mandag 7. februar 2011

Refleksjoner fra lord Adama

Lord Adama Reflects on the Ease of Movement
From January through February 2011
Rev Christine Meleriessee Heliohah


Elementene forandrer seg drastisk i våre liv nå, sier Lord Adama. Siden starten av 2011 har store endringer skjedd i Jord-kroppen og i hver enkelt menneske-kropp. Ja, vi i Telos er også påvirket av de plantariske endringene, men på en annen måte enn dere på den ytre Jorda. 'The crux' er, at alle er i endring og når vi teller med endringene i oss, skifter vårt fokus til en høyere bevissthet. Det er ikke helt til 5d fokus, men beveger seg oppover for til sist å motta 5d energier.

Dere på Jorda som lytter til våre ord nå, er veldig klar over at dere er i endring. Noen velger å ikke vite hvorfor, de bare aksepterer, mes andre trenger konkrete svar på hva det er. Forskjellen på meningene må samles i kor - vi sier ikke lenger hvorfor, men når. Dette er et viktig aspekt. Begynner du å forstå hvorfor du går gjennom en viss prosess, så kan du fullt ut akseptere at lysets guddommelighet skal skinne inn i aspekter du prøver å akseptere.

Aspekt - hva er ditt aspekt i dette øyeblikket. Vi er nå i skiftet, og flytter oss fra januar til februar. Det har vært et ekstremt værmønster på Jorda, og mange føler at januar har gått svært sakte. Velkommen til vår verden. Du lever i øyeblikket, i nået, ikke prøv å stresse opp noe, men gå framover skritt for skritt. Det er ekspansjonen av dine erfaringer på dette tidspunkt. Områder som ligger i le for været, blir rammet hardt - med andre skjer det motsatte. Det er interessant hvordan polariteten er oppstått på Jorda, slik polariteten har oppstått innenfor hver av dere.

Det som skal skje, er at polariteten skal skifte - ikke til det motsatte, men ved utvidelse av Enheten. De to endene møtes på midten etter som det rundt ekspanderer i prosessen. Bruk et øyeblikk til å reflektere på dette for å fullt ut forstå hva det dreier seg om. I ditt dypeste dyp, pust og føl din egen ekspansjon. Har din bevissthet endret seg nettopp, eller hvordan oppfatter du dette? Polene har skiftet inn i hver av dere på denne tida, for å hjelpe alle til å komme sammen. Noen innser det kanskje ikke, og vil gå glipp av neste lys-aktivering. Hva handler denne aktiveringa om?

Januar-aktiveringa ga oss muligheten til fullt ut å tillate lys-frekvensene å komme inn i kroppen og assistere Jorda - hvilket har skjedd. Været er uberegnelig, men også veldig rolig i samme åndedrag. Dette er et vesentlig poeng med hensyn til å samle det Enhetlige. Hvis du ikke kan være i din egen guddommelige Enhet, hvordan kan universet forvente at Enhet skal bli forstått. Så i januar var forsøket på gang, i hver enkelt av oss. Noen av dere kan ha hatt traumatiske opplevelser, slik at åpningen skjedde og lyset kom inn og utvidet deg.

Så nå forflytter vi oss til energiene i februar. Kjærlighets-måneden, ikke bare på grunn av Valentinsdag, men på grunn av handlinger mange foretar. Det er en energi, ikke en ferie-tilstand. Det er i vinterens dypeste dyp noen steder, og varme må oppnåes. Nå som hver enkelt har ervervet denne åpningen, skal du la kjærligheten - Enheten - flyte inn i deg. Det handler ikke bare om kjærligheten til en annen person - det er kjærligheten til deg sjøl. Dette er måneden for å uttrykke den kjærligheten du har inne i deg, på forskjellig vis. 11. februar 2011 er dagen for en storstilt innvielse i Enhet. Hvorfor denne dagen? Vel, det er et aspekt av 11:11 - og hver måned vil vi komme nærmere det guddommelige i oss. Ikke bare hver av dere, men hver av oss i hvert øyeblikk. Det er et spesielt øyeblikk for å opprette og å uttrykke din egen guddommelighet med deg sjøl. Universet støtter deg i dette skapelsens øyeblikk. Nyt varmen som kommer til deg. Så når den 14. februar kommer, vil du være helt klar til å dele med en annen, denne kjærligheten du har mottatt. Det er et fantastisk øyeblikk i denne skaperprosessen av Enhet.

Lord Adama bestemte seg for å dele dette med deg på denne dagen, på grunn av legemliggjøringen av den Ene. Vi i Telos har ventet på dette innkomme av essens - av deres væren og på denne Jorda. Vår kjærlighet er din kjærlighet, og det kommer en tid da vi vil dele mer direkte enn vi noen gang har gjort.

Vær klar over at du fortjener denne tida med å skape, slik det er i din guddommelighet å virkeliggjøre minnet om at vi alle er sammen. Så la oss denne dagen på den 11. februar 2011, ta kontakt med hverandre i guddommelighet som vi alle er. Vi vil vente på din kjærlighet.

Jeg er Lord Adama, til tjeneste
High Priest of TelosSe meditasjon i samme kanalisering: Ease of Waves ~ Meditation ~ February 2011

Se originalen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: