lørdag 12. februar 2011

Å utvikle sin individuelle sol

Message from Archangel Michael
"YOU ARE DEVELOPING YOUR INDIVIDUAL SUNLIGHT"
Transmitted Through Ronna Herman


Ronna Herman og erkeengelen Michael snakker denne måneden om at vi skal utvikle den individuelle sola. Her er et kort innblikk i noe av det:

Skaperens pust er livets drivstoff, og vi er flammen som næres (denne lille setningen rommer en hel beretning!) Det er viktig at vi forstår at vi utvikler vår individuelle sol, som en refleksjon av vår egen skaper-essens. Sola tilsvarer det menneskelige hjerte, sier Iliuka.

Inne i denne 'flammen' hver enkelt av oss er, skal den menneskelige, intellektuelle tankeprosessen utvikle seg utover språkets begrensninger. Det er et enormt vell av informasjon som venter oss gjennom den inspirasjonen som vil komme. Du må utvikle dine intuitive evner for å få visdom i 'Cosmic Council of Light'. Det vil ikke komme fra det ytre. Pusten er svært viktig, det er med den vi mottar åndelig næring fra Livets elv og gjennom det åttende chakra, sjelestjerna.

Det åpner stier som fører inn i flerdimensjonale nivåer av skaper-bevissthet. Vi må utvide det indre perspektivet mens vi gradvis endrer trosmønster og oppfatning. Bevisstheten må ekspandere for å innpasse den enorme skapelsen.

Fra skaper-essensen ble det skapt et bestemt antall sub-universer i den universelle enheten med både feminine og maskuline egenskaper.

Men når flesteparten av sub-universene ble skapt, ble den dominerende kraften i den kreative prosessen enten tillagt egenskapene til den maskuline eller den feminine bevisstheten.

I halvparten av sub-universenes hellige blåkopi-planer ble far/sønn-egenskaper - kraft og hensikt, mentalt/utadvendt egenskaper, valgt.

I den andre halvparten ble mor/datter-egenskaper - medfølelse, fostring, intuisjon innadvendte kvaliteter for å yte hjelp og støtte, valgt.

Det er også et likt antall sub-universer med mor/datter kvaliteter og dyder i lederrollen, mens far/sønn egenskapene tok en underordnet posisjon.

Har vi ikke fortalt deg at dette universet kan kalles et univers av flott, unikt mangfold? Det ble skapt som et universitet for opplæring av deg, omniversets stjernefrø. I hovedsak er det varierte mangfoldet og omfanget av skapelsen utformet slik at skaperen kan oppleve ubegrenset variasjoner av seg sjøl.

Det sub-universet vi lever i har først og fremst vært en far/sønn-universell erfaring fra starten. Vår mor-skaper og den varkre gudinnen har alltid vært til stede, men ikke i full prakt. Nå er det tida for mor/datter- og far/sønn-forholdet til skaperen å gå tilbake til likeverdig partnerskap.

Oppvåkningen av selvet fra å være i en bevisstløs tilstand, er det mest dramatiske steget i utviklingen av menneskeheten. Sjølbevissthet krever at du blir klar over hva som skjer i din personlige verden. Du må skjerpe tankeprosessen og lære å leve i øyeblikket eller nået som det blir kalt.

Les hele den interessante kanaliseringen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Refleksjoner:
Kanskje kommer vi nå inn i en rykende utvikling, som ekspanderer langt ut over det våre høyere frekvenser som Iliuka, Michael og de andre, har forestilt seg. Var det alle motbakkene i 3d som la grunnlaget? Er 3d som skreddersydd for å drive 'grunnforskning' i ? Kan det være en helt ny retning vi utvikler? En retning som også er ny for våre inspiratorer? Skal vi få inspirasjon til å sette ord på det nå etter hvert?

Ingen kommentarer: