fredag 4. februar 2011

SaLuSa, February 4, 2011

SaLuSa, February 4, 2011
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Det begynner å gå hett for seg enkelte steder og det er bevegelse i folket rundt i hele verden som driver dem mot den nye tidsalder. Det er forandringer på gang som et resultat av dette og det legger grunnen for stadig mer omfattende forandringer, i tråd med de løftene dere er gitt. Selv om det ikke er helt tydelig hvor dette vil føre, så vil dere etter hvert se at folket blir lyttet til og at deres ønsker og behov blir møtt. Det viser at folkets makt er reell og når tilstrekkelig mange mennesker samler sine energier for en felles sak, så gir det resultater. Slaveriets lenker er i ferd med å ryke og med ett er luften full av forventninger om at Mennesket igjen vil få sin frihet tilbake. Det skaper et fokus på å frigjøre seg fra de mørke kreftene og dere vil snart se begivenheter som klart viser at deres tid er omme.

De fleste forandringene er basert på meget kompliserte planer og forutsetter samarbeid med våre medarbeidere på Jorda. Vi vil lykkes fordi så mye allerede er gjort klart på forhånd, spesielt med hensyn til økonomi og finans. Det må imidlertid komme på plass med absolutt presisjon for å unngå tøffe tak for folket, men vi forventer ikke at det blir vanskelig å få full støtte verden rundt. Straks forandringene er gjennomført blir forholdene hurtig normalisert igjen, men med et system som har alles ve og vel som mål. Inntil nå har pengemarkedet vært monopolisert på få hender og brukt bevisst for å holde folket i gjeld. Men det vil endre seg.

Vi følger spesielt nøye med i Midtøsten som er en modell for hva som kan skje i andre land. Området har vært preget av hissige konfrontasjoner gjennom århundrer og vært svært attraktivt på grunn av sine rikdommer. Mange av landene har gjennom historien vært okkupert av fremmede tropper og når vi kan komme åpent blant dere, vil vi bidra til at de opprinnelige folkene får sine landområder tilbake. Folk må frigjøres fra undertrykking og få lov til å uttrykke sin egenart uten innblanding, selv om deres levemåter kan synes uvanlige for andre. Respekt for denne suverene rett har vært absolutt mangelvare, men så snart det blir allment akseptert at alle er Ett, vil man se det fra et høyere perspektiv. I tidligere liv hvor dere har valgt å leve i ulike kulturer og land, har dere gjort dette for å utvikle dere gjennom utvalgte og forskjelligartede erfaringer.

Kan hende virker livet kaotisk, men det bringer det som dere tiltrekker dere og som er nødvendig for deres framgang. Utfordringene kan til tider komme tett som hagl, men hvis dere på vellykket vis overvinner dem, vil livets hav bli smulere og etter hvert roe seg ned. Dette hender ofte mot slutten av livet. Dere har ikke alle like store prøvelser i livene deres, men uansett vil dere ikke få større utfordringer enn dere kan mestre. Noen ganger kan dere ha flaks, men alle erfaringer har en hensikt og karma kan ses på som negativt eller positivt. Det er en utbredt misforståelse at karma er en form for straff, men det er svært fjernt fra sannheten. Dere velger selv å ha spesifikke erfaringer i livet som gir dere mulighet til overvinne svakheter hos dere selv. Det er ganske imponerende å se at så mange mennesker er involvert i hvert av livene deres, og likevel vil deres livsveier veve seg inn i hverandre og krysses som planlagt. Alle lærer dere av hverandre og ingen mer så enn de mørke sjeler.

De av dere som føler at livet er preget av ganske rolige begivenheter, er sannsynligvis kommet langt på vegen mot Oppstigningen. I det store og det hele har dere da vært gjennom livsplanen og bruker den gjenværende perioden til å få de siste bitene av puslespillet på plass og med fokus på målet. Dere har evnen til å hjelpe andre på sin vei og evnen til å berolige selv når det stormer. Men så skal dere også vite, at når noen av dere befinner dere midt i kraftfeltet av Moder Jords egne, kraftfulle forandringer, så har vi mandat til å dempe effektene av dem. Dette gjelder enda sterkere når dere er blitt kjent med oss og vi kan arbeide sammen med dere. Det vil være mye arbeid å gjøre på jordoverflaten og der kan dere være til stor hjelp. Havet og luftrommet er vårt arbeidsområde og der gjør vi allerede mye oppryddingsarbeid.

Vi legger merke til at det allerede utvises mye medfølelse og omtanke for dyrelivet og det er noen grupper som gjør et fantastisk arbeid. Dyrene vil ofte bevege seg ut av fareområder i god tid før trusselen er reell og dere mennesker vil være vel tjent med legge merke til forandringer i dyrenes bevegelsesmønstre. Det vil overraske dere å få vite at dyrene blir flyttet omkring mellom ulike planeter og til tider oppholder seg på våre moderskip hvor vi har skapt perfekte forhold for dem. Slike skip er så store at de er som byer i himmelrommet og var dere om bord, ville dere ha vanskelig for å forstå at dere var ombord i et skip. De er så fullkomne og har en teknologi som gjør at vi kan reise i mangfoldige år og være selvforsynte.

Hvis dere har ambisjoner om å reise i verdensrommet, så vil dere kunne gjøre det når dere har nådd et visst åndelig nivå, slik som å fullføre Oppstigningen. I løpet av kort tid vil bevisstheten deres vokse hurtig og det er mulig takket være oppløftende energier som sendes til Jorden. Forsone deg med ditt ego og du vil oppleve at livet blir enklere og du vil være mer i harmoni med alt liv. Egoet ditt har en tendens til å spille sjef og holde deg fast i det gamle paradigmet som ikke har noen plass i framtida. Du kan selv endre din holdning til livet om du ønsker det, ved å prøve så godt du kan å leve slik du tror et oppløftet vesen ville gjøre. Sett deg høye mål og bekymre deg ikke om det ikke er så lett å lykkes i begynnelsen. Hvis du virkelig ønsker å lykkes, så vil du få hjelp, for energien i drømmene dine vil trekke den til seg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at vi følger nøye med i alt som skjer på Jorda. Vi vet fra minutt til minutt hva som foregår. Og enda bedre: vi vet hva som foregår i tankene til de mørke sjeler, slik at de ikke kan lure oss uansett hvor mye de prøver. Som vi allerede har fortalt dere gjentatte ganger, så er deres tid omme og de får stadig mindre mulighet til å stikke kjepper i hjulene. Allerede i dette nu blir aktivitetene deres forpurret og vi gjør det med stor autoritet. Vi har den største autoritet som noen kunne ønske seg å samarbeide med og det er deres garanti for suksess. Den guddommelige plan er nøkkelen og den har laget veikart for hele deres livsreise.

Takk, SaLuSa
Mike Quinsey


Les her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: