lørdag 5. februar 2011

Aspekt overføring

Master Guide Kirael, gjennom mediumskap av Kahu Fred Sterling
www.kirael.com


Aspekt overføring

KIRAEL: "Det er mange tilfeller der den menneskelige sjel energien har fullført alt det den kom for å lære og den er klar til å gå tilbake til Skaperens lys, samtidig som de har et høyt fungerende kropp system. I disse situasjonene, går det høyere selv inn et nytt aspekt av seg selv i den perfekte sunne kroppen. Det nye aspektet vil få et helt nytt sett med leksjoner for å lære som vil forsterke utviklingen av sin sjele-familie. Derfor, hvis folk våkner en dag og føler seg som om de er noen andre, har de sannsynligvis opplevd en aspekt-overføring eller en walk-in.

Slike prosesser kan noen ganger ta måneder, eller år, for å fullføre. Andre ganger kan det skje over natten. En walk-in overføring kan også oppstå under en traumatisk hendelse der den fysiske kroppen blir så overveldet at den velger å avslutte. Hva folk kanskje tror er et koma kan være det høyere selv som overfører et nytt aspekt inn i kroppen. Når dette skjer, har personen lite minne om fortiden sin etter oppvåkning fra koma.

Det er en annen form for walk-in, som foregår når det høyere selvet ikke lenger kan motivere sitt menneskelige aspekt til å utvikle seg. For eksempel oppstår dette hvis et menneskes vibrasjon blir fanget i en repeterende leksjon og velger å gjenta sin reise over og over. Da vil det høyere selvet plassere så mange ulike muligheter det kan, for å bryte spiralen. Hvis spiralen ikke brytes, har det høyere selvet et annet alternativ. Det høyere selvet kan fjerne dette ikke-utviklings-aspekt av seg selv fra den menneskelige inkarnasjonen og la en del av et annet høyere selv få bruke kroppen. Denne spesielle transaksjonen vil ytterligere forsterke reisen til sjelen - familien."

[Se også Kirael: The Genesis Matrix av Fred Sterling, 2001 Lightways Publishing.]
www.kirael.com

Ingen kommentarer: