mandag 17. mars 2014

FRI ENERGI

Jeg har kommet over dokumenter som beskriver at fri energi faktisk er en realitet ... 

Iliuka:  Det er korrekt.          

... og at en iraner som heter Keeshe har utviklet dette. Hvordan vil den etablerte vitenskapen ta opp dette?

Iliuka:  Alt hva der så tilkommer, der er energier knyttet til magnetiske fenomener. Hvorledes den óg vil se av kosmiske bestrålninger; alt er der nu i forenderligheter lik der er knyttet for den frie energi. Om den så ser, så er der alt mer i tider der var, så var der autoritetene der har bundet energien. Nu er energien fri lik den alltid har vært. Således er der lik der vil skapes en forhøstelse av energienes påvirkninger lik der er knyttet for den moderne tids tanke, ei for hva der så er av noget bundet, av noget av at profiteres til. Konu Ekatah

Så det vil på sikt bli vanskelig for Norge å selge oljen sin?

Iliuka:  Meget korrekt. (100413) 

Ingen kommentarer: