søndag 9. mars 2014

Hva Skjer i mars 2014 - Vi Kommer Til Et Vendepunkt ... etter det Store Skiftet i februar 2014" av Celia Fenn.

1. Mars: Nymåne: Den første av to Nymåner i mars.  Nymåne i Fiskene. En svært vasstrukken og flytende Energi, som også kan være ustabil og emosjonell. Men en god tid for å innføre nye drømmer i ditt liv og for Jorden.
 *Vi Kommer Til Et Vendepunkt ... etter det Store Skiftet i februar 2014" av Celia Fenn. En artikkel om de nåværende energienes og transformasjonens natur. 
*(Turning The Corner; Turn the/a corner: Å overgå eller nå/komme til et midtpunkt eller en milepæl (vendepunkt); gå rundt hjørnet, å gå trygt gjennom en krise; "gå rundt hindringen”; at det går bedre, blir bedre, forbedres.)
16. Mars: Fullmåne: Fullmåne i Jomfruen (Fiskene). En Jord Fullmåne, fokusert på energiene av Healing og Balansering. En svært kraftfull tid for å bringe ditt liv og energier tilbake på linje med Jordens Nye Tidslinje og ditt Sjeleformål. En tid for å feire Jorden og Naturens Skjønnhet! 
VI KOMMER TIL ET VENDEPUNKT: ... Etter Det Store Skiftet I Februar 2014!
av Celia Fenn
Det har virkelig vært en dramatisk måned på Planeten Jorden, og det er ikke over enda! Da jeg tenkte på hva jeg skulle kalle dette stykket overveide jeg å kalle det "Surfing på Tsunamien", fordi det er slik det har føltes. Bølge etter bølge av enorm og kraftfull Solenergi virvler inn fra Solen, tester oss til det ytterste og krever at vi demonstrerer våre ferdigheter med hensyn til å "ri på bølgene" av Solar- og Galaktisk Energi. Dette har vært en spesielt aktiv og kraftfull tid for vår forbindelse med Solar Lyset. Ikke bare var det nylig en Solar Pol-Reversering, men det har vært et rekordstort antall av Soleksplosjoner i denne perioden av Solar Maximum. (forklaring på Solar Maximum hentet fra januar kanaliseringen: Vi er i en periode som kalles "Solar Maximum" når Solen hele tiden frigir mektige Soleksplosjoner mot Jorden. I Metafysiske betegnelser, er dette utsendelsen av Solar Lyskoder eller informasjon som blir absorbert i Jorden og i Kroppen og Lyskroppen til alle levende vesener. Hvis Lyskroppen din er fullstendig aktivert til Solarnivået, blir denne informasjonen absorbert i Lyskroppen din og overført inn i din Fysiske Kropp via Hypofysen og Meridian systemet. Når disse Lyskodebølgene er spesielt sterke, så kan det forårsake uro og turbulens i ditt eget legemssystem. Det er fordi det Galaktiske Menneskelige Systemet er beregnet til å JORDE disse energiene eller kjøre dem inn i Jordgitrene. Det Galaktiske Mennesket eller det Nye Mennesket er en Bro mellom forskjellige nivåer og dimensjoner.)
Disse igangværende utslippene (utstrålingene) av Lysenergi bærer Solar Lyskoden eller "instruksjoner" for den igangværende utviklingen og oppstigningen av Planeten Jorden. De har vært medvirkende i den nesten fullstendige omkalibreringen av Jordens frekvens, og det fullstendige skiftet og endringen av Jordens Tidslinje.
Det vi har følt så intenst på Jorden har vært en fullstendig "90 graders dreining" i Jordens tidslinje og effektene av denne endringen i retning. Det er som om vi reiste nedover en vei med et behagelig bestemmelsessted i tankene, endatil innen synsvidde, og så plutselig sa navigatøren "sving til venstre, sving til venstre", og så gjorde vi det. Men så, med ett, oppdager vi at vi nå er vendt mot en annen retning, og vi ser ut til å ha liten eller ingen anelse om hvor vi er på vei! I tillegg til dette dukker det plutselig opp en storm også, og kjøretøyet vugger og rister i vindkastene. Vi ville bli litt engstelige og oppskaket, og utmattet. Men bare inntil stormen stilner og vi ser at vårt nye bestemmelsessted til og med er enda bedre enn vi trodde!
Det er mer eller mindre det som skjedde. Vår Høyere Veileding, våre Kollektive Høyere Selv som De Eldstes Råd og Jordvokter Rådet, bestemte at den nåværende Tidslinjebanen (Timeline Trajectory) eller Tidslinje Spiralen fremdeles tok oss mot den "Nye Verdensorden" typen av Sannsynlig Fremtid. Dette var ikke det mest ønskelige fremtiden for den fortsatte Utviklingen og Oppstigningen av Planeten inn i Global Harmoni og Enhet med Alle Vesener og med Naturen, og derfor ble kursendringen bestemt på det Høyere Nivået, helt opp til det Galaktiske Rådet. Den Nye Kursen ble lagt inn med hjelp fra Solar Rådet og eksplosjonene av Lys og Kraft fra Solaris.
Dette vil selvfølgelig manifestere seg som endring på Jorden. På det personlige og fysiske nivået, ville mange ha opplevd intense "oppstigningssymptomer" relatert til frekvensendringer og store endringer i livet. Tross alt, var livet ditt vendt mot en retning, og plutselig endret det seg! Du har kanskje hatt en klar visjon av hvor du var på vei og så med ett så alt ut til å smelte bort, og du hadde ingen anelse om hvor det var meningen at du skulle gå, eller hvorfor! Du kan plutselig ha følt deg sint og irritert og til og med litt skuffet, etter alt det harde arbeidet som var blitt gjort for å komme til dette punktet.
Men de Høyere Lysrådene ville ikke ha befalt en slik enorm kurskorreksjon om det ikke hadde vært absolutt nødvendig og for det Høyeste Gode.
Jorden er nå på den riktige Tidslinjen/Tidsspiralen for utfoldelsen av en Fredelig og Rik fremtid. Det ser kanskje ikke sånn ut, gitt frykten og engstelsen som er blitt vekket av den økonomiske situasjonen og hendelsene som utspiller seg i Ukraina. Men disse hendelsene er motivasjonene som vil tillate Jordsamfunnet å bryte gjennom til et nytt nivå av samhandling og sosialisering.
Det begynner å bli helt klart for alle at den "Store Illusjonen" og manipuleringen av det nåværende systemet er i ferd med å krasje for godt. Den Femte Dimensjonens frekvens tillater ikke lenger manipulasjon og hykleri. Det begynner også å bli klart at Jorden river seg løs fra kontrollen til Elitegrupper og åpner for et uttrykk av folkets sanne demokratiske vilje. Dette vil kanskje ta tid, men det er på vei! Overalt på Jorden, bryter demokratiet ut i en eller annen form.
Ifølge de Høyere Lysrådene, vil denne energien med tiden føre til dannelsen av en annen form for Samfunn, basert på den Femte Dimensjon. Etter protestene og motstanden vil dannelsen av nye sosiale enheter komme, hvor folk simpelthen vil ta kraften sin tilbake fra de økonomiske strukturene og selskapsstrukturene, og begynne å gå videre med sine liv på en annen måte og i en annen frekvens. Dette vil inkludere å være ansvarlige for deres egne liv, for deres samfunn og for selve Jorden. Det vil bli en strålende gjenopprettelse av forbindelsen med Jorden og med Naturen, og folk vil huske den "Opprinnelige Blåkopien", og hvordan å leve avstemt med Naturen. Det er grunnen til at det store 90 graders skiftet var nødvendig. Vi står nå overfor den "riktige retningen" for å manifestere denne formen for fremtid.
Så, hva betyr dette individuelt. Vel, for noen, hvis dere allerede var på denne typen spor, vil kanskje ikke så mye endre seg og dere vil kanskje være i stand til å fortsette med mindre justeringer. For andre i den oppvåknede Lysets Familie, kan det bety en fullstendig og total revurdering av ditt liv og arbeide. Du er på vei til et nytt bestemmelsessted, og ditt Sjeleformål er kanskje nettopp blitt omkalibrert for å stille seg på side med dette Nye Formålet. Metaforisk (i overført betydning) kjører du kanskje gjennom stormen uten et helt klart bilde av hvor du er på vei. Men vit at hvis du holder deg rolig, jordet og fokusert i ditt Hjerte, så vil resten bli klart og du vil begynne å se Underet og Skjønnheten til det Nye Bestemmelsesstedet. 
Det krever Tillit, Aksept og Tålmodighet. Alt er Vel!
Når det gjelder dem som ikke har våknet opp, så vil de fortsette å spille ut Atlantis Traume Stress energiene, med frykt for katastrofer, mørke sammensvergelser og apokalypse (verdens undergang) like rundt hjørnet. Dette vil føre til enorme nivåer av frykt og engstelse og stress, som dere som Lysets Familie må hjelpe til med å oppløse. Du kan ikke oppløse en energi hvis du blir fanget opp i den. Det virkelige behovet er å være rolig og sentrert i ditt Hjerte og være i stand til å være et Fyrtårn av Lys. Som Erkeengel Michael lærer oss, må vi ha Diamantlyset i våre Hjerter og vi må utstråle dette Mektige Lyset av Kjærlighet og Medfølelse til alle rundt oss, slik at de kan føle den beroligende forsikringen som kommer fra de Høyere Dimensjoner, Lysrådene og Engledimensjonene.                                                                                                                   Ja, vi er på rett spor. Vi er på vei mot et enormt utbrudd av Fred, Kjærlighet og Samarbeid. Det ser kanskje ikke slik ut nå, men når støvet legger seg etter denne store begivenheten, vil vi være på en forandret Planet. Det vil ikke være en Planet dominert av en enkelt Nasjon eller Elitegruppe, men en Planet hvor folkeslag og nasjoner begynner å arbeide sammen med "like rammebetingelser (level playing field; en situasjon som er rettferdig for alle; en situasjon hvor alle har de samme mulighetene; like muligheter; like rettigheter; rettferdighet)" for å løse problemene som Jorden står overfor. De "virkelige" problemene med Forurensning og Ødeleggelsen av Habitat (en organismes bosted eller hjem, ifølge Biotop (levested)), og med tilgang på Matressurser og Vannressurser, og tapet av Biologisk Mangfold og Arter. Problemene med hensyn til hvordan vi vender tilbake til en måte å leve på som nærer alt liv på Jorden, og retten til Liv for hvert eneste levende Vesen på Jorden. 

Disse problemene er ikke uoverstigelige. De ble skapt av oss og vi kan finne løsningene. Vi har Indigo- og Krystallbarna her til å hjelpe oss, og vi har Jordvokterne og De Eldste og Lysets Familie. Vi har støtten fra Lysrådene og Engledimensjonene og Stjernenasjonene. Det finnes ikke noe som vi ikke kan oppnå hvis vi bestemmer oss for det.

Vi er på Rett Spor!
                                                               solera@online.no
Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: