torsdag 3. februar 2011

Døden

Prosess of Death og Dying
4 februar 2011
Channeler: William LePar - Rådet

En av mine venner har nylig mistet sin far, så jeg tenkte at jeg skulle legge inn en liten del av vår informasjon om død og sjelens progresjon til verden utenfor. Dette emnet ble forsket på i mer enn to år med over 500 sider med dialog, mellom forskere og Mr. LePar kilde, Rådet. Over tid håper jeg å presentere et fullstendig bilde av fødsel, død, reinkarnasjon og strukturen i de himmelske sfærer.

De fleste tror at fødselen er begynnelsen på livet og døden er slutten på det. Men mange av oss forstår at det sanne livet er en ikke-fysisk eksistens. Fra det øyeblikket vi er født starter vi vår reise mot døden og tilbake til vår virkelige eksistens. Så, hva er involvert i dødsprosessen? Hva skjer egentlig i dødsøyeblikket?

Rådet sier:
"Døden er øyeblikkelig, og egentlig er den rett og slett en omstilling av din bevissthet. Det er alt. Straks bevisstheten er endret slik at den ikke trenger materiell manifestasjon, er det ingen reell følelse av endring annet enn å kunne vise hva som skjer i området. "

I dødsøyeblikket, er det absolutt ingen smerter når sjelen skilles fra den fysiske kroppen. Det er en omstilling fra det fysiske til det åndelige. I dødsøyeblikket er den fysiske kroppen helt ubrukelig for oss. I stedet for å se verden som en deltaker som vi gjorde da vi var fysisk i live, begynner vi nå å se livet som en film eller et TV-show.

La oss sammenlikne dødsøyeblikket med skatteoppgjøret. For de av oss som fører våre egne regnskap, er det klart at arbeidet med skjemaene gjør oss spent og konsentrert fordi vil ikke vil gjøre noe feil. Vi er sterkt konsentrert og plutselig er det noen som avbryter. Vi må innse at vi er tilbake i den virkelige verden, vi er ikke lenger tapt i tall på papiret. Det er på samme måte som sjelen fungerer med den legemlige manifestasjonen. I dødsøyeblikket, er vi fortsatt veldig konsentrert om det fysiske livet, og vår oppmerksomhet er fokusert på den materielle verden.

Med den intense konsentrasjonen om våre fysiske liv, vet vi noen gang når vi kommer til å dø? Rådet gir denne innsikten.

"Du skjønner, hele dødsprosessen er igjen en omstilling av oppmerksomheten, og du er meget klar over dine forandringer - om du vil akseptere det eller ikke er en annen sak, men du er klar over når tiden for endring av fokus er nær. Med andre ord, så er du klar over at døden kommer. Så uten hensyn til hva som er gjort med kroppen, og i noen tilfeller er det gitt medisiner som kan gi den ytre bevisstheten en viss, skal vi si, hallusinasjon, men aldri den indre bevisstheten. Du skjønner, sinnet eller bevisstheten går ikke i dvale, avtar ikke, og medikamenter eller maskiner endrer ikke bevisstheten eller forårsaker illusjon i dødsprosessen."

Rådet sier at på et eller annet nivå av vår bevissthet, har vi en grad av forståelse for den forestående død uansett hvilke medisinske prosedyrer eller medikamenter som foreskrives. Vårt sinn eller bevissthet er alltid aktivt.


Se her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: