lørdag 5. februar 2011

Energi-tumulter

Cycling Energy - channel by Lighted Loving
5 February 2011
Channeler: Karen Cottle
I am Jem, Pleasurex of the First Order of Lighted Loving.


Karen Cottle, snakker om energier som flyter rundt i verden. Hun forklarer litt hvordan 'mørk' energi skal forstås. Hvorfor vi kaller det 'mørk' energi, er fordi vi da tenker på intensjonen bak energien. 'Djevel' er også et synonym i samme gate. Dette er semantikk. Et natt-dyr nyter den kjølige, mørke natta - tenker ikke på den som noe ondt. KC gjentar; Det er intensjonen bak den 'mørke' energien som teller.

De lyse energiene raser skøyeraktige rundt og dytter fram den mørke. Den mørke energien er sur, nervøs, glefser og snerrer fordi den er skremt opp og spredt ut over. Den har glemt sin opprinnelige form som kjærlighet. Guddommelig kjærlighet. Hver mørke enhet vil bli konfrontert med sine lyse aspekter og til slutt brakt tilbake i balanse.

Mange av dere blir opprørt av den resulterende energien (hensikts-oppfyllende - min anm.) Stå høyt, vær sterk og vit at en gang når de seismisk-liknende aktivitetene er slutt, så vil det bli en jevnere og roligere tid.

Kroppene blir kraftig hullet etter hvert som de blir mer krystallinsk i naturen. Etter hvert som energien kanaliseres igjennom, kan dere synes det er vanskelig å håndtere den slik den renner tøylesløst rundt.

Det blir hjertebank når hjertekamrene endres og justeres for å imøtekomme frekvensene dere tar inn. Det er forståelig at det virker skremmende når hjertet plutselig dunker raskt noen ganger og det føles som om det hopper ut av brystet. Slapp av mens det pågår og la kroppen bli rolig og fredfylt, for å utføre de endringene som er på gang. Panikk hjelper ikke, det hindrer prosessen. La det stå til - la endringene skje. Ikke bli som den mørke energien, sparke og skrike etter hvert som den tar seg til rette.

Vi vil ta dere gjennom dette svært sakte, så kroppen får tid til å tilpasse seg den nye krystallinske naturen. Gammel energi er ikke lenger relevant, og kan være vanskelig å kontrollere. Derfor tar vi det sakte, men sikkert.


Les mer her: http://www.karencottle.com/Cycling_energy.html

Ingen kommentarer: