lørdag 11. desember 2010

Strek er satt

I sommer hadde El Morya sin siste kanalisering til jordboerne. Forklaringen er, at det Kosmiske Hierarkiet har sagt stopp fordi opplegget ikke virker etter hensikten. Det er et flertall som lever i dualitet og illusjon enda, og så lenge dualiteten ikke forstås og slippes - så skjer det ikke noen oppvåkning. Derfor må 'de' heller slutte å sende informasjon som blir forvrengt når den mottas. El Morya er klar til å fortsette, men han kan ikke overskride de begrensningene som mottakeren sjøl setter - ved å oppføre seg i tråd med illusjonen. Mennesket har sin frie vilje, og hvis personen bestemmer seg for å hoppe i 'avgrunnen' så kan ingen gripe inn. El Morya mener det er akkurat det menneskene gjør når de tviholder på lydigheten i forhold til jordisk illusjon. Vi må bli observatører framfor lydige deltakere. Vi må ikke være lydige som en 'slange til en fløyte', sier Morya. Mange er inkarnert i en svært vanskelig tid for Jorda, og er altfor trollbundet av magien i illusjonen. Ta rev i seila, før det er for seint.

Se her: http://www.sirius-eng.net/dictations/iun_2010/2010.06.21.htm

Ingen kommentarer: