torsdag 2. desember 2010

Frihet til å være sjølstyrt

Reisen til frihet handler om å forstå den hellige dynamikken i livet. Dette er ikke en komplisert dynamikk, men som det er blitt sagt fra mange hold - det lavere egoet kompliserer og sjelen forenkler. Det er destruktive energier som påvirker prosessene når det blir vanskelig, jo enklere tilnærmingen er, dessto klarere framstår løsningen. Det er utfordrende i seg sjøl med illusjonen som skal gjennomskues og forstås, men den er en del av hele prosessen med å bryte seg ut i friheten. Ikke kompliser prosessen med vanskelige teknikker, bruk tanken - se det for deg.

Universet gleder seg over hvor mange det er som har forstått sannheten og har valgt å kjempe for ektheten og lyset. En ekstra hjelp er det i portaler som 10:10 - 11:11 - 12:12 osv. Portalene kan også ses som innvielser - en innvielse er et valg om endring fra et syn til et annet - med påfølgende tanker om gjennomføring. Innvielsen er med på å starte noe nytt, initiere nye planer som starter nye reiser inn i det ukjente. Reisene trekker til seg sterke frekvenser som kroppen er klar til å ta inn. Innvielser fører deg nærmere målet om ansvarlighet for deg sjøl, og er en del av hele prosessen med bevissthetens oppstigning.

Tida er inne for å gå videre, å erkjenne at det eksisterer en langt mer avansert og utvidet del av selvet som det er verdt å bli kjent med. Tida er også inne for å stoppe opp og forstå, at du er født for å gjøre en FORSKJELL. Kristusbevissthet er ikke et individuelt vesen, det er en samling av sjeler med Kristusbevissthet. Kristusbevisstheten er den kollektive kroppen av høyere intelligens og høyere visdom som utvides til sjeler som velger sjølbevissthet og er sjølgående og frie. Frie til å leve løftet om nytt liv, frie til å leve som autentiske vesen. Du er en katalysator - transformator - det gamle skal ut og det nye inn.

Ingen kommentarer: