakteriseres som modige - og det er nok det vi er.

Det legges til rette for alle eventualiteter, men etter hvert som endringene folder seg ut kommer det nok noen overraskelser for mange. Dette nye er så altomfavnende - til slutt er hele verden involvert i det som skjer. De største satsingsområdene hva opprenskning angår er områder hvor det har herjet kriger - der er forurensningen størst. Det vil bli satt ekstra fokus på vannet i de områdene, planene er klare og settes ut i livet skal de. Det kan være andre prosjekter på gang, men de vil bli stoppet umiddelbart da de har et altfor langsiktig perspektiv. Gla'meldingen er virkelig, at oppryddingen blir ferdigstilt før 2012. Noen skjær i sjøen finnes det vel, men som kjent - utfordringer er til for å overvinnes - og støttende energi kan vi sende våre usynlige hjelpere. De oppfordrer oss også til samarbeid, og det skulle bare mangle om vi ikke kjenner vår besøkelsestid.

Bevisstheten på Jorda øker i kvantesprang på grunn av den store mengden energi som sendes oss. Vår utfordring blir å la dette komme til syne i det daglige livet - så tenk tanken på kjærlighet og lys og se at det spres utover hele verden. Innen utgangen av 2011 vil våre veger være opplyste og fulle av kjærlighet. Ingen gråsjattering av lyset er i stand til å hamle opp med den utstrålingen vi kan vise opp nå, derfor lar vi oss ikke stoppe. Dette klarer vi, sjøl om ikke alle er like synlige - vi vet at de er der. Pengekrisa ruller videre, og den har et stykke til før det er bråstopp. Det er gårsdagens metoder de tenker å reparere den med, og det holder ikke. Korrupsjonens dager er talte. De nye planene er klare, og hvem har overoppsynet med planer og ryddearbeid på Jorda om det ikke er St. Germain - han er faktisk initiativtakeren sammen med mange andre.

Av og til kan det være vi krøller det litt til for oss sjøl, men da må vi komme oss ut av det ved egen hjelp. Ikke all hjelp er god hjelp, derfor uteblir den når vi greier brasene sjøl og dessuten skal lære en lekse. Snart er dualitetens tid forbi, og da begynner våre usynlige venner å vise seg så smått.

Ingen kommentarer: