tirsdag 8. februar 2011

Hvor er mitt utspring?

Akashic Transformations ~ Human Origins
Channeler: Jen Eramith MA
Mandag 7 februar 2011
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Hva er opprinnelsen til menneskeheten på jorden? Har vi utviklet oss fra det eksisterende plante- og dyrelivet, eller kom noen av oss fra andre planeter eller andre åndelige steder?


Det er ikke kun det ene eller det andre - det er begge deler. Den fysiske formen for menneskeheten utviklet seg fra plante-og dyrelivet. Det vitenskapen har oppdaget om den fysiske evolusjonen er sant - din fysiske form, og alle de fysiske strukturene som holder din sjel og ditt DNA - de delene av dere utviklet seg fra andre livsformer på planeten Jorda. Du utviklet deg fra planter og dyr, og til slutt primater til det du kjenner som mennesket. Den fysiske evolusjonen ble reell, og alle som er i en fysisk kropp har sagt seg villig til å følge den evolusjonære linjen.

Noe annet er, at dere alle har en sjel og hver sjel har en kosmisk herkomst. Dere kommer alle fra et sted av høyere bevissthet. Du kan kalle det for en høyere dimensjon, og det er tilfellet med hver en av dere - til et visst punkt er dere alle fremmede eller utenlandske. Dere har alle, en unik åndelige arv som kombineres med den fysiske kulturarven, eller evolusjonære linjen for menneskeheten, når dere blir et menneske. Kombinasjonen av de to er det som gjør deg menneskelig. Du kan ikke bare være den ene, av de to, og fortsatt være et menneske. Et menneske er den unike kombinasjonen av et åndelig slektskap og en fysisk, biologisk blodslinje. Så dere utviklet dere fra eksisterende plante-og dyreliv, og alle har kommet fra et annet sted. Noen av dere er svært tett koplet til en planet eller en stjerne, andre er koplet til en familie av guddommelige vesener som engler. Hvordan de to linjene er kombinert avhenger av hvem du er, men begge er sanne med hensyn til opprinnelsen av menneskeheten.

Det finnes sjeldne tilfeller hvor noen får menneskelige former uten å gå gjennom de vanlige biologiske stegene. De fleste av dere, 99,9%, er født biologisk. Du ble unnfanget, du utviklet deg i mors mage, og ble født som andre pattedyr - og slik lever du helt i det tråd med den fysiske evolusjonære linjen av fysisk menneskelige form - som en del av naturen. Noen personer som lever på Jorda, har ikke fått sin form på den måten. Det er mulig for en sjel å gå inn i en fysisk kropp uten å være født på den tradisjonelle måten. Når det skjer, er det vanligvis en sjel som kommer fra et høyere sted, kommer fra en åndelig verden som engleriket eller kommer fra et annet stjernesystem. Noen av dere kaller det, aliens, men de er egentlig ikke aliens i tradisjonell forstand. Det er en annen måte å være i en menneske-kropp på, og leve et menneskeliv. Noen av dere trenger å erfare noe spesielt som voksne, og har verken interesse eller behov for å gå gjennom prosessen - unnfanget, fødsel, oppvekst - for å bli et menneske. Dette er veldig, veldig sjelden, men det skjer.

Hvordan kan vi avgjøre, eller finne ut, hva vårt åndelige opphav er?

Det første er å akseptere at du har et åndelig opphav. Så snart du slipper spørsmålet om hvorvidt du har eller ikke har, og bare omfavner ideen om det, så vil informasjonen komme til deg. Det som skjer er at du er tiltrukket av en spesiell stjerne når du ser på himmelen. Du har alltid følt deg fascinert av engler eller andre guddommelige energier. Du har kanskje alltid vært fascinert av spesielle dyr, fordi dyr kan representere åndelig slektskap som du er en del av. Dyre-totem eksisterer for å gi deg informasjon om åndelig slektskap. Hvis du føler deg trukket til et dyr, for eksempel bjørn eller ørn, forteller det at de egenskapene du tillegger de dyra er nært knyttet til egenskaper for din åndelige arv. Styrken til bjørnen, eller det skarpe synet til ørnen, er refleksjoner av ditt åndelige slektskap.

Når du aksepterer at du har et åndelig slektskap, så kan du begynne å lete etter ledetråder. Det viser seg i spørsmålet om hva du føler deg tiltrukket av? Hva er du interessert i? For noen av dere, har dere et veldig klart, rent åndelig slektskap. Du kommer fra ett sted og det er helt klart. Du er en ørneperson eller en bjørneperson. Akkurat som noen kan være helt irsk eller helt ghanesiske. Men de fleste av dere har et komplekst, åndelig slektskap. De fleste av dere er tiltrukket av ganske mange forskjellige, akkurat som mange av dere har en blandet fysisk avstamning. Du har en del av dine åndelige linjer knyttet til bjørne-energien og en del er forbundet med ørne-energi og enda en del av deg er forbundet med engler for eksempel. De fleste av dere vil merke at du er trukket til ganske mye forskjelligartet - du er interessert i mange ulike emner, eller du føler deg forbundet med ganske mange forskjellige symboler eller dyre-totem. Det er fint. Utforsk dem alle og still stadig spørsmålet om - hva kaller på meg her? Hva føles som en del av meg her? Bare du vet, dypt inne i deg selv, hva som resonnerer som sannhet for deg.

Vær villig til å godta at din åndelige avstamning kommer til å ta med de enkelte egenskapene du ser som positive og noen andre du ser som negative. Det er viktig at du godtar dem alle, akkurat som det er viktig at du godtar dine feil, og være villig til å jobbe gjennom dem. Hvis du omfavner skygge-siden, hvis du er villig til å akseptere at enkelte deler av dere kan ha negative sider, da bestemmer det hvordan du kan bruke det positivt. Det er måten å starte prosessen med utforsking av åndelige avstamning. Du vil se at du kan få informasjoner eller at mennesker med intuitive evner kan fortelle deg mer om din åndelige avstamning. Til slutt er det likevel ved å lytte til ditt eget hjerte og sanse det som virkelig passer for deg, du får mest nøyaktig følelse av hvor du kommer fra.


Les: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: