mandag 17. mars 2014

Fantastiske framtidsutsikter!

Vedrørende levetid.  På den 5. dimensjon som vi skal opp i snart, da lever vi i flere hundre år, er det sånn?

Iliuka:  Så er der, så er det. Lik der ei skal begrenses av cellenes forødelser. Celler kan der fornyes óg gjennom programmeringer. Således vil der være alt lettere om den selv ei er så bundet for de materiske prinsipper. 

Når vi kommer til 6. dimensjon, er formålet å befri seg fra de ytre påvirkninger?

Iliuka:  Så kan der tales, dog der er alt meget mere av alt hva den så er for terskelen til Evighetens lys. Således er der lik den ser at alle dimensjoner skal smeltes til én enhet. Det vil altså bringes Altets vibrasjoner inn i Evigheten. (151113)

Ingen kommentarer: