torsdag 24. februar 2011

Uro i det magnetiske feltet

“Solar Activity and Aura Protection”
Channeler: Terri Newlon - Djwhal Khul
24 February 2011


Solaktiviteten har en tendens til å skape forstyrrelser i det magntiske feltet på planeten. Forstyrrelsene gjelder også våre kropper og de instrumenter vi omgir oss med og har gjort oss avhengige av. Nedmontere alt du har bygget opp av forsvar i 3d, den tidligere dimensjonen. Nå kan du trykke på knapper, som tidligere ikke var tilkoplet. Dette gjelder din egen kropp. Er det noe du gjerne skulle endret på, så be bevisstheten din om å sørge for at det blir gjort. Det er ikke noe som ikke lar seg endre, det er bare å gi beskjed. Men det er lurt å tenke seg godt om, slik at du er enig med deg sjøl om hva og hvordan du vil ha det. Du får det du ber om, så vær nøye med hva du krever.

Se forøvrig her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: