onsdag 19. mars 2014

Vannet på Jorda, blir vårt nye Gull!

En mann leverer melk, og føler seg som en slave for systemet, og Iliuka er enig i at mannen er det! Mannen sier fortvilt hva kan jeg gjøre da?   

Så sier Iliuka.   "For den er et menneskebarn, og systemet er alt større enn melken. Hvorledes den ser der er transformasjoner lik vi før har talt, så vil den se alle forendringer på sin Jord er for hvorledes der påvirkes av kapitaliske interesser. Hvorledes der så bliver forvandlet gjennom hva der vokser av et nytt Europa, så vil der óg bringes til nye konstellasjoner av verdienes betraktninger. Bære du tålmod, for lik vi før har talt, der vokser frem en tid hvor der bliver alt mere i verdi av vannet enn av guld. Konu Ekatah." (190613)

Vann blir av større verdi og mer etterspurt enn gull, sier Iliuka. Forandringene på Jorda påvirkes av kapitalistiske interesser, og denne forvandlingen fører til at et nytt Europa vokser fram.  Dette gir nye konstellasjoner, ved vurdering av de nye verdiene.

Ingen kommentarer: