fredag 4. februar 2011

Hva skal vi gjøre ...?

AA Azrael on Dealing with the changes
4 February 2011
Channeler: Snapdragon Tracy
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channelErkeengelen Azrael om det å takle endringene

Når det er tider med store forandringer og rystelser i verden slik som nå, vil det være opp- og ned-dager alt etter hvordan verden endrer seg, såvel som menneskene. Verdens forandringer er politiske, økonomiske og økologiske. Personlige endringer er fysiske, åndelige og følelsesmessige.

Dette skiftet har blitt valgt av hver enkelt av dere, av menneskeheten ved det høyere selvet, og av planeten. De av dere som er klar over dette går en annen vei med et annet formål, enn de som ikke er klar. For den som er klar er denne veien ikke lett, sjøl om den er velsignet og herlig.

Det er strålende dager og det er harde dager, når en dårlig dag kommer er det best å ikke fokusere på det, dvele ved det og analysere det - la det være som det er og gi slipp. Forandringene og de forferdelige dagene, samt de strålende dagene kommer uansett, i mellomtida vær glad i dere sjøl, hverandre og de som kommer under dekke av et eller annet formål - alle er de der av en spesiell årsak.

Den akselererte tidslinjen skaper ytterligere komplikasjoner og ubehag blant alle de systemer som lever side om side - personlige og globale. Det kan ikke skapes store endringer uten at det påvirker alt som er - Jorda, menneskene, plantene, dyra og alt ut over det. Ut over er inn over, utvendig og dimensjonalt.

Så omfavne de herlige dagene, gi slipp på de dårlige og vær i kjærlighet - vit at vi i de høyere riker er rundt deg og bistår som du har bedt om, i evig kjærlighet til Skaperen.

Hva vil bli den største forandringen dette året? Den største forandringen dette året blir den fullstendige globale forandringen i vaktstyrken.

Ingen kommentarer: