tirsdag 21. desember 2010

En illustrasjon på Tro og Tvil

Crimson Circle

http://216.119.75.7/CrimsonCircle/hovedsiden.cfm
http://crimsoncircle.com/


Denne historien fortalte Tobias i januar 2008 - han ville illustrere forskjellen mellom TRO og TVIL.

Vel, la oss snakke om en av disse veldig gjenstridige energiene - veldig gjenstridige energiene - som står i veien for dere. Men før vi gjør det, la oss fortelle en historie - en kort historie (latter fra publikum, fordi Tobias er kjent for de lange historiene sine.) En kort ... kort historie.

Det var en gang en prest, en pater og en rabbiner (latter) som gikk inn på en bar. Åh…det var feil historie! (latter) Det er et annet manus her. Jeg beklager. Den var ment for en annen gruppe (mer latter.)

Det var to oppdagelsesreisende som ville dra ut for å oppdage den nye verden. De var fulle av ambisjoner og begjær og eventyrlyst. De la ut fra samme havn på samme dag. Så det spilte ingen rolle hvordan numerologien var, for den var felles. Det spilte ingen rolle hvordan planetene var oppstilt, for det var likt for begge.

Den ene oppdagelsesreisende het Chris, og den andre het Mark. Chris og Mark la ut med nøyaktig samme type skip, samme antall besetning og samme mengde proviant om bord. Ingen av dem visste nøyaktig hvor de skulle, for det var en ny verden. Ingen hadde vært der før. Men de visste at de la ut for å finne nye land, for å finne nye eventyr og for å få sine egne triumferende oppdagelser.

De la ut i nøyaktig samme øyeblikk. Den eneste forskjellen var et stykke last som var på Chris sitt skip, men ikke på Mark sitt. Det var en kasse i lasten på Chris sitt skip. Det var en kasse, en kasse som så helt vanlig ut, men innholdet var veldig, veldig kraftfullt. Og innholdet ville komme til å bli sluppet ut og brukt under Chris sin reise. Kassen inneholdt tvil. Tvil.

Så de la ut fra havn på samme tid og samme dag, de la ut begge to. Og dere kan selvfølgelig sannsynligvis finne ut av historien, men vi vil fortelle den likevel. Mark la ut på sitt eventyr med sitt mannskap. Like etter at de forlot havn, kom de inn i en storm. Men i stedet for å lure på hvorfor stormen var der, og i stedet for å lure på hva ånden prøvde å fortelle ham, i stedet for å få panikk og lure på hvorfor han i det hele tatt hadde lagt ut på denne reisen, sa Mark; ”Det er en storm. Jeg føler det. Skipet føler det. Mennene føler det. De blir syke alle sammen. Vi har en storm og stormen er bare energi. Jeg eier ikke stormen. Jeg er ikke stormen. Men jeg føler den, jeg lever den, jeg rir på bølgene. Og den stormen vil ta meg dit jeg velger å dra. Selv om jeg kanskje tror jeg drar en vei, så vet jeg at energien til stormen vil arbeide for meg og ta meg til de største av alle muligheter.”

Mark la av sted på reisen sin med mannskapet sitt, og de møtte på alt mulig - stormer, de traff på perioder uten vind - men de hadde ingen tvil skjønner dere. De erfarte hele tiden og de oppdaget nye land. De fant krydder og eksotiske planter, til og med mennesker og dyr som de aldri før hadde sett. Det var en utrolig opplevelse, og de følte hvert eneste skritt på veien. De vendte hjem igjen etter to år med sjøreiser og opplevelser, rikere, lykkeligere, mer fornøyde. De hadde virkelig levd.

Chris la ut med sitt skip – sitt skip med tvil i lasten – og i det øyeblikk han kom inn i stormen, lurte han på hvorfor han i det hele tatt hadde reist. Det reduserte opplevelsen, for da ble bølgene demoner som prøvde å ta noe fra ham og prøvde å drepe ham, mens bølgene og stormen egentlig bare var del av opplevelsen. Han la om på kursen, for han følte øyeblikkelig at han hadde gjort noe galt. Hvordan kunne han ellers ha drevet seg selv og mannskapet rett inn i stormen? Så han la om på kursen.

Og hele tiden bekymret han seg om dette. Og bekymringen som han følte, kunne sees og føles av mannskapet, og de begynte å bli syke, ikke bare for en liten stund. De ble veldig syke, og de begynte å dø.

Chris sitt skip ble lagt på en kurs som var veldig, veldig vanskelig. Og han oppdaget ikke storartede nye land. Han fant ikke krydder og gull. Hver gang han kom i land et eller annet sted, oppdaget han at de innfødte – de menneskene som bebodde på øyene eller i landet – var veldig fiendtlige og sinte. De kjempet mot ham, de jaget ham bort. Flere og flere av mannskapet sultet og ble syke, og etter bare et år vendte Chris tilbake til hjemlandet sitt som en fiasko, trist. Han manglet enhver form for lys, og enhver form for uttrykk. Han ble latterliggjort av noen, og mange andre var veldig, veldig sinte fordi de hadde mistet sine kjære på skipet.

Og det, kjære venner, er forskjellen mellom tvil og triumferende oppdagelse.

Ingen kommentarer: