mandag 6. desember 2010

Hilsen fra romfartøyet Alfa!

Kanalisert gjennom Kris-Won
Fra kommandør Sohin på Alfa
http://www.galacticchannelings.com/english/navealfa06-12-10.html


Denne gangen vil kommandør Sohin sende en takk til alle på Jorda, som samarbeider med han og de andre der ute i verdensrommet.

Han starter med en stor takk til alle lysarbeiderne som ikke skyr noen anstrengelser når det gjelder å bidra til å spre informasjonen som sendes til Jorda via kanaler. Med det samme understreker han også sin takk til oversetternes arbeid slik at sendernes meldinger kan leses på mange språk over hele planeten - til slutt er det noen som publiserer dem på sine nettsider og gjennom andre kommunikasjonsmidler. Alt dette er de svært takknemlige for og Sohin vil at alle skal forstå hvor nyttig dette er - alle er et verdifullt gir i 'maskina', sier han, som er med på å bevege en hardt rammet menneskehet mot en bedre framtid.

Uten all denne hjelpen og samarbeidet fra hver enkelt, ville hans og de andres arbeid vært nytteløst. Og han påstår at de føler at de står i gjeld til de menn og kvinner som bruker av sin tid til å hjelpe resten av menneskeheten til å nå bevissthetsnivået som er nødvendig for å være med på kvantespranget - Skaperens vilje. Ingen skal kunne hindre dette fra å skje nå.

En aldri så liten advarsel kommer han også med - ber lysarbeidere være selektive - ikke alle vil ha denne informasjonen, da de sitter fast i mer verdslige tanker. Det må det tas hensyn til.

Fred og Kjærlighet.

Ingen kommentarer: