onsdag 23. februar 2011

En noe uvanlig 'reiseskildring'

Sheldan Nidle Update 2/22/11
23 February 2011
Channeler: Sheldan Nidle
Update from the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Litt informasjon om Jorda - oss - og utviklinga fram til dagen idag og det vi tumler med nå. Det er blitt lovet oss for evigheter siden, at vi skal 'stige' opp igjen i bevissthet. Våre forfedre kom hit for nesten 900 000 år siden, fortelles det fra "Åndelig Hierarki og Galaktisk Føderasjon," kanalisert gjennom Sheldan Nidle. Den første bosettingen var på den ytre Jorda, med en koloni i den indre Jorda. Dette skjedde med Gaia og hennes Åndelig Hierarki's godkjenning. Atlantis var den siste av Jorda's kolonier, og var i hovedsak en ytre-koloni. I den indre Jorda var det bygd store krystallbyer - der det hersket fred og uforstyrret ro i over 800 000 år.

Bak opprettingen av Atlantis var det en opprørsgruppe (!) som hadde fått lov til å komme sammen for å danne sin egen region, framfor å være spredt blant de forskjellige koloniene. I hemmelighet hadde atlantierne en helt annen agende, de var fullt oppsatt på å bli de framtidige herskerne på Jorda. Muligheten for å sette dette ut i livet, ble klart da Lemuria-Rådet satte opp egne administrasjoner for hver ytre koloni - noe som skjedde for rundt 50 000 år siden.

For omlag 25 000 år siden realiserte atlantierne sin skumle plan, noe som førte til eksperimenter av destruktiv karakter og tok 'livet' av Jorda. For omtrent 13 000 år siden var jordboerne fanget i denne tilbakegangs-situasjonen, og ble avhengig av 'off-worlders' som vi kjenner som Anunnaki - det sumeriske navnet. Denne daværende 'mørke' gruppa kastet jordboerne inn i en heksegryte av krig, hat, religioner og behov, og likevel har vi lært å overleve i denne eksistensen av frykt og slit. Nå har vi nådd punktet for en skjebnebestemt endring. Vi er i stand til å framkalle visdom lagret i epigenetikken, som kombinert med oppstigningen, kan gjøre oss til prototyper på endring i store deler av galaksen - som var okkupert av tidligere 'mørke' barn fra Anchara. Vår skjebne er viktig for den Galatiske Føderasjonen. De mange som nylig var imot oss, venter nå ivrig på vår oppvåkning til full bevissthet.

Les hele kanaliseringa her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: