søndag 16. mars 2014

Matthew på dansk

Status i Verden. Vigtigheden af at øge vibrationerne. Arbejdet med retningslinjer for sjælsarbejde. At tackle udfordringer. At hjælpe Jorden. "Gamle sjæle". "Remote viewing". Sprog. Sjælens forberedelse til næste liv. Matthews tjenester. Relation til lysarbejdere.
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund)
http://galacticchannelings.com/dansk/index.html   
3. marts 2014

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Selvom det kan tyde på det modsatte, bærer handlinger i jeres verden støt jeres samfundet fremad. Borgernes protester mod regeringsledelse eller politiske handlinger - lige fra samfunds niveau til nationalt niveau - fremtvinger løsninger på emner, der har forårsaget betydelig utilfredshed. Dette frigiver negativitet, så den ikke bliver grundfæstet. Turbulens i Ukraine vil fortsat buldre, men fremdriften i Jordens energifelt er tilstrækkelig til, at det ikke ender med en om sig gribende krig på slagmarken.

Tilfældige voldshandlinger vil fortsat give karmiske erfaringsdannelser for alle involverede personer, og det må forventes, at de politiske og diplomatiske forhandlinger vil bryde sammen fra tid til anden på vej til fredelige aftaler. I kan forvente flere anholdelser, fyringer og fratrædelser i den internationale bankverden og i nogle regeringer. Og det ser ud til, at der i horisonten ligger en rystelse for Vatikanet. Så forskellige grupper som kirker, multinationale selskaber, civil- og skoleorganisationer og almennyttige instanser samarbejder om større projekter for at udvide uddannelses- og beskæftigelses-mulighederne.

Den ustoppelige strøm af fremskridt mod stadig lysere energiplaner bliver hjulpet af sjæle, som er begyndt at tænke dybere over tingene end blot i fra-dag-til-dag funktioner. Disse vågnende sjæle tilføjer mere lys til det overflod, der genereres og overøses på Jorden fra fjerne kilder, og hver ny gnist øger vibrationsniveauet. Indenfor ejendomsbranchen taler man om vigtigheden af "beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed". Det er så uendeligt meget vigtigtigere for jeres verden og alle dens beboere med "vibrationer, vibrationer, vibrationer", og I er her for at øge vibrationerne.

Derfor er vi ivrige efter at svare på læsernes spørgsmål, der også rører sig i hovedet på mange andre lysarbejdere. Hvordan kan vi vide, om vi overholder eller ærer vores livskontrakter? Hvad er tegnene på opfyldelsen eller manglen i vores livsmission? Jeg er fortvivlet over de millioner, der lever under alvorlige forhold, men hvad kan jeg gøre for at hjælpe dem? Gør vi nok for at hjælpe selve Jorden? Hvordan kan jeg håndtere situationer der er uden for min kontrol, ligesom de beslutninger mennesker tager, som har alvorlige konsekvenser for mit liv? Andre spørger, hvordan de kan hjælpe deres kære, der nægter sandfærdig oplysning, hvis det ikke understøtter deres snævre synspunkter? Og hvordan skal de håndtere invaliderende sygdomme eller økonomiske problemer?

Mens disse kan synes at være helt forskellige spørgsmål, kommer svarene på dem alle fra den samme almægtige kilde: jeres sjæl.

Så vi vil starte med at sige, at sjælen sender løbende retningslinjer til bevidstheden for at holde jer i overensstemmelse med jeres kontraktvalg. Disse retningslinjer, som er klare som neonskilte og peger i de retninger, I valgte, kan komme som ord, men oftest er stærke fornemmelser. Når I ærer og følger jeres sjæls meddelelser i hjerte og sind, føler I, at I flyder let med strømmen, så at sige. Det er jeres sjæl der siger "Godt arbejde!" Omvendt, når jeres frie viljes beslutning, handling eller undladelse går mod jeres kontrakt, oplever I uro og ubehag - I ønsker, I havde taget et andet valg.

Den lette følelse af en "klar" samvittighed lader jer vide, at I gjorde det rigtige. Følelser af skyld, fortrydelse eller anger tilkendegiver, at det ikke var rigtigt. Vær opmærksom på, at hvis sidstnævnte følelser ignoreres gang på gang, begynder samvittigheden at svækkes - og ondskabsfuldhed og apati begynder at føles naturligt.

Instinkt er en spontan reaktion på en situation, som udgør alvorlig fare for jer, en elsket eller en fremmed, og øjeblikkelig handling kan redde liv.

At bruge sin intuition er en kontemplativ proces med "at spørge til råds indadtil", og derefter gøre jeres sind stille. I ønsker måske fx. at vide, om en bestemt person er det bedste valg som livspartner - om en foreslået virksomhedshandel er i jeres bedste interesse - hvornår en investering af tid, energi eller penge er klog - om flytning eller accept af et jobtilbud er en god idé. Mens I overvejer en af denne slags situationer eller en anden sag af stor betydning for jeres fremtid, og hvis trangen til at handle på den idé bliver stærkere, taler jeres sjæl stadigt mere højlydt for at motivere jer til at lave en relevant handling. Hvis modviljen mod at tage det næste skridt fortsætter, bliver jeres sjæl ved med at sige: "Gør det ikke."

Mens udøvelsen af jeres dømmekraft fungerer på samme måde, giver det det svar, I søger i øjeblikket. Det kunne være: om det ville være klogt at dele jeres tanker med nogen - hvilke oplysninger der er sande for jer og hvilke ikke er - om det er venligere at tie om en sag end at fremsige den - om en bestemt situation fortjener jeres opmærksomhed - det vil sige, at adskille det trivielle fra det, der er umagen værd. At handle på inspirationer og forhåbninger fører til områder af stræben og større aktivitet i valgte i jeres sjælskontrakt. At være tro mod sig selv i denne henseende resulterer i en glad følelse af tilfredsstillelse, hvorimod det bringer uro og utilfredshed, hvis I tilbringer jeres liv med at gøre, hvad andre siger, i stedet for at følge jeres hjertes ønsker.

Hvorfor fortæller vi jer, hvad I allerede ved? Fordi, vores elskede familie, at I ikke anvender denne viden til fulde! At stille spørgsmål på dybt indad skuende niveauer er virkelig yderst vigtig. Og dette store skridt ud af tredje tætheds bevidsthed er i sandhed en besværlig vandring. Men det næste skridt - at få jeres svar indefra - kommer ligeså nemt og hurtigt, som I tillader det. I jeres sjæl findes al den viden, sikkerhed, selvtillid, omsorg, visdom og styrke I nogensinde får brug for i dette liv. Søg og I skal finde.

Nuvel, I følger måske vejledningen fra jeres sjælsniveau til et 12 tal, men kæmper alligevel med hjertesorg, opposition, sygdom, økonomiske eller andre forhindringer. Mine kære, valg af sjælskontrakt omfatter specielt den slags udfordringer. Uden dem kunne der ikke ske nogen læring, ingen sjælsvækst, og den kontrol I har over det, I støder på, er jeres reaktion på det. Sammen med vejledningen fra sjælsplan har I mere indre styrke end I kan forestille jer, og en ubegrænset evne til at elske og tilgive, til at føle jer taknemmelige, medfølende og tålmodige, til at uddele gavmildt, handle hæderligt og gå fremad efter øjeblikkes tilbageslag.

Mange af jer meldte jer frivilligt til at opleve vanskelige sundhedsmæssige eller økonomiske problemer eller andre barske omstændigheder specifikt til gavn for andre. Mens I klarer modgang med beslutsomhed og stærk ånd, tjener I som et fyrtårn af opmuntring for mennesker, der kæmper med lignende situationer. Og ved selv at vise styrken i jeres medfødte ressourcer, inspirerer I dem til at udnytte deres egne.

Den universelle lov, at hver person kun er ansvarlig for sine egne valg, betyder aldrig, at man skal være ligeglad med familie, venner og kolleger med hårde vilkår. I ved ikke, om de er veget fra deres kontrakter, eller om de følger dem til punkt og prikke i sager, der påvirker deres liv, og ofte også dit. Før-fødsels aftaler, der er lavet med ubetinget kærlighed, er beregnet på at gavne alle deltagere i den delte livstid. Og for at avancere i åndelig og bevidst opmærksomhed, må nogle vælge situationer, der faktisk er svære for dem selv og ofte for andre. Normalt er det kun set i bakspejlet, at folk bliver klar over, hvor meget læring de fik, som følge af andres handlinger og beslutninger.

Langt størstedelen af de mange millioner, der lever og dør under samvittighedsløse omstændigheder, er ved at afslutte karmiske læreprocesser, så de kan udvikle sig. Og som en del af "Enheden af Alt" giver de jeres samfund en stor mulighed for læring og spirituel fremskridt, og det er ikke ved at føle fortvivlelse over dem. Loven om tiltrækning er i konstant fremdrift, og fordi den ikke har nogen evne til at ræsonnere, kan den ikke skelne mellem hvad I ønsker, og hvad I ikke ønsker, så den returnerer mere af den energi, der matcher jeres desperate tanker og følelser.

Hvis det er muligt at deltage i eller økonomisk støtte organisationer, der arbejder for at forbedre forholdene i de områder, hvor der er stor brug for hjælp, så gør det. Men til de mange af jer, der ikke kan, skal I vide, at medfølelse for dem, der lider, og taknemmelighed for velsignelser i jeres liv er fyldt med lys. Og jo mere lys i jer, jo mere lys udstråler I til verden og løfter derved alle sjæle.

Hver gang I udfører en handling af venlighed, føler glæde ved at se en babys første smil og skønheden i en solnedgang eller hjælper et dyr i nød, så hjælper I Jorden. Disse former for følelser og handlinger er fyldt med lys, der hjælper Gaia's planetariske krop med at heles efter årtusinders misbrug og forsømmelse. At visualisere Jorden i gylden-hvidt lys er altid en vidunderlig måde at løfte vibrationerne med.

En læser spurgte, om døvhed er valgt som en karmisk lektie? Kan det afsluttes, så personen kan få høreevnen tilbage i dette liv? Svaret gælder for tab af alle fysiske og psykiske forstyrrelser, tab af organer og lemmer samt kroniske sygdomme. Disse former for vilkår blev valgt som sjælsudviklings muligheder for enkeltpersoner og deres hjælpere. Og en ændring afhænger af sjælskontrakten. Omfatter det en vending af tilstanden? Hvis ja, gælder to faktorer. Hvis personen er ung og valgte en lang levetid, kan tilstanden trinvist ændre sig, når planeten når højere energiplaner. Den anden faktor er graden af lys i denne person. En krops helbredende mekanisme aktiveres af lysets høje vibrationer. Og det vibrerende niveau er i overensstemmelse med personens positive eller negative tanker, følelser og handlinger.

Nu vil jeg tale for mig selv og svare på flere spørgsmål, der er opstået i forbindelse med budskabet om mit liv som den bibelske Mattæus.

Hvordan vil sandheden om Bibelen påvirke kristendommen? Når sandheder afsløres om oprindelsen af Bibelens oplysninger, vil fordomsfri kristne tage afstand fra dogmer, der er blevet udtænkt, for at kontrollere masserne og holde fast i den åndelige del af deres tro. Radikale fortolkninger af alle religioner vil falde af i svinget, og alle folkeslag vil omfavne den sande åndelighed, der synger og lever i hjertet. Mange kirker af forskellige trosretninger er begyndt at bevæge sig i denne retning.

Du taler med gammel visdom fra en gammel sjæl. Hvor gammel er du? Ikke ældre end nogen af jer! Hver sjæls "essens" er så at sige Skaberens kærlighedslys, og da alle sjæle i hele kosmos har samme begyndelse, har vi alle samme alder i det tidløse kontinuum. Personer, I tænker på som "gamle sjæle", har gen-husket mere af deres forskellige personers livsforløb end de "nye" sjæle har. Og den kollektive erfaring kommer frem som "gammel visdom". Dette gælder ligeså meget for børn som for folk i 80`erne, der har haft mange flere år til at huske, hvad de ved på sjælsniveau. Og det er en glæde for os at se forældre anerkende og pleje denne visdom hos deres unge.

Hvad er den virkelige historie om Ligklædet i Torino? Engang tilbage i det ottende århundrede fandt nogen et stykke linned, der er blevet beskrevet som et begravelsesklæde med en mands billede på. Jeg ved ikke, hvem der fandt det, og jeg ved ikke mere end jer: Siden opdagelsen har det været et spørgsmål under videnskabelig debat og tests uden nogen konklusion. Den katolske kirke har ikke hævdet, at det er et billede af Jesus. Men mange fromme kirkemedlemmer mener det er, og klædet betragtes som et religiøst ikon.

Er sjæle på din station en "sjæle gruppe"? Ikke i den almindeligt udtrykte forstand med en gruppe af sjæle, som har delt mange livstider sammen. Sjæle her har simpelthen nået samme udviklingstrin gennem selverkendelsesprocessen.

Ville en "remote viewer" kunne opsamle din Apostel Mattæus levetid? [Remote viewer: En person, der med sine psykiske sanser, kan "se på afstand" eller se ind i andre liv. Læs mere her - > http://www.visdomsnettet.dk/o-1008/]. Ja, det er muligt, men jeg kan ikke forestille mig nogen med denne evne med tilstrækkelig interesse for at søge og finde det i kontinuummet. Som jeg nævnte i den sidste besked, er dette livsforløb slet ikke bemærkelsesværdigt i en universel sammenhæng.

Lad mig tale lidt om "remote viewing". Lineær tid eksisterer ikke i kontinuummet, så der er ingen måde, hvorpå vi kan vide, om noget befinder sig i et stadie, hvor det går op eller ned ad bakke. Een seer ["remote viewer"], som ønsker at se Jordens fremtid, kan se en planet, der synes at være ødelagt og øde, mens en anden måske ser en smuk planet med et blomstrende miljø. Og begge seere/remote viewere tror, at de ser "fremtidens" Jord. Ingen af dem ser måske den aktuelle jord - parallelle verdener findes også i kontinuummet, hvilket forværrer kompleksiteten i at fastlægge, hvad der faktisk bliver vist.

Taler du for alle sjæle der, fordi du og din mor taler engelsk, og de andre ikke gør? Nej, vi er alle bekendt med alle jeres sprog og dialekter samt spektret af musikalske toner og farver, som er kommunikationsformer i mange åndeligt avancerede civilisationer. Der er også et ufejlbarligt elektromagnetisk oversættelsessystem til rådighed for alle sjæle i hele dette univers. Dette er kendt på sjælsniveau, og i jeres søvntilstand kommunikerer nogle af jer måske via dette system. Dette kan være med personer I er forbundet til kærlighedsmæssigt, i denne eller andre livstider - på hvilket sprog de end taler nu eller deltager i møder i forskellige typer af galaktiske eller intergalaktiske forbund eller universelle råd.

Valgte du din mor til at sende beskeder til, fordi du og hun har delt mange liv?Det korte svar er "ja", men der er mere i det. Min mor var min første "person" - vi er som prikker ved siden af hinanden på en uendelig cirkel og fungerer på samme høje frekvens. Vi har delt næsten alle vores tusindvis af livstider som mennesker og andre arter i alle forhold, undtagen som fjender. Vi ønskede aldrig at spille disse roller, og der var ingen uenighed fra andre, der delte livstider med os. Hvad angår mine beskeder til min mor, så var hun et naturligt valg, og som en del af vores Ward families før-fødsel aftale gik hun med til klart at modtage information, som jeg og alle de andre ville sende til hende, og hun ville håndtere distributionen af bogudgivelser og udsendelsen af beskeder.

Hvordan og hvornår tager du Matthew en beslutning om at legemliggøre en anden sjæl? Har du kendskab til dette, eller sker det bare, når Kilden opfordrer dig? Det er den helt samme proces for alle sjæle. I perioden i den åndelige verden mellem livstiderne, gennemgår sjælen dets umiddelbare fortidige liv sammen med alle sine andre inkarnationer. Gennemgangen afslører specifikke områder, hvor den kumulative viden ikke har frembragt grundig nok læring, samt hvad der er behov for, for at opnå en afbalanceret erfaring. Efter beslutningen om valg til næste liv er foretaget, kan der tilbydes vejledning af dem, der allerede har mestret de områder sjælen valgte til sin "person", men det er sjælens valg at acceptere eller afvise denne assistance.

Lad mig begrænse denne forklaring til tredje tætheds bevidsthed, hvor sjæle næsten altid har brug for og siger velkommen til vejledning og til lektioner i at håndtere følelser, fordi de især er nødvendige for alle sjæle på det udviklings trin. Og fordi jeres hjemlandsplanet er en af de fineste skoler i sin galakse for følelsesmæssige lektioner, skal jeg bruge Jorden og Nirvana til dette eksempel.

Frygt er altid den vigtigste og første følelse der skal håndteres. Det er frygt, der holder personligheder fast i tredje tæthedsgrad. De er ude af stand til at se ud over det, de frygter. Desuden indgyder frygt de strengeste negative træk og handlinger: grådighed, fordomme, had, magtbegær, jalousi, tyranni, ønske om at kontrollere andre, bedrag, vrede, vanære, krigsagtig mentalitet og korruption. Fordi det kan tage tusindvis af livstider at overvinde følelsen af frygt, vælger sjæle den lektion sammen med en af de egenskaber, der er født af frygt, og til dette eksempel vil det være vrede.

I har et kursus med navnet "at styre sin vrede" ["anger managemnet"]. Nirvana har et kursus, der kunne kaldes "at erstatte sin vrede" ["anger replacement"]. Igen og igen præsenteres sjælen for situationer, der har fået personer til at reagere i vrede, så det kan træne tålmodighed i de situationer, lære at betragte dem fra andre perspektiver og reagere roligt, fornuftigt og konstruktivt. Når sjælen og dens rådgivere vurderer, at træningen har forberedt personen, vælger sjælen andre dele af sin kontrakt, og indgår så en før-fødsels aftale med sjæle, der vil være hans/hendes forældre, søskende, kammerater, venner, mentorer osv. i den delte levetid. Det eneste relation til Kilden er målet for enhver sjæl: reintegration med Gud og hvad der end kommer bagefter.

Ved at udelade oplysninger for kortheds skyld, kan min forklaring om denne forberedelse lyde mere som en straf, og det er det bestemt ikke. Alt bliver gjort med kærlighed og følsomhed - i Enheden af Alt. Rådgivere ønsker, at det lykkes for den nye person, ligeså meget som sjælen gør. Og træningen er begrænset til en intens, opslidende kort periode. Det kan strække sig over flere år, og træningen kan forekomme, når sjælen ønsker det - rådgivere stiller sig altid til rådighed.

Og mens sjælen opholder sig i Nirvana, har den utallige aktiviteter, som ikke handler om træning, såsom rejser rundt i Riget med enhver form for transport, den ønsker. Den kan lære at manifestere, hvad den end vælger, nyde selskab af venner og familie i Riget, arbejde i meningsfyldte positioner, studere hvad den end ønsker, deltage i koncerter og foredrag af besøgende mestre, deltage i kunst eller sport, kommunikere telepatisk med elskede sjæle på Jorden og i andre verdener. Livet i Nirvanas højere dimensioner er sublimt!

Gennemgangen af kollektive livstider kan resultere i andre valg end endnu en livstid på Jorden. Hvis en sjæl føler, at dens forskellige "personer" har mestret tredje tætheds åndelige og bevidste opmærksomhed og rådgiverne er enige, kan dens næste "person" fødes ind i en fjerde tætheds civilisation for avanceret læring. Eller personen kan fødes på Jorden for at give sine højere vibrationer til planeten og hjælpe slumrende sjæle med at vågne, eller tjene på samme måde i en anden civilisation med tredje tæthedsgrad. Begge måder skaber fremgang i sjælens vækst. Højt udviklede sjæle, som har dedikeret et helt liv til lystjeneste på Jorden, vender også ofte tilbage til deres hjemlande, før de vælger den næste destination til fortsat vækst.

Befinder du dig stadig i Nirvana, eller er du inkarneret et eller andet sted?Selvom jeg ikke er bosat i Nirvana, tænker jeg stadig på det som "hjemmebase", hvortil jeg vender tilbage en gang imellem og kortvarigt mellem besøg til fysiske civilisationer i denne galakse og andre. Min tjeneste i løbet af de sidste femten år har været at vurdere deres åndeverdener, som er tilsvarende Jordens Nirvana, og at bistå i opgraderingen. Og hvor jeg end tager hen, manifesterer jeg en form, der passer til befolkningen. Nogle civilisationer bor på frekvenser, hvor kroppene ikke længere er nødvendige. Og i tredje tætheds verdener laver jeg en krop med en høj nok frekvens til at forhindre, at jeg hænger fast i menneskenes lavere vibrationer.

Under mine besøg i tredje tætheds verdener og dem, der for nylig opnåede fjerde, er jeg ofte sammen med sjæle, hvis vibrationer også er højere end civilisationen som helhed. Det er altid vores formål at hjælpe folk og deres hjemlande i deres opstigningsproces. Og vores tilstedeværelse er altid ifølge en invitation i overensstemmelse med de universelle love. Det er det samme mange af jer gør for Jorden. I forlod jeres verdener for at besvare Gaias råb om hjælp, og selvom I hjælper på forskellige måder - inklusive at være et eksempel for kraften i jeres medfødte kvaliteter og styrke - hjælper jeres høje vibrationer altid planeten og hendes beboere langs deres opstigningsvej.

Gennem hele jeres livs rejse er kammeratskab, ubetinget kærlighed, respekt og beundring for lysvæsener i hele dette univers med jer.

                        ___________________________


KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward  
www.matthewbooks.com
suzy@matthewbooks.com

Ingen kommentarer: