lørdag 5. februar 2011

Aspekter og Walk-ins

Master Guide Kirael, gjennom mediumskap av Kahu Fred Sterling
www.kirael.com


Det er interessant å orientere seg litt i begrepene 'aspekt' og 'walk-in' - hva er det egentlig? Kirael har gitt svar på spørsmål om dette (www.kirael.com), men et besøk i Kirael-arkivet kan gi svar på ubesvarte spørsmål om mye mer. Det anbefales.

Jeg anbefaler både Kirael og alle de andre mesterne som; Iliuka, Michael, Adamus, Kryon, og flere andre av de gode 'gamle'. For eksempel så er Adamus, den nye energien til St. Germain. Det er flere energier (mestere) som nå driver informasjons-arbeid ut fra ny energi og nye navn, så det er lurt å orientere seg som dette, og så holde seg til de nyeste energiene.


Hva er; 'Aspekter' - 'Walk-ins' ?

KIRAEL: "Jo høyere selv vil vanligvis aspektere seg inn i en treenighet laget av tre aspekter, men det er ingen garanti for å ha noen andre aspekter på Jorden til enhver tid. Åndelig søkende har vanligvis minst to av sine mulige aspekter på jorden. Men når det høyere selv ser at en planet er i ferd med å gjennomgå et skifte, ønsker det høyere selv å samle så mye kunnskap om den erfaringen som det muligens kan. Derfor ordnes det slik at alle tre av aspektene er på planeten samtidig. På et visst punkt, kan det høyere selvet bestemme seg for å bringe to aspekter hjem til Skaperens lys og la en være på jorda, eller det kan velge å ha alle tre på helt forskjellige planetsystemer. Men de fleste høyere selv vil ofte fokusere tre aspekter av seg selv på en enkelt planet samtidig, de danner en treenighets lys-formasjon som det kan lære av."

[Se også 'Veiledning til det usynlige Self' av Fred Sterling, 2002 Lightways Publishing.]

Les her: www.kirael.com

Ingen kommentarer: