lørdag 5. februar 2011

Energi-hierarkiet

Master Guide Kirael, gjennom mediumskap av Kahu Fred Sterling
www.kirael.comEnergi-hierarkiet

KIRAEL & Kahu Fred Sterling: Nå som du vet definisjonene på walk-ins og aspekter, vil jeg legge ut det såkalte "hierarki" av energien som er involvert i reisen når en walk-in kommer inn eller når et annet aspekt av ditt Høyere Selv er - enten i denne dimensjonen eller en annen. Din fysiske tilstedeværelse er 'bilen' som får deg gjennom denne reisen. Det er koplet til emosjonelle, mentale og åndelige legemer, ditt Høyere Selv er de to andre aspektene, ditt Høyere Selv, din monad, og endelig, Skaperkraften. [1] Like ovenfor din fysiske kropp er din åndelige kropp, og like over din åndelige kropp er ditt Høyere Selv på en vakker reise i kjærlighet og lys som har kontroll over nesten alt på din ferd. Over det Høyere Selvet er Monad, en vakker ring av lys som inneholder alle dine disincarnate i sjel-familien. Så Monad er mellom Skaperkraften og ditt Høyere Selv. Aspekter og walk-ins kommer fra Monad gjennom det Høyere Selvet, noe som bringer dem inn i denne reisen. Med dette, tror jeg du har tilstrekkelig grunnlag for spørsmål.

AV: Master Guide Kirael, gjennom mediumskap av Kahu Fred Sterling

Les alt her: www.kirael.com

Ingen kommentarer: