torsdag 3. februar 2011

The Unfolding Heavens

The Unfolding Heavens
Talyaa Liera, spiritual advisor
Februar 2011


Dette er begynnelsen. En verden av magi du har vært med å skape, puste liv inn i, som begynner å ta form denne måneden. Dette er måneden, hvor noen av vanskelighetene og usikkerheten som ble pisket opp i slutten av 2010 og begynnelsen av 2011, holder på å falle bort og etterlater seg nye former og nye strålende design. Det livet du skaper begynner nå. Du visste dette, ikke sant? Du visste at fruktene av ditt arbeid ville komme, dine lidelser, dine intense spørsmål og inn-til-beinet-bekymringer. Du VISSTE, ellers ville du ikke ha holdt ut, du ville ikke vært her nå, tatt det inn, begynt å motta gaver du gir deg selv.
Det er et glimt av himmelen.

Føl fred med de livs-valgene du tar, det er viktig og er en av de belønningene som kommer denne måneden, selv om følelsen bare er flyktig. Du visste det, ikke sant? At det vil fortsette å endres, dukke opp og utvikle seg? Livet er ikke statisk. Det holder ikke på ett sted. Nei, dine erfaringer er i stadig endring etter hvert som du lager den neste og den neste og den neste. Jo mer ok du er med denne tilstanden i konstant forandring, jo mer vil du åpne opp for gavene du hele tiden tildeler deg selv. Vær til stede, da denne månedens gave er en følelse av fred - fullstendig fred - med ditt valg i livet. Bruk det senere, som en prøvestein, for å bringe deg tilbake igjen til senteret når livet ser ut til å være ukontrollert overalt rundt deg, en malstrøm, forlater deg andpusten. Kjenn da en følelse av, at du vil være din egen guid som skaper en vei tilbake til balanse, slik at du gjenvinner perspektivet når du mest trenger det.

Det er slik himmelen er

Balanse. Perspektiv. En følelse av helhet. En følelse av fullkommenhet, selv for akkurat dette øyeblikket.

Kan du føle det? Kan du føle mulighetene for det i livet ditt? For det kommende året?

Denne måneden setter tonen for resten av året. Åpningen som du føler nå, vil, om du skulle ønsker det - gi et hvilested, et oppholdsrom, for det du har tenkt å lage resten av året. Så velg med omhu. Hva skal følge deg inn i tidene som kommer? Hva fungerer for deg nå? Hvilke endringer - store eller små - er nødvendig for å hjelpe deg å oppnå det du søker? Faktisk kan den ENE endringen du gjør akkurat nå, støtte din nyskaping? Ta et øyeblikk, akkurat nå. Hvorfor vente? DETTE øyeblikket kan starte din reise.

Lukk øynene og se for deg din framtid. Se ditt 'Self-To-Come', seks måneder fram i tid. Inviter din kreasjon å bli med deg. Se den, smile til den. Se så dypere: Hva er endret? Hva for én liten endring ser du? Tillate dette å ta form, og formes for ditt indre øye. Endringen kan være symbolsk, metaforisk. Bare legg merke til en liten greie. Så tilbake til nå. Vær oppmerksom og gi rom for det du vil skape, for den hagen som vokser i livet ditt, gjennom din fantasi, magi, og syn.

Hva forventes denne måneden

Personlig

Måneden begynner på en knivsegg for mange mennesker, en overgang vekk fra året før og til mer fasthet inn i neste. Hvis du føler deg som råmateriale og ubearbeidet, kan det være at du har motstand til selve endringen og opprettingen du ønsker å gjøre. Prøv å forestille seg hvordan det kan føles å være i en lekenhet av åpenhet og kompromissløs aksept og flyt. Selv bare et øyeblikk. Hva kan du føle i kroppen din, i ditt hjerte? Hva kan endre seg i ditt tankemønster?

Etter som måneden utvikler seg, vil du føle endringer som finner sted i mønstret for hvordan du ser ditt selv, når du blir mer solid forankret i den nye virkeligheten som du har begynt å lage. Se etter bekreftelser i glimt av det nye selvet i speilet når du går forbi, eller i klokkeslett som du har visse tanker om, eller i ansikter i en folkemengde, farger som vises når du passerer, eller en viss følelse av viten og riktighet.

Affirmasjon: Jeg er i stand til å skape den magien i livet, som jeg søker

Relasjoner

Denne måneden kan være utfordrende for den som er i et eller annet forhold/fellesskap. Tilstanden, ønsket, er å koples dypere sammen med dem, men det skiftende sandslottet, Selvet, kan utvikle en følelse av usikkerhet som kan tjene til å undergrave forsøk på økt nærhet. Vær tålmodig; stien du følger gjennom ditt dype indre selv vil vise seg fruktbar i dine relasjoner, men sannsynligvis ikke før senere i år. Forstå at du ikke er den eneste på denne stien og prøv å ha medfølelse og kjærlighet for de rundt deg som kan være like uslipt, akkurat på eggen, og like dypt inn i utforskinga sin egen sti, som du er. Vær vennlig. Gi kjærlighet. Vær forberedt på å motta kjærlighet på måter du ikke forventer.

Affirmasjon: Jeg skaper den kjærligheten jeg vil ha

Fellesskap

Etter som verden endrer seg sakte fra isolasjon til sterkere samhold, er det et fall. Tilbakeslag. Dette er en langvarig prosess, men den bærer uventet frukt denne måneden. Akkurat som det egyptiske opprøret lammet verden i slutten av forrige måned, og videre inn i denne måneden, mer tegn på voksende uro med det som er, og hvordan vi forholder oss til hverandre gjennom fellesskapet - eller mangelen på det - vil fortsette å vise seg. Forstå at i hovedsak er det liten politisk motivasjon for endring; situasjonen oppstår fra et ønske om å bli sett og anerkjent som menneske. Politikk er bare den praktiske metoden til å skape forandring, en årsak til å ta tak i det. Se på denne måned som nytt lys som viser grove brudd på menneskerettighetene og et nødvendig tilbakeslag som følge av det. Se også på den generelle mot-reaksjonen til vesentlige endringer, som for en tid nå har blitt manifestert som nedbryting av individuelle rettigheter og frihet og et standpunkt for offentlig beskyttelse (manifestert som en økning i politiets stab).

Du kan bekjempe dette ved å øke din personlige forbindelse med det lokale fellesskapet. Gå til en nabo. Gi mat til de som har behov for det. Organiser en 'varm-klær' stasjon. Syng med venner. Lag mat sammen. Få noe til å vokse opp. Lage kunst med andre. Utvid din personlige energi-sfære utover i verden på en bevisst måte som føles godtagbar for deg.

Affirmasjon: Jeg ER den endringen jeg søker å skape i min verden

Global Politikk

Det egyptiske opprøret vil skape en energetisk domino effekt som sannsynligvis ikke vil få varige virkninger til september. I mellomtiden, vil regjeringer fortsette å slå ned og beholde det som føles som kontroll i en stadig skiftende verden. Det er en tapt kamp, men dette vil ikke være helt tydelig før om et år. Inntil da, vil du se fortsatt politisk uro kombinert med økte statlige kontroller og Draconiske lover (Draco - f. Kr. tilhørte den greske adelen i Attika. min anm.)

Affirmasjon: Jeg er i stand til å utstå endringene som skjer i verden

Earth endringer

Samtidig som det personlige skiftet foregår, gjaller ekkoet rundt om i verden. Friker ut de siste av rapporter om massedød av dyr som plutselig inntreffer? Gjør deg klar for mer, mye mer, av liknende rapporter etter som månedene går. I tillegg vil flere portaler bli åpnet opp rundt om i verden, det begynner denne måneden og vil skape åpninger for plutselige menneskelig forsvinninger og Bermuda Triangle-liknende hendelser. Etter som energiene øker i bevegelse rundt om i verden, blir skiftende realiteter mer normen.

Hvordan skal vi navigere i slike skift og støtte planetens evolusjon? Bare ved å være åpen for forandring. Ved å innse at ubestandighet er normen. Ved å bruke fantasien som visjon for framtiden, men lev uten forventninger. Ved å elske din ekspansjon av selvet og den stien du er på.

Affirmasjon: Jeg ELSKER den magien Jeg skaper i verden

Globale Spirituelle Endringer

Syng en kosmisk Kum-bay-yah denne måneden når du kopler deg dypere inn i 'high-heart' energier som begynner å bli mer tydelig. Føl ditt hjerte utvider seg nå når du blir mer i harmoni med rytmene i universet. Globalt, forbereder planeten seg denne måneden for festen som skal komme: flere åpninger, virkelige tid-rom portaler, visitasjoner og spontane oppvåkninger (selv på masse-nivå til tider). Visjonene for denne måneden hjelper til å sette scenen for månedene som kommer.

Affirmasjon: Jeg er koplet til hjertet av planeten

Les her: http://www.polarisrising.com/february-2011-the-unfolding-heavens.html

Ingen kommentarer: