søndag 30. mars 2014

"BARMHJERTIGHETENS ENGLER" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-04-2014

Høyt Elskede Mestere, i disse urolige tider med store endringer, mens tilsynelatende uendelige katastrofer og lidelse finner sted rundt omkring i verden, vil vi at dere skal vite at vi alltid er her for å hjelpe dere og vise dere veien. En av de største gavene i denne tiden med menneskelig utvikling, er din bevisste oppmerksomhet (bevisste viten) om ditt nære og inderlige forhold til Englerikene. Det er blitt snakket om og forklart mange ganger før, men tillat meg å friske opp minnet ditt enda en gang med hensyn til hvordan Englerikene passer inn i Skaperens store plan, sammen med en kortfattet oversikt over hva vår funksjon er.

Under denne tiden med menneskehetens store oppvåkning, begynner de av dere som er i prosessen med å integrere de mange egenskapene og talentene til deres Høyere Selv, og som har koplet dere på deres Hellige Sinns skattkammer av visdom, å få en forståelse av hvordan de Universelle Lovene fungerer i deres virkelighets flerdimensjonale verden. Vi har mange ganger fortalt dere at dere må utvikle dere ut av de “begrensede emosjonelle begrepene om religion/åndelighet ”, og begynne å lære og rette dere etter den hellige vitenskap og åndelighetens universelle lover. Vi har med stor dybde gjort rede for de uttallige Pyramidene av Lys som er spredt gjennom alle nivåer av dette Under-universet. Vi har grundig og i detalj forklart hvordan dere kan skape en eterisk arbeidspyramide i den femte dimensjon, hvor dere kan plante Frøtankene for alle nye skapelser dere ønsker å manifestere. Dere kan også gå dit og gjennom et tilgivelsesrituale, bryte enhver og alle disharmoniske avtaler som dere har skapt med andre fra deres fortid, nåtid og fremtid, og derved rense ut og fjerne enhver og alle negative vibrasjonstidslinjer. 

Når du fokuserer på en spesiell person, vil det være hans/hennes Høyere Selv som tar dem med inn i din arbeidspyramide; han/hun vil bli transportert inn i pyramiden i deres eteriske kropp, innkapslet i en sfære av beskyttende Lys. Du skulle alltid danne deg et bilde av en persons Høyere Selv stå bak dem, og ditt Høyere Selv vil også lede deg. Du har også din personlige Pyramide av Lys, som er beliggende i det riktige nivået av den femte dimensjon. Hvis du ikke er kjent med dette begrepet fra de høyere riker, foreslår vi at du leser de fullstendige forklaringene som vi har gitt, og så oppmuntrer vi deg til å gjøre bruk av denne vidunderlige gaven, hvis den gir gjenklang med din sannhet. (Sidene 125-130 * SCRIPTING YOUR DESTINY * R) For de som har en medfølende natur, ned gjennom de mange tidsaldrene, uansett rase, kultur eller religion, har det alltid vært et medfødt og naturlig ønske om å be for eller å sende kjærlige tanker og energi til andre, spesielt til nære og kjære som var/er i ulykkelige situasjoner eller opplever stor sorg.

I fortiden, har dette alltid vært en kjærlig troshandling (en hjertesak; en handling som viser ens tro), for knapt noen var klar over hvordan eller om denne vidunderlige gaven ble mottatt av den påtenkte mottakeren. Vi har forklart dette konseptet til vår budbringer, og hun har delt det med dem som aktivt studerer vår lære grundig og dyptgående via de igangværende webinarer (interaktivt seminar som holdes gjennom Verdensveven) hun og hennes åndelige/kompanjong, Randy Monk, presenter på en regelmessig basis. Det er en divisjon i Engleriket som kalles: Barmhjertighetens Engler (the Angels of Mercy / eller Nådens Engler). Denne mektige gruppen med Englevesener er under ledelse av de Feminine Erkeenglene og Gudinne Ordenen. De overbringer alle egenskapene, kvalitetene og dydene til vår Moder Gud, og det er deres misjon å motta den betingelsesløse Kjærligheten / Lyset som enhver sender til en annen person. Hvis den påtenkte mottakerens Hjertesenter er åpent og mottakelig, vil Kjærligheten/Lyset strømme inn i deres aurafelt, og det vil langsomt bli integrert i deres fire lavere legemssystemer, og derved gi dem tilgang til en spesiell tilførsel av Guds—Lys.


Det skulle være en vidunderlig trøst for deg å vite at mottakeren vil være klar over hvem som sendte den uvurderlige Kjærlighetsgaven til dem.  Husk at du ikke sender Adamantine Partikler av Skaperlys direkte til andre mennesker; du sender dem Kjærlighet/Lys, som vil bli overvåket av ditt Høyere Selv med hensyn til den passende og formålstjenlige"formelen av Kjærlighet/Lys" for den personen. Det vil også bli overvåket av den andre personens Høyere Selv med hensyn til når og hvor mye av din gave en person vil være i stand til å integrere på en gang. Som vi mange ganger har forklart, gir vi dere disse begrepene i de enkleste mulige betegnelsene, for deres bedre forståelse. Dere skulle imidlertid være klar over at alle de høyere sannhetene er langt mer kompliserte enn dere kan forstå på deres nåværende bevissthetsnivå. Vi avslører og forklarer mer og mer av de universelle konseptene etter hvert som dere vokser i Selvbevissthet, og etter hvert som dere opplever og erfarer de nye og mer kraftfulle frekvensene av Lys. 


Etter hvert som dere er klare til å integrere det, foredler og utvider vi gradvis din kosmiske kunnskap. Jo mer foredlede frekvenser du integrerer, jo sterkere vil ditt ønske om å dele den kraftfulle kjærlige energien du føler pulsere innenfra ditt Hellige Hjertesenter bli. Du vil begynne å utvide din synsevne (vision), og din kjærlige energi vil strømme ut hinsides din familie og nære vennekrets, etter hvert som du inkluderer flere og flere mennesker, inntil du med tiden vil nå en gruppebevissthet som inkluderer hele menneskeheten, Jorden og hele Skapelsen. 


Begynn å se på frykt på en ny måte. Si til deg selv til du tror det: “Jeg har et nytt forhold til frykten. Frykt er en følelse som tjener meg, og JEG HAR alltid kontrollen over mine følelser; derfor HAR JEG kontroll på frykten”. Å heve seg over frykten betyr at du kan oppleve den, observere den, lære av den og deretter bevege deg gjennom den. På denne  måten vil frykten tjene deg som en varselklokke med hensyn til hva du trenger å være oppmerksom på, hva som er ute av balanse — hva du trenger å bringe i harmoni. Følelser består av negative eller positive energi tankeformer, og du må kontrollere dem i stedet for å tillate dem å bli din mester.


KJÆRESTE VENNER: Mange av dere er klar over at dette siste året, så har jeg opplevd det som Michael har kalt en “Overgangsrite”. Jeg har vært gift med min mann Kent, i førtifem år, og vi har hatt mange vidunderlige år sammen.  Iblant velger imidlertid våre kjære en annerledes vei som vi ikke kan følge, og vi blir nødt til å ta noen svært vanskelige avgjørelser. Disse siste ti årene har vært en stor prøvelse for meg, spesielt de siste to årene. Jeg har lært så mye om å holde meg sentrert i mitt Hjerte, mens jeg hever meg over de negative situasjonene med medfølelse og tilgivelse. Den Høyt Elskede Michael sa til meg under denne vanskelige prosessen, "Husk, Høyt Elskede, Lysets Vei er også Frihetens Vei". Jeg hører fra så mange mennesker i disse dager, som blir testet til det ytterste på mange områder av deres liv. 


Testene eller prøvelsene vi opplever handler om å opprettholde vår integritet, men også om å ta vår Åndelige Kraft. Dette er ingen enkel oppgave for mange av oss, for vi har alltid vært tilhengere og omsorgsytere, og har villig påtatt oss en “støtteposisjon” det meste av dette livet, og jeg er sikker på at dette gjelder mange tidligere liv også. Erkeengel Michael har også fortalt oss at, "Vi skal være selvsikre på en aktiv måte, med et kjærlig dekke". Det ser ut til at vi blir forberedt på det neste store steget inn i en Værentilstand med høyere frekvens; derfor må vi frigi all frykten, og den dype gjenværende negative energien innenfra, slik at vi kan fungere hensiktsmessig i vårt nye miljø.

Jeg er så høyt velsignet, og jeg ønsker å takke dere alle for deres kjærlige støtte og bønner. Dette har i sannhet vært en tid med mirakler. Jeg vet at det beste enda ikke er kommet. “Takk, Fader / Moder Gud". Evig Kjærlighet og Englevelsignelser,  Ronna.

En Barmhjertighetens Engel vil alltid dukke opp og holde seg nær en person som blir sendt ren betingelsesløs Kjærlighet/Lys. For dem som fremdeles sitter fast / lider i tettheten til den tredje og den lavere fjerde dimensjon, vil Barmhjertighetens Engler integrere Kjærligheten/Lyset og lagre det i deres Hellige Hjertekjerne, slik at det alltid vil være til fri disposisjon når den påtenkte mottakeren er klar til å åpne sitt Hjertesenter for å motta den dyrebare Kjærlighetsgaven. Hvis en person aldri fjerner skjoldet av negativitet og åpner sitt Hjertesenter i løpet av dette livet, vil Barmhjertighetens Engler som våker over dem, ledsage dem når de går over til det neste riket. Barmhjertighetens Engler vil reservere den kjærlige energien du har overbrakt til din kjære, inntil han/hun er klar til å "våkne opp". 

JEG ER ERKEENGEL MICHAEL.
Overført gjennom Ronna Herman http://www.ronnastar.com * Kopier fritt og del. Jeg gjør imidlertid krav på den universelle opphavsretten for denne artikkelen i Erkeengel Michaels navn. VI TILBYR ERKEENGEL MICHAEL’S BUDSKAPER PÅ VÅRE NETTSIDER SOM EN GAVE; MEN VI SETTER IMIDLERTID PRIS PÅ DERES DONASJONER SOM EN HJELP TIL Å BESTRIDE DRIFTSKOSTNADER OG PORTOUTGIFTER TIL DE GRATIS KJÆRLIGHETSPAKKENE VI SENDER UT RUNDT OMKRING I VERDEN.

Det var ikke mitt valg, men min mann tillot en av sine sønner å overbevise ham om at skilsmisse var den beste utveien. Det var en drastisk beslutning som jeg aldri ville ha overveid; men jeg kan imidlertid nå se at uansett hvor smertefullt det er, vil det være for det beste. Jeg har lært så mye under prosessen, og jeg har frigitt alt i mitt liv til vår Fader/Moder Gud, og i tjeneste for min åndelige misjon. Jeg har fred i mitt Hjerte, og jeg vet at alt dette er en del av min personlige overgangsrite.

Min tidligere ektemann, far til mine tre barn, har gått bort, og derfor har jeg valgt å ta tilbake deres etternavn: VEZANE. Jeg har fire barnebarn og to utrolige oldebarn, og vår dyrebare Zoey Ronna Vezane vil gjøre sin inntreden inn i denne verden hvilken dag som helst nå. Vi er en svært tett sammensveiset og kjærlig familie, og tilbringer så mye tid sammen som mulig. Jeg har valgt å bruke RONNA, fornavnet mitt bare, som mitt profesjonelle navn; mitt rettmessige navn vil imidlertid nå være RONNA VEZANE.

Det er mange nivåer og avdelinger innenfor det Himmelske Englehierarkiet, som fremdeles bare er en fasett av Skaperens bevisste uttrykk av Selvet. Vi, Erkeenglene, bærer egenskapene og dydene av Gudsbevissthet, akkurat slik dere gjør. Men forskjellen er at vi utstråler spesielle egenskaper som hører Skaperen til — du kunne si drivkraften for flere viktige aspekter av Guds—Sinnet. Vi legemliggjør tro, tillit, Kjærlighet og absolutt lydighet til Skaperen og vår Fader/Moder Gud, alltid. Engleriket i dets mange uttrykk ble skapt av Skaperen for å hjelpe, nære og instruere dere, de dristige, som gikk med på å forminske dere selv til mindre vesener for å kunne oppleve Gudsbevissthet i dens mest fragmenterte former. Opprinnelig legemliggjorde dere alle aspekter og egenskaper av Gudssinnet, men gradvis, etter hvert som dere reiste ned gjennom tidsaldrene og de høyere dimensjoner, etterlot dere deres høyere bevissthet i varetekten til deres JEG ER Nærvær.

Elohim, Skaperens mentale utstråling, de mektige byggerne av form, og de vidundelige Deva og Elementalrikene, som hjalp til med å skape og nå overvåker hele naturriket på Jorden og i andre verdener, er nå parate til å hjelpe dere i denne turbulente overgangstiden. Vi håper dere har akseptert som deres sannhet, at dere alle har Skytsengel Vesener som ble tildelt dere ved tiden for deres fødsel, som vil beskytte og tjene dere trofast innenfor grensene til Universell Lov, og i den grad dere vil tillate. Det er andre vidundelige Englevesener som er klare og villige til tjene dere, men dere må be om det, for de har ikke tillatelse til å krenke deres frie vilje.

Kjærlighet og glede tiltrekker Engler som en magnet, for deres største ønske er å stå til tjeneste for menneskeheten. Tigging er ikke veien å gå for å vinne deres gunst, men å be dem om å hjelpe dere i deres bestrebelser vil sikre deres samarbeid. De vil hjelpe deg til å manifestere dine drømmer, hvis det du ønsker er for alles høyeste gode; du må imidlertid forstå at det vil skje til deres tid og på deres måte. Begrepet om penger er forvirrende for dem; be dem i stedet om å hjelpe deg til å manifestere overflod, glede, Kjærlighet og fred — dette forstår de. Men du må også gjøre din del ved å ta de skrittene som er nødvendige, så vel som å fjerne alle selvsaboterende overbevisninger som du fremdeles rommer og nærer i ditt underbevisste sinn.

Det er kjærlige, Englevesener til å hjelpe deg med Hjertets anliggender (affairs of the heart; Hjertesaker; Kjærlighetsaffærer), og dine mentale eller kreative bestrebelser — de vil hjelpe deg til å bli besluttsom og arbeide med din Kroppselemental for å frembringe god helse og velvære i din fysiske form. De vidunderlige, lekne Kjerubenglene venter på å bringe deg glede og en følelse av munterhet og sorgløshet. Disse dyrebare, små Vesenene av Guds-Lys elsker å være nær deg og å overraske deg med små mirakler eller sammentreff. Be dem om å hjelpe deg med å finne ting som er bortkommet, og du kan også lære å kommunisere med dem, men deres språk er et språk som består av følelser og tanker, heller enn av ord. De vil forårsake at “Engle-gåsehud (angel bumps)” oppstår på huden din når en sannhet er blitt erklært, og de vil med en lav summende lyd (buzz you) gi deg et Englekyss eller iblant omgi og omringe deg med en vidunderlig duft. Engleriket bringer Guds Kjærlighet og utstråling til menneskeheten, og Englenes største ønske er å stå til tjeneste.

Englenes Essens kommer til Jorden legemliggjort gjennom mennesker som deg og deg og deg — de kommer for å være representanter for de mektige Erkeenglene, og for å vandre blant menneskeheten for å dele Gudsbevissthetens dyder og egenskaper. Ja, de er akkurat som deg, og du kan være en av dem, mine dyrebare venner, som går fremover på din vei gjennom menneskelig utvikling etter hvert som du vokser ifra de lavere trinnene på utviklingsstigen gjennom studier, arbeid og tjeneste. Det er representanter på alle nivåer av Gudsbevissthet på Jorden i denne tiden, legemliggjort i det fysiske uttrykket for å kunne forankre de opphøyde, meget høye og forfinede aspektene av Skaperen. Har vi ikke fortalt dere at dere er mer storslotte og dyrebare enn dere noensinne kunne forestille dere?

Kjære dere, la oss nå fortsette å bygge visjonen for fremtiden til deres verden. Dere må bli klar over, at først, begynner dere å bygge deres visjon i de høyere riker av ubegrensede muligheter. Deres tankeformer tar langsomt form etter hvert som de fremkaller mer Guddommelig Skaperlys substans, og begynner så gradvis å manifesteres i det fysiske uttrykket på Jorden. Jo større fokuset og intensjonen er, jo raskere vil visjonen din manifestere seg. Når dere kommer sammen med forent, bevisst intensjon, med alles beste i tankene som deres motiverende kraft, skaper dere en synergetisk tankeform av dynamiske proporsjoner. Dette er grunnen til at dere nå gjør et slikt stort innhugg i massebevissthetens tenkemåte. Som åndelige Lyskrigere, selv om deres antall er færre enn massenes antall, gjør dere stor fremgang på grunn av deres forente, bemyndigede tanker om Kjærlighet, fred, overflod og harmoni for alle.

Det er tid for å være dristig og ukonvensjonell i din visjon. Dann deg et bilde av deg selv som en kjærlig, mesterlig suveren eksistens, og formuler deretter meget inngående og detaljert hvordan du vil operere og fungere flerdimensjonalt som en medskaper av Kjærlighet, Lys, fred og glede.

Legg fundamentet for den følelsesmessige naturen i din visjon. Hva gjør deg glad og fyller deg med takknemlighet? Du må tillate din Ånd å sveve (fly høyt); du må imidlertid også nære det indre barnet, så vel som Sjelen. Vær villig til å uttrykke og gjøre krav på det som berører og nærer den indre uskylden: glede, fryd, spontanitet, eller sørgmodighet, sinne og frykt — føl disse emosjonene, men forstå at du ikke er disse følelsene. Ytringsfrihet skulle være en viktig fasett av din visjon. Vit at du har rett til å være fullstendig spontan og følg dine egne tilbøyeligheter og ønsker, så lenge de er for det største og høyeste gode for alle. Begynn å forvente det beste av folk, og de vil innfri dine forventninger. Hold fast ved og se for deg at ditt liv bli fylt med mirakler, skjønnhet og glede; og gradvis vil dine største bekreftelser gå i oppfyllelse. Når du støtter, elsker, avholder og verner om alle ting, vil du motta støtte, og du vil til gjengjeld bli elsket, avholdt og vernet om tilbake.

Utvikle din egen livsfilosofi og levesett. Lytt til din indre veiledning og praktiser skjelneevne og dømmekraft. Begynn nå å samhandle med de mangfoldige fasettene av ditt Vesen som om de var overalt rundt deg, i ditt nærvær hvert eneste øyeblikk — for det er de i sannhet. Du får bevisst tilgang til informasjon og visdom fra den femte dimensjon og over, og når du aksepterer det som din sannhet, vil du bli i stand til klart og oppriktig kommunisere med dine Guider, Lærere, Mestere, Englehjelpere og alle de mektige Lysvesenene.

Ikke tillat barrierene på veien avskrekke og hindre deg; vandre dristig gjennom eller over dem. Ikke tillat ubehaget og smerten å ta motet fra deg; kall på dine Englehjelpere til å berolige og støtte deg. Ikke tillat tvilen og bedømmelsen av andre å svekke din beslutning — vis dem ved ditt eksempel og vær dristig i dine overbevisninger. Ta ikke øynene dine eller din oppmerksomhet bort ifra dine mål, kjære dere, for denne porten av større Lys er nærmere enn du tror. Vi viderebringer de kjærlige tankene til vår Fader/Moder Gud til dere når oppstigningsspiralen tar en annen vending. Er du klar for den neste oppvåkningen?

*Deler av dette budskapet er utdrag fra SPEAKING OF ANGELS, The Golden Promise, side 386.
Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: