fredag 18. februar 2011

Gaia oppdaterer oss ...

Gaia Calls—Again
18 February 2011
Channeler: Suzan Caroll Ph.D
To view with all the beautiful images and direct links go to: http://www.multidimensions.com/TheVision/newsletter_021711.html
Deler av denne kanalisering mellom Suzan Caroll og Arcturianere er fritt oversatt.Jorda er en mental skapning, melder arcturianerne, og det som skjer nå er at vi vekker Atlantis og Lemuria opp igjen, i bevisstheten. For 70 år siden kalte Gaia på assistanse, da lysets mørke andel var på nivå med den gangen da Lemuria og Atlantis 'gikk under'. Mange hørte hennes kall og kom henne til unnsetning for 70 år siden, og mange fra den 'arbeidsgjengen', er fortsatt tilstede på Jorda. I tillegg er det nå utallige andre som har kommet til, mennesker (for å ivareta landet) og hvalen for å ivareta havet (følelsene våre!) På 70 år har menneskene gått fra kanten av stupet til steget for full oppvåkning! Når vi igjen inntar Atlantis og Lemuria (i bevisstheten), så er det med fullstendig plettfri intensjon og nyervervet visdom.

Den ytre fysiske speilingen av vårt indre, trer fram som kontinenter og hav, helt konkret, og gir oss følelsen av å leve i flere virkeligheter. Den framstår som et uttrykk gjennom den personlige bevissthetens opplevelse, og fra den kollektive bevissthetens opplevelse, samt gjennom den planetariske bevissthetens opplevelse. Videre vil det personlige, kollektive og planetariske uttrykket oppfattes på en helt annen måte gjennom galaktisk og kosmisk bevissthet. Når bevisstheten ekspanderer inn i en ny oktav, vil du oppleve flere parallelle virkeligheter fra Jorda. Forskjellen på 'virkeligheter' og 'dimensjoner', kan forklares ved at virkeligheten i de mange prallelle virkeligheter flyter vertikalt - strømmer gjennom alle dimensjonene. Hver dimensjon har også en horisontal flyt, som er tilpasset den virkelighetens frekvens. I 3d synes hver av de parallelle virkelighetene å være helt separate. En av de viktigste lovene i 3d er loven om atskilthet.

Loven om separasjon ble innstiftet samtidig med 3d, for å skille bevisstheten til små, enkle enheter. Denne virkeligheten ble opprettet fordi bevisstheten ville bremse seg ned og dele seg i enkelte enheter med sikte på opplæring gjennom erfaring. Derfor ble en erfaring ordnet slik at bevisstheten kunne oppleve seg sjøl i en individualisert, polarisert og sekvensiell form.

I 5d virkeligheten, kan du forbinde noen av dine parallelle virkeligheter som du vil oppleve. I 6d kan du være klar over og bevisst, at du er i flere realiteter i mange dimensjoner, galakser, planeter og '3d tid' - samtidig. Det kan lette forståelsen av dette om du tenker du foretar flere operasjoner samtidig - spiser et eple, snakker i telefonen, snakker med noen ved siden av, ser ut vinduet og observerer noen som går nedover gata. Du kan tenke på hver av de tilfellene som en annen virkelighet og at du lever alle på en gang.

Vi opplever dimensjonene i en lavere vibrasjon, og er i stand til å oppleve høyere dimensjoner hvis bevisstheten heves til denne frekvensen. Derfor kan vi enkelt se den andre og første dimensjonen, men må heve bevisstheten for å oppfatte den fjerde og femte. Oppstigningsprosessen begynner med at bevisstheten heves i de vertikale, parallelle virkelighetene i en høyere dimensjon for å tilvenne deg frekvensen av denne virkeligheten. Om noen lever i en høyere, dimensjonell virkelighet, kan du sammenlikne det med en bok, hvor de første sidene utgjør fortida som du husker, mens du er opptatt med å lage de andre sidene som du enda ikke har lest.

Hvordan det nå enn er, så er du skaperen av hele boka. Boka er utenfor grensene av tid og rom, og du skriver den med alle dine tanker. Med hver tanke og følelse skriver du den, og skriver om igjen, alle de myriader av uttrykk for selvet. Når du redigerer et uttrykk for selvet, endrer du alle uttrykkene for ditt selv - for de er alle EN / ETT.

Et annet eksempel, tenk på din 'Livets Bok' som har sider med bilder i stedet for ord. Bildene er sjablonger, mye likt bøker om anatomi. Fra et horisontalt synspunkt ser du bare én side, en av utallige sider eller virkeligheter. Fra et vertikalt perspektiv ser du alle (sidene) dine parallelle virkeligheter eksisterer i NÅ. Fra dette perspektivet kan du se hvordan alle 'sidene' samhandler og blandet skaper de EN bok. Hvis du endrer noe i noen av bildene (realitetene) på noen av sidene (dimensjonene), vil hele det kollektive bilde (virkeligheten) endres i tillegg.

Hvis du ser nedover siden, vil du ha et perspektiv fra det høyere selvet som ser på det lavere selvet. Hvis du ser øverst på siden i boka, blir det som om 3d-selvet ser opp til det høyere selvet. Siden tid og rom er en illusjon skapt i 3d, er de ovennevnte vilkårene for ned og opp kun for å avklare bildet. I virkeligheten fungerer alle virkelighetene innenfor NÅet til den ENE, og du oppfatter hver parallelle virkelighet ved å justere din bevissthet til en bestemt frekvens. Med andre ord, så endres din bevissthet når du skifter fra én virkelighet til en annen.

3d og 4d er basert på illusjonen om tid og rom. Alle 'filer' for de realitetene er registrert i Akashic Records som vibrerer med de høyeste sub-nivåene i 4d. Du har en latent evne til kontakt med Akashic Records, som utgjøres av de Lemuriske, Atlantiske og Aghartanske samfunn i indre Jorda. Når du er aktiv i ditt flerdimensjonale operativsystem, vil du kunne få tilgang til kollektive opplysninger fra 3d og 4d i Akashic Records.

Sinnet er grensesnittet mellom bevisstheten og det personlige hologrammet. Hjernen er det mediet som 6d-selvet bruker for å overføre holografiske mønstre av virkeligheten. Med andre ord, så overfører 6d-selvet via din flerdimensjonale bevissthet den versjonen av virkeligheten som er mest gunstig for sjelens vekst. I denne tida overfører den kosmiske bevisstheten på det flerdimensjonale selvet, programmet for oppstigning, på 'skjermen' i din nåværende virkelighet.

Som barn har du kanskje hatt 'fantasi-venner." Mange av dem var uttrykk for ditt høyere selv. Siden barnesinnet ikke fant noen forklarig i den fysiske verden, på hva slags 'venner' dette var, skapte du en tankeform, kanskje et dyr eller et annet barn. Denne fantasivennen forsto du gjennom din fantasi, som egentlig er 5d-forståelse. Tanker en en kombinasjon av bevissthet og sinn. Hvis bevisstheten er begrenset til 3d virkeligheten, har du liten tilgang til fantasien din.

Siden fantasien din er en mental aktivitet som forbinder seg med din medfødte flerdimensjonale bevissthet, forbinder du deg til ditt flerdimensjonale operativsystem. Innenfor dette systemet blir du stadig mer bevisst på parallelle virkeligheter som gir gjenklang utover den fysiske verden. Det er til en av de høyere dimensjonale parallelle virkeligheter du kommer tilbake. Det er nyttig å være klar over, at siden det finnes så mange historier om din fortid og din mulige framtid, er det fordi det finnes utallige parallelle virkeligheter. Derfor er mange av denne virkelighetens paralleller helt riktig, men de finnes i forskjellige parallell-virkeligheter.

Det var på Atlantis, at forbindelsen til det flerdimensjonale selvet, ble svekket fordi atlantierne ble oppslukt av sine maskiner. I begynnelsen ble maskinene brukt som leketøy, men etter hvert ble de så avhengige av maskinene at de glemt at de kunne skape med sinnet. De glemte at kroppene var en midlertidig projeksjon av bevisstheten inn i form, med polarisert virkelighet. Så i stedet for å huske at de kunne reise tilbake når de ønsket, begynte de å 'dø'. Først døde de kanskje etter hundrevis eller tusenvis av år, men til slutt begynte de å 'dø' i yngre alder. Heller enn å vende seg til sjelen for å få svar, vendte de seg til sine maskiner. I stedet for å bruke den helbredende flyten av ubetinget kjærlighet - den helbredende kraften i universet, brukte de sine regenerasjons-maskiner som trakk energi fra Jorda.

Dette valget var et viktig vendepunkt i vår sivilisasjon, som ble så identifisert med de materielle kreasjonene, at de glemte sine sanne flerdimensjonale skapende krefter. Tida med egoistiske hensikter begynte, og enhets-bevisstheten ble tapt i sammenlikninger, konkurranser og kriger. Hva om du skulle gå tilbake til den tida i Lemuria og Atlantis, med renhet og kjærlighet, og ta tilbake den opprinnelige intensjonen for denne syklusen av Gaia sin tidslinje? Du kan deretter oppjustere med den versjonen, så blir oppstigningen en fredelig og kjærlig opplevelse.

Fortsatt er det noen av denne planetens beboere som trenger modellen for konflikt og kontroll for å lære. De vil skape en oppvåkning fylt med konflikt og drama, omtrent som en Hollywood film. Noen vil vinne i denne virkeligheten og noen vil tape. På den annen side er det mange av den galaktiske familiens grunnlag som ikke lenger trenger utfordringer og konflikter for å lære. De har allerede husket, lastet ned og integrert sitt sanne, flerdimensjonelle selv i sin bevissthet. De vet allerede at de er EN. Det er de som er klare til å skape en fredelig og kjærlig oppvåkning for seg sjøl og sin planet Jorda.


Mye spennende å lese her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: