søndag 27. februar 2011

Regnbue-familien!

Creating Your Rainbow Family of Ascension
27 February 2011
Channeler: Crystalai
CREATING YOUR RAINBOW FAMILY OF ASCENSION - part one


Det er fantastisk å få en oversikt over hva vi skaper, når vi går her på Jorda innhyllet i smerter og ubehag fra morgen til kveld. Vi utgjør et enormt viktig arbeidslag, som automatisk trykker på de riktige knappene. Vi puster og peser oss opp 'bakkene' til der de høye frekvensene befinner seg, og ingen vil gi seg, enda ingen har det helt soleklart hva det er vi anstrenger oss slik for. Det er en merkelig symfoni vi omgis av, mens vi hopper fra tangent til tangent for å komponere. Men vi får det til - så stå på - vi skaper en ny Øy av Lys!CREATING YOUR RAINBOW FAMILY OF ASCENSION
Du vil nå finne og forene deg med din Galaktiske og Kosmiske familie, såvel som familiemedlemmer i hver av de fem sfærene og forene deres bevissthet gjennom bevissthets-pusten av alle de høyere Selvene, alle familiene i hver av sfærene. Frekvenssignaturene vil bli tent hos vår englefamilie i det Kosmiske Rike, vår Kristusbevissthets-familie i det Universelle Rike, vår Vannmann-familie som skapte den første Lysbyen og den første guddommelige planen, hvor det eksisterte vesener i form.

All harmonisk konvergens fører til bevisst (opplyst) pust for samtlige familiemedlemmer's bevissthet, i den Kosmiske sfæren, den Universelle sfæren, den Galaktiske sfæren, Solar sfæren og den Planetariske sfæren, som vil bli oppdaget og benyttet av alle medlemmene av den første bølgen av Ascension som vil forme Rainbows - som starten på Islands of Light.

Vi blir nå veiledet til å lage regnbuer innenfor denne familie-slektens bevissthet, såvel som innenfor familien i dette riket. Regnbuer av lysenergi av alt lys og lyd veves og flettes og tvinnes sammen for å løfte bevisstheten så den kan forenes med de kosmiske familier. Vi skaper og anvender musikken fra regnbuen, fra de harmoniske familie-sfærene, og opplever følelsen av harmonisk konvergens (samhørighet) - enhet med hverandre og innenfor øyene av lys.

Vi tilpasser vår bevissthet til vårt høyere selv, vårt gudeselv, vårt kosmiske selv. Alle entities kommuniserer og får forbindelse gjennom bevissthets-pusten. Pusten av bevissthet smelter sammen med musikken i sfærene. Den harmoniske eller harmoniske sammenstilling av de fem sfærene er nødvendig for å starte ascension-spiralen, lysøyene og hele ascension-portalen for hver opplyste familie. Hver av portalene er en viktig del og kan ikke skilles fra den totale musikken i sfærene som skal antennes av Source Spark. Med en gang denne gnisten blir antent av et nødvendig antall familiemedlemmer, kan denne matrix (skjema) bli ført over på en Ny Jord, en ny Øy av Lys, et Nytt Skaperverk i Ny Matrix. Dette er den store oppvåkninga som har vært ventet av alle i alle universer og galakser i svært, svært, svært lang tid. Være en del av den Store Ascension i vår Opprinnelige Guddommelige Plan for Udødelighet og Sam-Kreativitet. I forbindelse med ditt gude-selv, ditt høyere selv, dine eteriske familier, lære å kommunisere direkte og kontinuerlig for å bli en aktiv deltaker i dette store ansvaret. Moder Jord har et meget 'tomt' hjerte, fordi så få av dere har tatt bolig der.

Moder Jord har bedt om vår bistand for å justere den felles bevisstheten inn til hennes hjerte, eller hennes kjerne, gjennom hjelp fra Kilden. Hun har gjort dette meget klart for oss, og vil at alle skal forstå den absolutte nødvendigheten av å rense all bevissthet ved å gå til Kilden.

Om vi bare skulle forbindes med de fem sfærene i Moder Jords Matrix, forbindes vi med 15 dimensjoner. Det som er nødvendig i denne tida er å fordindes ut over den 15. dimensjon - strakt ut til den 16. Dette er gnisten fra Kilden. Det ville wrap Moder Jords Matrix tilbake til bevissthet eller Frekvens Signaturer av Aquarius eller Andromeda Galaksen M31. Dette er justeringen for portalen som skal sikre Moder Jords hamoniske balanse under justeringen av polene. Moder Jord kan komplettere sitt oppdrag når hele Melkeveg-Galaksen justeres.

Den femte sfære av Moder Jords Matrix er Kosmisk Bevissthets Rike. Dette riket består av vår høyeste englefamilie-bevissthet. Dette er hvor våre få stamfedre alltid har opprettholdt nøyaktig bevissthet - på linje med den guddommelige gnist fra Kilden. Dette er den samme bevisstheten som omgir Moder Jord. Moder Jorda har vært plassert innenfor frekvensene i Stjerneområdet, som har holdt de guddommelige frekvensene for henne til å smelte sammen med under hennes omdanning og justering.

Les kanaliseringa her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

2 kommentarer:

An-Magritt sa...

Hei. Nå tester jeg om det går an å legge inn kommentar på denne bloggen....jeg begynner nesten å mistenke at du må kopiere alle innlegg fra den gamle til den nye etc. Har tråla rundt på blogger for å finne en løsning, men eia var det noe om det tilsvarende bloggproblemet der.

Tukate sa...

Jo takk, den ligger på riktig blogg denne. Forstå det den som kan, jeg melder pass. Veldig rart ...