tirsdag 7. desember 2010

Kommunikasjon - lydspråk eller telepati

Er det slik at alle variasjonsformer for kommunikasjon på Jorda, også er en bidragsyter til sammenstøt mellom individer og nasjoner? Ja, det er det. Matthew tar opp dette spørsmålet i sin samtale med sin mor i desember; hvordan vil språkbarrieren i verden se ut i den Gylne Tidsalder? Rent faktisk forårsaker verdens utallige tungemål stadige turbulenser og sammenstøt. Matthew forteller at dette var intensjonen også, i sin tid, da de 'mørke' kreftene var enerådende og de kunne manipulere DNA'et på Jorda. Alle sjeler hadde evnen til telepatisk kommunikasjon fra starten av, men etter inngrep i DNA ble den telepatiske evnen sterkt begrenset, og kommunikasjonen utviklet seg til å bli lydbasert. Resultatet av denne formen for kommunikasjon var i samsvar med det de manipulative kreftene ville fram til. Og så kunne egoismen florere og turbulensen koke, og folket har siden hatt nok med å holde hodet over vannet. I denne bakevja var det enkelt for de som trakk i trådene å få det som de ville - de hadde Jorda's beboere i sin hule hånd og spant sitt nett. Dette nettet er det som ikke strekker til lenger, det er foreldet og markspist og faller bitvis fra hverandre for hver dag som går.

Når telepatien igjen tar seg opp, er det viktig å huske på å regulere talerne. Fortsatt er det noen uvedkommende som gjerne vil inn med sine meldinger, det er lov å prøve seg, tenker de, men du har ansvaret og må være selektiv.

Les resten av kanaliseringen fra Matthew her; http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

Ingen kommentarer: