fredag 18. februar 2011

Hvem skapte Kilden?

Who Created the Creator?
18 February 2011
Channeler: William LePar - The Council


Det er ikke sikkert vårt begrensede sinn kunne fatte svaret om vi fikk det forklart, mener William LePer. Siden Kildens eksistens ikke har noen ende, hvorfor da en begynnelse? Det enkle svaret er at Kilden alltid har vært. Det er ingen tid i de åndelige riker, alt er NÅ. Rådet viser til det som det alltid tilstedeværende NÅ. Fortida er NÅ og framtida er NÅ, men egentlig er det mer komplisert enn som så. Enkelt sagt, Kilden eksisterer i tid og rom, derfor er det ingen regler lik de vi er bundet av.

Kan det settes ord på hvorfor, eller hvordan Kilden, eller det Uendelige, alltid har vært?

Rådet: Igjen, det finnes ingen forklaring på dette, ikke fordi det ikke finnes, men fordi dette ikke lar seg forklare med ord. Kilden er en Eksistens, på samme måte som hele eksistensen er en Bevissthet. Uansett hvilke ord som brukes, så blir forklaringen ikke rettferdig. Dette er en bevisst eksistens av en allmektig kraft som er, på en uforståelig måte, en Eksistens, en levende eksistens, men igjen - ikke 'live' i den forstand, i sammenlikning er du mindre enn død. Sjøl i din åndelige tilstand vil du være mindre enn død, så det er en gjennomtrengende Bevissthet.

Det er ingen begynnelse, Kilden har alltid vært - er det det du sier?

Rådet: Det er det vi sier. Det er umulig for menneske-sinnet å fatte det. Det er nesten umulig for oss å forstå det. Likevel, sjøl om vi har en større grad av forståelse, kan vi egentlig ikke sette ord på det fordi ordene ikke finnes. Det nærmeste vi kan komme, er at det er en bevisst Væren, en bevisst Eksistens som er totalt komplett. Dette gir antakelig ingen mening for deg, men det er den nærmeste forklaringen vi kan gi.

Les her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: