mandag 31. mars 2014

Saint Germain - By Méline Lafont

(Notat fra Méline:  Saint Germain har snakket om dette til meg i mitt private rom i noen uker nå, ettersom han for øyeblikket er mer bevisst tilstede på de Jordiske plan, men jeg fant aldri tid til faktisk å sette meg ned og tillate en kanalisering om dette å komme gjennom. Til slutt grep jeg sjansen for noen dager siden og tok imot dette budskapet.)

Vær hilset, mine høyt elskede venner, det er jeg, Saint Germain som kommer med nyheter, en masse nyheter faktisk. Nå og da liker jeg å komme inn med viktige nyheter som henviser mer til nåværende hendelser, mens jeg til andre tider foretrekker å gi dere mer inngående og dypere aktualiseringer som har en dypere innvirkning på deres Oppstigningsprosess. Vel, dette budskapet inneholder begge tilnærmingene.

Året 2014, som er det første året for aktualiseringen av alle deres ønsker, deres realiteter, deres skapelser og deres forberedelser, har allerede frembrakt mange innledende endringer. Som en begynnelse refererer jeg mer spesifikt til de intense solstormene som har en enorm innvirkning på deres Jordiske virkelighet og også på deres nåværende bevissthet og deres inkarnasjon.

Undervurder aldri disse enorme kreftene og impulsene ettersom de representerer en viktig link (forbindelse) i denne globale Oppstigningsprosessen. Mer enn noensinne stormer de mot dere med mer kraftfulle impulser og i et enda raskere tempo enn dere noensinne kunne forestille dere. Vær advart, mine venner, det hele vil forsterkes, og øke enda mer! Dette vil bidra til å oppnå flere oppvåkninger og flere skifter som kommer til å finne sted i deres Jordiske virkelighet. Frem til nå, har økningen i solstormer vært et slags ‘ukjent land / terra incognita’, et ukjent område for mange av dere, fordi intensiteten i disse solstormene aldri har nådd slike proporsjoner som de nå har.

Hver solstorm er i seg selv en kjempemessig skapelse og en aktivering som bidrar til aktualiseringen av ditt indre Selv innenfor ditt eget miljø, innenfor din virkelighet, så vel som innenfor din egen legemliggjøring (inkarnasjon). De fleste av Lysarbeiderne og Mestrene på denne planeten som er klare for dette, legemliggjør foreningen av deres JEG ER Nærvær og Kristus Bevisstheten, alt dette utvikler seg langsmed forskjellige faser.

Dette vil kanskje kreve enda mer jording og avslapping, så vel som mer hvile og en viss ekspertise for å kunne endre dem til en indre kreativitet og en balanse. Det spør etter en måte å trenge gjennom til deres virkelighet og deres bevissthet, men det krever også et middel til å manifestere seg i ALTET (the ALL; ALT) via deres virkelighet og deres legemliggjøring. Deres kropper og deres bevissthet er ytterst viktige i hele denne prosessen.

Det er ikke bare den menneskelige bevisstheten som manifesterer sine visualiserte former og dens skapelser, men også den globale bevisstheten i sin helhet over hele planeten, fra alle skapelsene på Jorden og hinsides, påtar seg former og skapelser ettersom vi snakker om et planetarisk skifte og et solar skifte som også angår og har en innvirkning på andre planeter og andre virkeligheter/Dimensjoner.

Som en kollektiv bevissthet blir dere i tiltagende grad mer avstemt, ikke bare med hverandre som den menneskelige rase, men også med naturens elementaler, med dyrerikene og endatil med alvenes verden. Jo mer dere er avstemt med og på det samme nivået, og på den samme vibrasjonen som dyrene og elementalriket, så vel som med de høyere Dimensjonale vesenene, slik som alvene og Devaene, jo mer vil bevisstheten deres utvikle seg mot en mer Galaktisk forening og en forening (sammensmeltning) av bevissthet.

Den Galaktiske Føderasjonen har allerede begynt på deres planer om å garantere en effektiv tilstedeværelse på et planetarisk nivå for alle de av dere som er klare for dette. Avhengig av hver enkelts virkelighet, av hjertets intensjon, av deres respektive bevissthet og vibrasjon, vil det bli tatt kontakt på en slik måte og på et sådant frekvensnivå at du med letthet kan håndtere det. Hvis du fremdeles holder fast ved bevisstheten hvor atskillelse fremdeles er tilstedeværende, så vil dette faktum bli reflektert i samsvar med dette. Hvis du derimot representerer Enhetens bevissthet og toleranse, så vil en mer bevisst forening skje med disse Galaktiske energiene, noe som tillater deg å bli mer bevisst på dine Flerdimensjonale aspekter av deg Selv.

Jo mer du er Mesteren over ditt eget Vesen, noe som betyr at du forblir i din egen kraft i Hjertet og at du er i balanse, jo mer vil du være i stand til å ta beslutninger og til å skape på den måten du ønsker for selv å oppleve den aller første Galaktiske kontakten. Det finnes tallrike muligheter og de står alle til din disposisjon for ditt velvære. Nyt de kommende skapelsene og de mer bevisste samhandlingene og utforskningene med disse Galaktiske aspektene av deg Selv og med din familie av Lyset.

Ganske mange skip har faktisk landet, ettersom tillatelse til dette er blitt gitt av den kollektive bevisstheten. Vi er imidlertid spente og avventer hva den politiske reaksjonen vil bli med hensyn til vår tilstedeværelse og blant den menneskelige befolkning, det problemet er nå på dagsordenen. En viss mengde av svært viktige gjennombrudd kommer deres vei og dekker ikke bare den Galaktiske bevisstheten, men så mye mer.

Et slikt problem angår Nesara, som jeg har fordypet meg veldig i og grunnet over i løpet av disse siste ukene. Den Kosmiske Lov som vedrører bønn om betingelsesløs Kjærlighet og Frihet har ankommet deres kyst. Gjennombruddet har allerede manifestert seg og er allerede skjedd. Først blir alt oppnådd på et eterisk nivå før et planetarisk skifte skjer, men glem ikke, mine høyt elskede, at du er den som har kontrollen med hensyn til hva som kan skje i din personlige virkelighet. Så, i et nøtteskall, er dere dem som skal bestemme når og hvordan alt dette skal skje i sin siste fase. Jeg er den som baner vei for dere for å muliggjøre dette og som bidrar til å virkeliggjøre det.

Bare den kollektive bevisstheten kan autorisere og tillate hva som deretter vil skje, dette med samarbeidet til dine egne Guddommelige krefter, jeg arbeider med dine energier og med din bevissthet for å avgjøre hvor jeg kan hjelpe for og nå et gjennombrudd eller hvor jeg fremdeles trenger å gi en hjelpende hånd for å bistå kreftene som er involvert. Du kan se det som en kule av Lysenergi (Orb) som blir overrakt meg fra alle dere, og i seg selv symboliser det dine Hjerteskapelser og dine indre krefter for forandring. Denne orben eller kulen av Lysenergi tillater meg å fullende alt som er rommet i den, på grunn av mine manifestasjonskrefter, hvoretter jeg politisk kan bane vei, så høyt oppe som mulig. Uten denne orben av skapelser kan jeg ikke blande meg inn, ettersom innblanding ikke er tillatt uten deres samtykke, deres samarbeid, deres åpenhet, og deres vekst i bevissthet. Jo mer denne orben inneholder enheten (enigheten), samarbeidet og Hjerteintensjonene, jo mer kraftfull blir den.

Det har vært mange diskusjoner disse siste månedene, mengder av forarbeid er blitt gjort, selv om dere ikke er klar over det. Ikke desto mindre er noen av dere helt på det rene med hva som foregikk og var i stand til å plukke opp noen minner. Deres tålmodighet vil bli belønnet, et faktum som blir mer og mer tydelig.

Legg holdningen med å vente på at noe skal skje bak deg, ettersom ting ikke er helt ferdige for deg; det blir gjort gjennom dere og sammen med dere alle, ettersom vi sammen former en enhet som kan stable frem alle krefter som vil skape effektive skifter og endringer. Vi kan bare fungere som en link (forbindelse) eller som en medhjelper, resten forblir imidlertid deres egen kollektive opplevelse, deres egen mulighet/skapelse, fordi det er din bevissthet som markerer og realiserer alt her på denne planeten.

Jeg er ikke denne planetens frelser, jeg fordeler eller sprer snarere min bevissthet og mine Mester energier på en sterk og konstant måte i denne virkeligheten, som et bidrag i denne Oppstigningsprosessen, siden det er Vannmannens Tidsalder som representerer min rene energi og mine krefter med henblikk på den Fiolette Flamme.

La oss nå alle bemyndige denne kollektive bevisstheten og la oss fortsette som en og den samme Kjærlighetskilden, slik at veien til evig frihet og til en ubekymret eksistens kan oppnås. Sammen vil vi oppnå den planetariske Oppstigningen så perfekt som mulig; vi er ingenting uten hverandre og vi er alt i oss selv.

I AM that I AM
Saint Germain  -  By Méline Lafont

Ingen kommentarer: