torsdag 10. februar 2011

Ord er nøytrale redskaper vi mistolker ...

Nå har det brutt ut en jordisk krangel om; Kan ord skade? Foreløpig var det i dag en enslig stemme i eteren, som sa; Ord kan ikke skade! Dette fikk fagfolk til å rive til seg de mest sarkastiske ordene og slenge dem ut over den enslige stemmen. Den enslige (maskuline) stemmen lot seg selvfølgelig ikke affisere, og røsten fra 'folkedypet' ble krakilsk og slo fast - nå er tilbakegangen åpenbar - vi skal tilbake til mørkets tidsalder, og hvilken utvikling er dét? Hva er det som skjer, hvor kommer denne mørkemannen fra, som sier at ord ikke er farlige? Hvordan kan han påstå noe så skadelig? Hvordan får han seg til å si, at ord ikke skader? Ord er forferdelig skadelige, sies det, fra de som påberoper seg facit.

Den observante leser ser, at her var det ikke mye undring, men en bastant overbevisning fra første sekund. Stemmen med facit, representerte 'Olweusprogrammet,' som har drevet og driver med å lære opp folk til ikke å mobbe andre - Dette Mobbeprogrammet kjøres ved 41 skoler i Hovedstaden, og forøvrig er det utbredt over det ganske land. Nå mobbes det mer enn noen gang, sies det, på skolene rundt omkring i landet mobber både elever og lærere (kanskje rektor også kan innlemmes - all den tid rektor ofte snur ryggen til slike tilfeller?)

Når referanserammene er som de er, fulle av mobbere og mobbing, hvorfor da gå i forsvar for et system som avler dette? Hvorfor ikke ta imot nye tanker med en vurdering - kan det være riktig at ordet i seg sjøl, er nøytralt? Og dermed uskadelig? Det som sies uten at det følges av en fysisk handling, er det skadelig? Når en person godtar det som sies av en annen, da får det verdi for vedkommende, men ikke før.

Er det så vanskelig å forstå dette? Og er det så vanskelig å forstå at det er snakk om kun én kropp! Det er én kropp, og det er den enkeltes ansvar å nære den kroppen med ord som skaper nærende følelser, nærende følelser ...! Derfor er det ikke lurt å tenke negative tanker om seg sjøl, men ikke om andre heller, for kroppen skjelner ikke. Skal den ene kroppen (den eksisterer i entall - for alle) få næring fra ordene, må ordene være positive og myntet på egoet/selvet. Ordene må ikke være negative sjøl om de sendes til en ytre person - for kroppen din tar ordene til seg som om de var ment på den - uansett.


Olweus finner du her: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/satsingsomrader/arbeidsmiljo_fritt_for_mobbing_vold_og_rasisme/mobbing/olweus/

Det er en kanalisering fra Rådet og William LePar, som går rett inn i denne debatten; www.WilliamLePar.com.
Du finner den her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: