lørdag 19. februar 2011

Vi er et energisystem i fri flyt

Understanding Yourself as an Energy System
A message from Naeshira channeled by Meredith Murphy
Thursday, 17 February, 2011


Noe jeg har tenkt mye på, er hvor smart energien er som kan forme seg i alle mulige og, sett fra mitt synspunkt, umulige former. Den har formet seg som menneskekropper, dyrekropper og alle andre slags former, og den er like gjerne med på å utvikle et intellektuelt språk, som kroppsspråk og dyrelyder (språk) i utallige varianter. Energien takler alt og ved hjelp av den grunnleggende substansen sin, kan den skape og omskape seg en masse. Og dette kan vi mennesker, blant utallige andre former, nyte godt av. Vi kan dra universet rundt, vi kan bli alt mulig, vi kan agere på alle mulige slags måter, vi kan oppleve alle de millionvis av variasjoner som denne energien stiller opp med. Vi kan reise - hvis vi liker å se energiens mange ansikter manifestert, eller vi kan lukke øyene og se mylderet som befinner seg bak øyelokkene. Energien spiller like godt i mikro som i makro.

Les denne kanaliseringa som tar for seg dette emnet: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: