onsdag 9. februar 2011

Vi vandrer videre ...

ThinkWithYourHeart.net
http://consciousco-creationalcoaching.blogspot.com/
Lauren C. Gorgo & PHC


De potente solverv-energiene begynner mykt å bade planeten (og våre lyskropper) med frekvenser for endring og vi begynner å føle de første tegn til gjenfødsel etter hvert som våren (den nordlige halvkule) nærmer seg.

Solen føles merkbart annerledes, og tenner sakte våre ønsker om å manifestere de sider ved oss selv som vi lenge har næret. Vi sanser, og ser de første tegnene på vårt nye liv som vi lenge har kjent skulle komme.

I nordøst er vi fortsatt omgitt av urimelig hauger med snø som minner om at vinteren fortsatt er virkeligheten, men likevel, den lidenskapelige livskraften inneni begynner å boble opp som siste rest av vårt mentale rot og emosjonelle bagasje forsvinner og gjør plass for våre skinnende nye selv som tigger om å få slippe ut av de restriktive kokongene.

Ja, den nye verden er her, og om noen av oss gasser opp og avslører vårt nye "hjem", må vi utforske det i etapper. Det første som krever smøring er våre rustne tannhjul (les: ledd) for å aktivere framdriften etter mange år med stillesittende foredling.

Forvirring
Siden min siste oppdatering ... bare var for en uke siden! ... og siste nymåne i Vannmannen, har vi vært gjennom noen dype transformasjoner som vi først nå er klar over. Tiden har satt opp farten og vi føler bedre den nye verden, og hvordan å agere fra den. Vi evner å bryte fri fra lenkene og ser nye muligheter til frigjøring, en gang for alle.

Vi har vært kresne med gjenerobringen av makten som bevisste medskapere i å forberede den neste fasen i planetarisk oppstigning, og dette river opp noen dype sår og blokkeringer som vi nylig har støtt på. Heldigvis kommer vi igjennom det relativt hurtig nå, vi bruker timer på det som tidligere tok uker eller måneder å slippe. Frykt for vår evne, kraft og dyktighet til mestring florerer når vi skyves dypere inn i det ukjente, men likevel - under falmende illusjoner og usikkerhet, er det en følelse av sikkerhet ... selv om vi ingen anelse har om det som venter.

Du kan øyne vage endringer i reaksjoner på det som før var plagsomt, det fordamper når vi ser det ut fra helhet. Vi er i stand til å se mer av verden med utvidet forståelse, samtidig som vi drives ut av skyttergravene i 3d og inn i nye og uventede muligheter i samsvar med en nyervervet måte å samhandle på ... og dette er bare starten.

Et annet aspekt av å rykke bort fra gjenværende lenker er de mange avslutningene. Denne måneden og inn i vårjevndøgn, vil mye opphøre og forsvinne for godt ... relasjoner, partnerskap, karrierer, bedrifter, flytting, langvarige helseproblemer, juridiske / økonomiske forhold, etc. Vi vil også møte fysiske avskjeder av kjære ... i våre egne liv, men også ellers. Vårjevndøgn-perioden er en kraftig overgang og som alltid vil noen velge tida til å starte utvandringer.

Avslutninger i våre liv vil være relativt opplagte, og for mange er dette de fysiske avslutninger som har vært under prosess siden starten av 2010, for enkelte i mange år. Alt som har blokkert, eller annet tap av energi fjernes og erstattes med et høyere vibrasjonelt motstykke i år, og spesielt i de neste 6-8 uker.

I mitt eget liv ser jeg noe av dette som slutten på en 18 måneders konkurs, som i følge advokaten, kunne tatt 3-6 måneder ... men resulterte i mange uventede 'mirakler' som jeg knapt trodde var mulig. Å reise fra huset, og se det gå på offentlig auksjon ... hele veien til en ny "fair" verdivurdering med høy takst og rimelig betaling ... uten min aktive deltakelse ... var bare en halsbrekkende prosess ... og det faktum at guddommelig timing satt ved roret - er helt opplagt.

De tilsynelatende mirakuløse svar på livets dilemmaer kan forventes nå, og er den fysiske framstilling av sjelens ferd fra avmakt til styrke .... Til å ta fullt ansvar for vår fortid (ubevisste) manifestasjoner og ha mot til å leve dem ut i full bevissthet og uten nøling i vår evne til å gjenopprette vår skjebne.

Kriger-brigadens folk har lært gjennom forskjellige harde erfaringer hvordan vi effektivt kan stå i vår sjele-integritet ... uavhengig av individuell frakopling fra verden og hjertets krav. Mot alle odds.

Noen ganger betyr det ytterligheter ... som å lære av livstruende sykdom, leve uten mat, varme, eller også, et sted å bo. Det var andre lekser som kom i form av ensomme reiser, uten en sjele-ledsager eller midlertidig skilt fra vår store kjærlighet i den hensikt å utsette hjertet for kjempebrudd, så vi kunne helbrede følelsen av ødemark i oss selv - for å bli hele igjen.

Enkelte tider var mindre ekstreme, som evig kritikk og dom fra våre kjære ... måtte gå uten, om enn vi dypest sett visste at vi er genetisk formet til å ha alt ... å måtte skjule vår viten av frykt for dom .. . måtte dra med 'Ho-Ho' for de plutselige sult-anfallene ... måtte skjerme oss fra andre omkring og stadig bruke vurderingsevnen for å overleve den rå, sårbare tilstanden av metamorfose, etc.

Alltid ble det umulige krevd av oss, våre svakheter ble avdekket og vi ble tvunget til å møte den mest skremmende frykten ... uansett, gikk vi villig videre (om enn sparket og skrek) vår sjels frø visste at vårt kall til mestring alltid hadde første prioritet.

I den neste fasen vil bulldoserne, sti-rydderne, sporvekslerne, pioner-sjelene som har oppnådd full sirkel gis anledning til å komme 'unglued' fra fortiden med store fullmakter, og står fritt til å gjen-opprette vår nye verden, sette standard for neste bølge, og leve i henhold til våre nye (oppgraderte) ønsker. Vår tid er kommet.

Første trinn
Som med alle endinger, er alltid nye tiltak rett rundt svingen, og vi føler de nye energiene til ekspanderte evner langsomt sive inn i bevisstheten, lover å lade oss med nytt liv, nye lidenskaper, og en fornyet følelse av mening. Det blir stadig mer klart at alt er mulig, om enn i små doser.

I mellom øyeblikkene av fysisk smerte og utmattende trøtthet, blir vi begavet med den første lille renne av guddommelig inspirasjon som vi har tigget om siden oktober. Det betyr at vi er på vei til å puste liv i mange av de prosjektene som har ligget nede, ventet på å bli tilført en dose fra det nye nivåets bevissthet ... særlig noen prosjekter initiert i juni / juli eclipse-perioden i 2010.

Dette innebærer også at nye relasjoner av alle slag kommer til overflaten samt forestillingr om nye, uventede prosjekter, svangerskap, partnerskap, og spennende soul-inspirerte eventyr. Når vi kommer til fullt ut å forstå oss selv som essensielle deler av hele skaperverket, vil vi også lære å kjenne igjen de andre som er på samme bølgelengde - vibrasjon, slik at vi kan komme sammen i hellig union for å skape nye verdener, nye visjoner og med en større forståelse av vår ny-menneskelige evne til kjærlighet.

Ny mental posisjonering
For de fleste på høsten og tidlig vinter (i nord), gjennomgikk vi en intensiv tilkopling og rekalibrering av mentale kropper for opp-justering med den nye (enhets) tidslinje som satte igang en 'floundering' hjelpeløst rundt i måneder med mental forvirring. For meg spesifikt, var dette rene helvete all den tid min oppgave er å gjøre "mental tolkning" av hva jeg hører / gjenkjenner / intuitivt for å rapportere det til dere. Nå derimot, og etter det massive magnetiske pol-skiftet i desember, er vi (endelig) kommet på nett igjen ... mentalt ikke minst .. og for mange betyr dette et helt nytt forhold til tanken.

Vi har alltid lært at det vi fokuserer på blir vår verden, og dette vil bli godt dokumentert i innledningen til dette året. Når vi fletter den guddommelige maskuline / feminine energien inne i oss og opererer fra et balansert punkt med hellig union, er vi endelig i posisjon til fullt ut å tenke med hjertet. Beviset på denne integrasjonen viser seg i evnen til å utnytte kroppens samlede intelligens ... vår hjerne og vårt hjerte ... i balansert harmoni.

Balansen av vår kognitive forståelse og evne til handling, tyder på direkte høyere intelligens med vår sensorisk- / følelses-baserte direktiv som bestemmer vår evne til å overskride den emosjonelle kroppen og skape fra begrensningens null-punkt -nøytralitet. Dette er bryteren fra kausal til 'ekko'manifestasjon som mange vil mestre i starten av året.

Pleiadianerne deler med meg at sann resonans etablering blir mulig fordi den nye (enhet) tidslinjen er nå fullt virksom, så å si ... nettet har blitt aktivert og vil øke i kapasitet med det økende antall oppvåkning og nyfødte sjeler som er- / har vært genmodifiserte (gjennom oppstigningsprosessen) til å arbeide innenfor denne krystallinske nett-strukturen ... malen for den nye Jord.

Og som et resultat, de som har overskredet sin karmiske blåkopi (gjort nødvendig sjele-arbeid / biologisk rensing), vil "ha fokus på læring og forståelse av det nye navigasjons-systemet i ennå-ukjent terreng, som du nå står helt og fullt i. Dette betyr mye, men det viktigste av alt er at du vil bli hekta på en annen strøm av skapelsen ... alt etter hva dine mentale evner tilsier. " iflg. PHC

Med andre ord, når vi overskrider karma-loven om polaritet, blir vi underlagt lovene i den høyere bevissthet, loven om 'one-being-in-action', som krever at våre mentale evner er klare og skarpe slik at vi kan skape fra sinnet i en balansert og på en (følelsesmessig) uhindret måte. Vi er nettopp begynt å lære hva dette egentlig betyr og hvordan du navigerer det nye territoriet mens du stoler på vår oppgraderte 'GPS' som støtte, uten ekstern bistand. For alt jeg vet, blir vårjevndøgn, trenings-hjulet løsnet. Ved vintersolverv, bli vi skjøvet ut av det velkjente 'reiret' for å se hvor godt vi flyr.

Dette betyr at alt det vi lærte gjennom vår egen metamorfose-prosess, og gjennom mange år med indre stillhet snart må omsettes til handling ... "og vi sier ikke dette for å overvelde eller fraråde deg, men for å informere deg om at læringskurven er bratt og du har gjort det umåtelig bra ... men nå er tiden inne til å smi videre, til å skape og gjenskape, å spille og utøve mestring, for å gjøre feil og lære av dem, og å leder andre mennesker fram til seier. " The Spiritual Hierarchy

Å si farvel til et utgående liv
Når vi forbereder oss til neste steg og trenger dypere inn i vårt nye liv og kropp, er det vanlig å oppleve utspill av følelsesmessige utbrudd fra innsiden. Slike utbrudd kan tilsløre seg som intense utbrudd av sinne, frustrasjon eller angst, og til slutt bli til en åpen geysir av tårer som kan fylle et hav.

Det er bygget opp av sterke følelser som driver oss ut i spor vi føler oss fanget i, og det er også vanlig å oppleve slike bølger av underliggende utslipp som en midlertidig sorg som ofte kommer før / følger et stort hopp opp til et nytt bevissthetsnivå. Dette er følelsen av tap som ofte forbindes med et dypere plan i egoet / personligheten, døden og det som alltid bringer oss nærmere vårt sanne jeg.

Hvis du fortsatt er i en sint / frustrert / deprimert fase, vær tålmodig med prosessen ... dette vil til slutt vike for et frislipp av all undertrykket energi og frigjøre deg til å gå utover alt dette 'woulda', 'coulda', shoulda', og all sorg over livet som er tapt.

Husk, så snart vi elsker oss selv fullt ut, er vi ikke lenger redde for å være sann. Det er da livet begynner, når vi dypt innser at det livet vi levde for å komme hit var bare praksis.

Vil det fortsatt være humper i veien?

Selvfølgelig!

Men heldigvis, dit vi går ... trenger vi ikke veier

Slik løsner det ...
Lauren


Les originale her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: