torsdag 27. mars 2014

Tradisjonen Tro og Bare Ord

Ord er bare ord
Det vil vi gjerne tro
Men ord er våpen
Over en lav sko

Med dette utgangspunktet skal jeg forsøke å se på ordenes betydning i forskjellige sammenhenger i det sosiale livet. For ikke å snakke om i det offisielle livet der det alltid er strengere regler for takt og tone, deg og meg, meg og meg eller deg og deg. Er det virkelig likegyldig hvilke ord vi velger når vi tumler med ordvalg av forskjellig slag.  Kan vi bruke de samme ordene i barnedåp som i begravelse.  Skurrer det litt, kanskje.  Er det noen som bryr seg ...  Ja, om ikke annet, så må den skrivende gjøre det.

I barnedåpen kan vi snakke om silkebløte, lubne lemmer.  Kan vi gjøre det samme i begravelsen.  Vedkommende døde med sine silke-lubne lemmer.  Jeg ser svinesteik og annet griseri, oversvømme hvite duker og rent bestikk.  Gilde - blir slike samlinger kalt.  Er det nødvendig med et Gilde  når antallet i en familie går opp eller ned.  Dette hører til tradisjonen i familien, og den er det ingen som gjøgler med.  En tradisjon betyr mye for den som tror.  Tradisjonen tro ... barna får det inn med morsmelken ... tradisjonen tro ...

Så er vi tradisjonen tro da, alle vi som er med i fortroppen - nå.  Alle vi som for ikke lenge siden tilhørte de som kom bak.  Tidens tann - ja, tidens tann - tærer på kvinne og mann.  Det er bra det kommer påfyll, det er bra det er idyll.  En stakket stund, og så tynnes det ut og fylles på nytt.  Det er også bra det ikke er lenge siden, mellom hver forandring opp og ned.  Fram og tilbake.  Vi vet det ikke, får aldri høre - var det lettere før. Kan ikke tro det, men vet ikke noe. En kom og den andre gikk da som nå.

Den minste blir størst, den største blir like fort minst.  Det krever ingen evner, det krever ingen ord og heller ingen tittel.  Det er bare å komme, det er bare å gå.  Det er like lett å bli ansett som det er å forgå.  Kampen i 3D, er helt automatisk, vi skifter på ordene, vi skifter på innholdet.  Vi stamper i motvind og seiler i medvind. Det går like fort utfor som opp og tilbake.  Hvilken strategi som legges - kan ingen kontrollere, det arkiveres til ettertidens seere.  Men tradisjoner holdes vedlike, det sier seg sjøl for hver gutt og hver pike.

Verden - 27. mars 2014

Ingen kommentarer: