søndag 23. mars 2014

Vi er Ett med Alt

Alle er vi den Ene

Putin er kun et input i verden som alle oss andre. Vi er bare her, ble født her engang, helt uten offisiell grunn. Det ble bare slik, uten ytterligere utredninger om det. Slik fyller vi verden fra land til land.  Det faller seg slik. Det blir bare slik!    

Enkelt og greit.  Vi bare ble født her, og dermed er vi her.  Bor her og lever her.  Alle innreder vi vår bolig så noenlunde likt.  Det er best slik.  Lager minst mulig bråk.  Vi er ganske like, på mange vis da!  Vi vil ha det slik.

Dette er vår stil eller det vi tolererer som vårt bilde.  Det vi vil være bekjent av - omgi oss med.  Putin vil sikkert omgi seg med et annet bilde - bildet av den 'sterke' lederen.  Den tøffe.  Den pågående (lille) sterke lederen.

Lederen som vrir kroppen sin framover på alle podier.  Lederen som vrir verden i den retningen han som (liten) leder ser fra sitt store utsiktspunkt. Det er ikke noe å bry seg om - noe å frykte.  Det virker bare litt påtatt og sett fra et lavt synspunkt.

Når vi vet at vi er ett med alt, så er vi også ett med Putin. Frykter vi Putin, frykter vi oss sjøl.  Og frykter vi oss sjøl, da er det noe vi misforstår. Vi har levd i uminnelige tider og fryktet andre hele tida. Vi visste ikke at de var oss.  Nå vet vi det.  De andre er oss. 

Da kan vi bruke tida til å forstå akkurat det da - de andre er oss.  De andre er altså oss!  De er meg.  Jeg er dem.  Det er uforståelig.  Ja.  Jeg må forstå.  De er meg. Nei. Jo.  Er det mulig?  Vet ikke hvordan.  Men de er meg, deg, alle andre - et eneste rot.

Kaos

Det er mulig av årsaker jeg - vi - ikke forstår.  De er oss og det er umulig.  Jeg er Putin?  Putin er meg, men jeg protesterer.  Det lyder uforståelig.  Kynisk.  Bort i natta!  Jeg er bergtatt av Russland og vet ikke hvorfor, men er det.  Skyldes det Putin?  

Ikke i det hele tatt.  Det skyldes russerne - nei, landet deres og - mitt.  Jeg har levd liv i Russland i svunne tider.  Dette har jeg hørt og dét kan jeg forstå. Det må være sånn.  Jeg har besøkt Russland og jeg kjente det ved første innpust der borte.  Jeg har levd der ja!

Så til det vi kanskje vil vri oss fra - da er vel Putin norsk også da?  Hva bunner alt dette i, når vi saumfarer på denne måten.  Vi ender opp hos oss sjøl, alle sammen, hele tida.  Det er ingen forskjell - egentlig - på deg og meg - Jørgen eller Salomo.  

Tukáte

Ingen kommentarer: