tirsdag 4. mars 2014

Om å beholde og bruke sin egen kraft. Av Inelia Benz


The message is clear - YOU are POWERFUL and they don't want you to know it.


Inelia Benz skriver her om å 'beholde sin egen kraft'.  Ja, vi kan lure på - hvorfor gir vi fra oss så lett det som er vårt absolutt eget? Våre tanker! Saken er vel den at dette presset setter inn så snart vi åpner øynene som små babyer og vår oversikt er heller en smule nedsatt. Inelia skriver at "de fleste synes det er lettere å la andre administrere ... osv." Kanskje det heller er slik at vi alle læres opp til å synes det ! Inelia kommer med noen talende eksempler her. Hun avslutter denne innsikten med at vi kan ha hvert vårt syn, eller hver vår mening om livet som omgir oss og det vi der støter på.  Det er helt i orden det, og hvorfor ikke ...!?  Ja, hvorfor ikke? Alle ser vi at dette er utslag av kontroll hos folk som vil utøve den. Den utøves særlig over kvinner!

Inelia viser oss eksempler på avanserte åndelige søkere som vanligvis blir møtt med stor respekt. Men, og her er det grunn til å stoppe opp og tenke seg grundig om; har deres søken så enormt stor betydning?  Inelia mener, deres søken etter åndelig fullkommenhet er meningsløs!  Deres daglige liv er irrelevant.  Hvorfor?  Fordi dette er en del av det fysiske livets kamp for å ha en mening, og være viktig i samfunnet!   Vi kan verdisette forskjellige uttrykk rundt oss i samfunnet, men det sier ikke noe om verdisetteren, det viser bare forskjellige grader av  betydning.  Det er falske guder og ikke noe annet. Betydningen, og søken etter ..., er en distraksjon, sier Inelia, vi liker å gi mening til våre drømmer, sier hun. Faktum er;  vi er evige, guddommelige og allmektige vesener. Resten er drømmer.

Å realisere, eller virkeliggjøre betydningen av meningene våre eller andres, er bare illusjon, distraksjon eller en lenke i slaveriets kjede. Vi anbefales heller å gå inn i vår makt eller styrke på ekte vis.

Styrke / makt  =  evnen til å handle  =  Chi

Å verdsette sitt eget liv, eller andres, er viktig for å leve livet kraftfullt. Når vi verdsetter meninger uten dom (våre eller samfunnets), begynner livet vårt å forvandle seg til noe helt annet. Når vi verdsetter uten en dagsorden, slipper vi også unna andres dagsorden!  Når vi ikke dømmer, men setter det som teller for oss under mikroskop, manifesterer vi den fysiske erfaringa som vi velger, og ikke en bevisstløs eller programmert mening fra andre.  Hvorfor den store vektlegging på meninger? Fordi alt en trenger å gjøre for å distrahere en person, et samfunn, en planet, er å gi vedkommende oppmerksomhet på dens lille selv, egoet, dens nåværende liv eller   noe - og kall det meningsfylt. Hvis du ønsker å bryte ned den personen eller samfunnet, kan du bare holde tilbake anerkjennelsen!

Et eksempel:  Si til noen;  "Jeg elsker deg fordi du er vakker", så henspeiler denne setningen kun på skjønnhet.  I motsetning til å uttrykke at du er forelsket.  Det første er et faktum uten betydning eller mening, mens følelser eller viten, kalles ubetinget kjærlighet.  Et annet eksempel er:  Du kjører en kostbar sportsbil og føler deg ung, sexy, viktig osv., og lar andre få vite at du er rik. I motsetning til at du kjører bil fordi du elsker opplevelsen av luksus, lyden av motoren eller den høye hastigheten.  Det første eksemplet forteller om meningen, det andre om opplevelsen. Enda er ikke det menneskelige kollektivet ferdig med å spille ut denne scenen.  Oppløsningen av mening, betydning, individualisme, separasjon og erobring er fortsatt ikke komplett. Hver enkelt må realisere seg sjøl, ellers blir det ikke gjort.

Inelia ber oss om å kutte ut paradigmet med 'mening' og 'betydning', for istedet å gå inn i paradigmet 'bevisst valgt høy vibrasjonell opplevelse i det fysiske livet', og 'bevisst skapelse av høy vibrasjonell realitet',  for deg sjøl og andre.

Denne informasjonen, informasjonen i denne artikkelen, er farlig.   Den er fylt med realitetens ødelagte energi og data.  Den utfordrer din konstruerte virkelighet og det gjøres fordi det er på tide at du går inn i din makt. Om dette NÅ ikke er tiden for deg og fullt ut gå inn i din makt,  ville du avsluttet lesingen av denne artikkelen allerede etter et par setninger. Eller du er helt blank i noen få minutter, mens du prøver å huske hva det står.  

Husk, du ER kjærlighet. 


Fritt oversatt.

Ingen kommentarer: