tirsdag 14. desember 2010

Forvandling

Den nye energien krever at vi legger om det meste når det gjelder å bruke sansene. Vi må tenke på andre måter enn før, vi må oppfatte på andre måter og vi må bruke andre metoder for å holde oss forankret. Før de nye metodene er innlært, kan vi få mange overraskelser. Drømmene som drømmes i ny energi har ikke noe 'nedslagsfelt' i den gamle, det er ingen landingsplasser og det merkes når vi våkner. For å manifestere må vi følge nye spilleregler. Derfor er pusten så viktig. Den nye Jorda må pustes inn i systemet, og det er ikke gjort i en fei. Jeg forstår stadig mer av hva Adamus mener når han sier vi skal puste liv til livet. Det er en healingprosess kroppen er inne i, hvor den kjemper sin kamp mens sinnet har sin dagsorden i forhold til regler i det gamle samfunnet. Innimellom kollapser kroppen og da ender det ofte i luftveisproblemer av en eller annen sort. Og begge sidene, indre og ytre, er like viktige og informative etter hvert som vi lærer å forstå det som foregår - både i det indre og i det ytre. Dette er transformasjonsarbeid på sitt beste.

Jeg anbefaler Celia Fenn's reiseskildring fra denne høsten, det er interessant lesning.
Gå inn på: http://starchildglobal.com/

Ingen kommentarer: