onsdag 8. desember 2010

Nye og spennende utsikter

Nå rapporteres det om svært interessante og reelle manifesteringer. Det blir store omlegginger for Jorda sitt vedkommende, noe vi riktignok har hørt lenge, men nå skal det endelig skje. Det har blitt utsatt lenge fordi motstanderne ikke vil gi fra seg makt og myndighet. Det forrige slaget mellom de mørke og de lyse kreftene foregikk på Atlantis og resulterte i oppløsning av det som var en langt utviklet sivilisasjon. Det er de samme spillerne i denne syklusen også, bare med den forskjell at nå skal Lyset (som tapte på Atlantis) gå seirende ut. Om vi synes vi har ventet lenge, så er det likevel verdt å vente på en så stor begivenhet. Vi må heller ikke glemme at det er oss sjøl vi har ventet på - når skulle vi gi slipp på illusjonen?

Det har vært nedlagt et stort arbeid fra våre allierte der 'ute' - i lang tid. Det vet vi. Skiftet har vært under intensiv planlegging og utvikling over de siste hundre år, og har nå gått til finalen. Det snakkes om at Jordboerne føler de trenger endringer i systemene nå, og det skal være visst. Systemenes kontroll skal begrenses - grasrota blir stadig oftere å se på barrikadene - den står samlet og får gjennomslag. Det tyder godt. Det blir utskiftinger på mange plan - det snakkes også om den nye presidenten. Blir det en ny persident eller blir det en 'ny' side ved den gamle, vi får se. Dette er litt svevende i skrivende stund.

Det er bra for hele kloden at den nå blir kvitt all negativ og skadelig tankegang. Jeg tror kanskje ikke vi kan forestille oss hvordan det vil bli, når Jorda og vi er helt renset og framstår i ny ham. De gamle maktstrukturene - rikdom er lik overmakt - forsvinner og erstattes av en fullstendig ny bevissthet i større balanse. De gamle samfunnsstrukturene har eksistert helt fra første del av Romerrikets tid! Tenk det! Og tenk at vi skulle få være med på dette skiftet - for en unik mulighet! Fantastisk!

Se her: http://www.galacticchannelings.com/english/index.html
http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan07-12-10.html

Ingen kommentarer: