torsdag 27. mars 2014

Ny tids guddommelighet overskygger islam! v/Iliuka

"Hvor stor innvirkning vil Islam ha på det Vestlige samfunnet vårt i de nærmeste årene? 

Vi ser der er noget der alt nu er i sitt maksimum. Hvorledes der således vil skapes en høyere bevissthet der skaper skygger over hva der er av Islam, der er noget lik den óg vil se der er ei i behovet for. Der vil vokse til nytanker om hva der er av religiøse filosofier, – en betraktning av ny tids Guddommelighet der overskygger sådant. Konu Ekatah.
Betyr det at det blir bedre?
Korrekt. (051213)"

11. mars 2014

Ingen kommentarer: