søndag 16. mars 2014

Iliuka forklarer den 21. 10. 2013 - "... den 22. dag i den 11. månedel, lik der åpner en ny portal for Menneskeheten, Moder Jord, Fader Himmel og hele Galaksen."

Vi var på en ‘workshop’ i Sedona med en mann fra urfolket. 

Iliuka:  Der var knyttet for den hellige spirit, korrekt. 

Han fortalte at vi nå kun hadde to måneder på å forberede oss ... -  velge den åndelige vei.

Iliuka:  Dog søke nu at se; ei er der dramatik. Der er viktigt at den ser nu hva der så bliver den 22. dag i den 11. månedel, lik der åpner en ny portal for Menneskeheten, Moder Jord, Fader Himmel og hele Galaksen. Der er knyttet for noget lys der skal tilsynekomme for sin Jords menneskebarn. Således vil den óg se der er nye portaler, bevisstheter  om den vil, skapes således en energi hvorledes den forlater det gamle og søker at manifestere gjennom visjoner for framtimens komme. Gjennom for den spirituelle flamme den bærer så kan den ei gjøre noget for at skape høyere kraft eller høyere hastigheter. Spiritualitet er noget der vokser gjennom modnings tid og den næring den byder, ei noget at jage efter. Konu Ekatah. (211013)

Iliuka.net hovedside

Ingen kommentarer: