søndag 16. mars 2014

Iliuka oppklarer

Av og til kan Iliuka's forutsigelser variere noe fra det som virkelig hender, og slik forklarer han dette.  

Spørsmål:  Når Iliuka ser inn i framtiden, kan det være at du tar feil av og til?

Iliuka:  "Meget korrekt. Dog der defineres ei lik feil i våre himler. Der er hvorledes der skapes prognoser derefter hva selvet ønsker og hva der skapes av villigheter og viljer. For der er lik enkeltindividets beslutninger der giver alt større kraft enn våre prognoser." (251113)

Iliuka.net hovedside

Ingen kommentarer: