lørdag 4. desember 2010

Desember 2010 og nye energier

A Channeling from the Akashic Records of December 2010
http://www.akashictransformations.net/mc/page.do?sitePageId=53332


Noe som kommer til å skje i stor stil denne desember-måneden 2010, er et stort innslag av engler til Jorda. Mange vil nok kjenne det, og føle det som om mye er på gang like under overflaten. Du vil ha en følelse av at du ikke er alene. Noen vil se englene i sidesynet, andre vil bli klar over dem på de mest uventede måter. Det har aldri vært så mye engler tilstede på Jorda, som denne måneden, sier Jen Eramith.

10. desember er en viktig dag. Det er en god dag med et sterkt lys som fungerer som en portal. Ta hensyn til all informasjon, om deg og de rundt deg, som kommer denne dagen. For noen blir denne dagen et vendepunkt, men alle vil oppleve noe viktig for seg. Vær så integrert som mulig. Ha gjerne et spesielt øye til om det skulle dukke opp noe frykt, den må revurderes og slippes. Det er mer ressurser tilgjengelig nå som ingen trodde var mulig. Ta det til deg. Foruten englene, så ligger det store ressurser i at vi nå kan kjenne forbindelsen til hverandre - at vi er del av et globalt samfunn.

Nøkkelen til all opplysning er bevisstheten, det handler om viljen til å ville se det som skjer, å erkjenne det med oppriktighet og deretter behandle det med integritet. Still spørsmål. Er dette riktig for meg? Det er et par meget viktige valgsituasjoner du får deg forelagt nå; det er frykt eller kjærlighet. Valget er ditt. Kan hende har du allerede tatt valget - valgt kjærligheten. Hvis du leser dette, så er det mest sannsynlig.

Jeg anbefaler denne fra Jen Eramith; A Channeling from the Akashic Records of December 2010 -
http://www.akashictransformations.net/mc/page.do?sitePageId=53332

Ingen kommentarer: