tirsdag 4. mars 2014

Matthew på dansk - februar 2014 !

Lyset tiltager. ET bistand på Fukushima. Jordens udrensning. Måne "pletter". Hellige Gral. Reinkarnation. Korsfæstelse. Personers kollektive bevidsthed. Sjæle station.  Matthews forskellige liv.
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund)
http://galacticchannelings.com/dansk/index.html   
3. februar 2014

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Den store taknemmelighed for budskabet om "apostlen Mathæus " gav grund til fejring her. Vi ærer altid sjæles guddommelig ret til at tro, som de ønsker, og vi er opløftede, når man vælger at omfavne fremsatte sandheder. Jeres personlige erfaringer er uigendrivelige beviser for, at I er ved at blive bevidste om jeres sjæls viden. Dette er langt vigtigere end vores gentagne forsikringer om, at I på sjælsniveau ved, hvad der er sandt og ikke sandt.

I endnu højere grad end sidste år, Jordens første år af frihed fra mørket, vil den indstrømmende energi, der er genereret på planeten i løbet af dette år, producere lys i en sådan overflod, at sjæle kan vokse i bevidsthed og åndelig vækst, med eksponentielle virkninger på hele jeres verden. Ligesom lyset øges, således øges også de vibrerende niveauer i hele jeres mineral -, plante - og dyrerige. Bevidstheden hos enhver form på planeten kan udvides, mens Jordens opstigning fortsætter - kun hendes menneskelige beboere har valget mellem at flyde med i dette begejstrende løft, eller gå imod.

Splittelse omkring de alvorligste problemer, der påvirker jeres samfund, vil fortsætte, indtil lyset bliver så stærkt, at ekstreme holdninger ikke længere kan afskrække konstruktive skridt hen mod en fredelig løsning. Rationelle diskussioner undervejs, og dem der vil begynde, kan køre fast fra tid til anden. Men samlet set vil de få fremdrift. Og det I kalder "sund fornuft" [engelsk: "common sense"], som endnu ikke er fælles [engelsk: "common"] for alle, vil i sidste ende vise sig i situationer, der i dette øjeblik er statiske eller svingende.

Der er en hel del snak om frygt for terror i forbindelse med De Olympiske Vinterlege i Sochi, og det er unødvendigt. Frygt er ikke kun nyttesløs, den er kontraproduktiv, fordi den skaber negativitet, som Jorden skal forholde sig til. Den universelle familie i skibe og på jorden er i konstant kommunikation om aktive og potentielle brændpunkter. Og i overensstemmelse med Gaia ønsker, er de bemyndiget til at forhindre alvorlige terror forsøg. Hvis bestræbelserne i mindre skala resulterer i personskade eller død, ligesom i alle andre sådanne tilfælde, vil det være et spørgsmål om de involverede sjæles kontrakt bestemmelser.

Vi ønsker ligeledes at lette jeres sind om situationen på Fukushima atomkraftværket. Teknologien ombord på rumfartøjer omkring planeten fortynder giften i radioaktiv jord og vand, og de flittige besætningerne gør alt muligt for at forhindre yderligere skader på de nedbrydende reaktorer. Hvad der sker på dette kraftværk er en overbevisende grund til at afslutte denne energikilde overalt på planeten. Og I kan i høj grad hjælpe Jorden i hendes helingsproces ved at bevæge jer væk fra atomkraft og fossile brændstoffer og fremme vedvarende og frie energikilder.

Usædvanlige storme, rekord høje og lave temperaturer, oversvømmelser, tørke, skovbrande, jordskælv og vulkanudbrud er udrensning af Jordens indre, overflade og atmosfære, og de fører til et moderat klima globalt.

Vi er også blevet bedt om at kommentere to store pletter på månen. Faktisk er der intet på selve Månen - de er skyggebilleder af store skibe, som kan forsvinde og dukke op igen for at vise mobilitet. At overbevise Jordens folk om, at andre civilisationer er i nærheden, og at de er her med fredelige formål, bør være en orienterings proces for at forhindre masse frygt og psykiske chok.

Nuvel, sidste måneds budskab fremkaldte langt flere svar og spørgsmål, end nogen anden besked i de ti år, de har været til rådighed, og det er passende, at jeg nu kun taler for mig selv. Først vil jeg takke jer på min mors vegne. Det er første gang læserne udelukkende har sendt hende positive reaktioner, ikke en eneste har været dårlig. Jeg er ivrig efter at begynde at behandle spørgsmålene, for svarene vil tilbyde stor indsigt i jeres liv og livet i dette univers. Så mange af jer stillede spørgsmål om min bibelske levetid eller relaterede emner, som I skal se vedrører alle, så nogle vil blive medtaget her og resten i den næste besked.

Hvis der ikke fandt nogen Sidste Nadver sted, hvad er så den hellige gral?Historien om Den sidste Nadver inspirerede enkeltpersoner til at søge efter den kalk, der havde indeholdt Jesu blod. En genstand der anses for at være den helligste og mægtigste af alt på Jorden. Der har aldrig eksisteret sådanne en genstand. Men faktisk findes der noget helligt, der er mere magtfuldt end noget andet på Jorden. Den hellige Gral er sjælen. Intet i dette univers er mere kraftfuld end sjælenes kærligheds-lys energi!

Jeg har aldrig troet, at Jesus ville vende tilbage som den samme person han var for 2000 år siden, men har han reinkarneret på Jorden? Nej, men Jesu essens af kærligheds-lys  er altid til stede på Jorden og alle andre steder i dette univers.

Fordi det tidløse kontinuum, hvor flere multidimensionelle livstider sker samtidigt og alt påvirker alt andet, er et tåget begreb, næsten umuligt at fatte, er reinkarnation det tætteste, som budbringere fra lyset kunne beskrive en proces, der passer ind i jeres lineære tidsramme. Men det er ikke sådan, at lad os sige Albert Einstein reinkarnerer som denne eller hin person, og jeg vil nedenfor gøre mit bedste for at forklare virkeligheden.

Hver eneste af de utallige sjæle i hele kosmos er et unikt, uafhængigt, evigt væsen - på samme tid energimæssigt forbundet med alle andre. Begyndelsen af hver eneste sjæl var Skaberens frembrud af kærligheds-lys-selvet - "big bang" - og alt eksisterende er samskabt af sjæle, der bruger Skaberens energi til at sætte deres ideer i bevægelse og form.

Lad os sige, at sjæl A ønsker at inkarnere for første gang. Efter at have sat sine idéer ind en sjælskontrakt, indgår sjæl A en aftale - vi kalder det før-fødsel aftalen - med andre sjæle, der ønsker at dele dette liv. Derefter konstruerer og medskaber sjæl A en krop til sin person, der passer til, hvad den ønsker at opleve som dødelig. Derefter bliver denne sjæl en kumulativ sjæl, mens den bevarer sit unikke evige selv, og den deler nu al sin viden med sjælen i den nye person.  Udtrykket kumulativ anvendes på sjæl A, fordi den indledte en anden sjæls levetid, men som I skal se, er det starten på kumulative erfaringer.

Lad os kalde denne første person for sjæl B. Alle sjæl B`s karakteristika, som blev givet af sjæl A, og alle nye erfaringer i hele sjæl B's levetid (intelligens, talenter, kropsform og træk, personlighed, ideer, relationer, uddannelse, vaner, planer, resultater, skuffelser, hjertesorger, glæder, tvivl, svigt, interesser, frygt) føjes til sjæl A`s  "database",  imens sjæl B har alle sine livsoplevelser, og alt bliver samlet og fastholdt af sjæl B, når dens krop dør.

Når sjæl A ønsker at gå i gang med en ny form for fysisk liv, går den gennem den samme proces. Nu har den ikke blot sin oprindelige viden, men også sjæl B`s, som den kan dele med sin person nummer to.  Når sjæl B ønsker at igangsætte sine egne ideer, laver den en sjælskontrakt og så videre. Ligesom sjæl A, forbliver den ved med at være et unikt sjæle-selv, mens den deler sin viden fra personlige oplevelser og fra det, der blev givet af sjæl A, med sjælen fra sin første person.

Soul A og Soul B vokser i erfaring, viden og visdom med hver af deres personer, som hver især er en unik, uafhængig, ukrænkelige evig sjæl. Og sammensætningen er et kraftfelt af forskellige, indbyrdes forbundne levetider, der vokser med nye personer, uanset hvor de befinder sig i hele universet. Sjæle vælger kontraktbestemmelser for at udfylde huller eller styrke områder af den kumulative erfaringsdannelse, for at balancere alle levetiderne. Således bliver et stadigt voksende lager af bevidsthed tilgængeligt for alle sjæle i denne sjæle-slægtslinje.

Udviklingen sker, når personerne bevidst benytter dette lager. Så det er ikke at lære på ny, men snarere en proces af selverkendelse - at huske, hvad der er kendt på sjælsniveau fra Begyndelsen af. Og ligesom I lever i dette øjeblik, således lever alle de væsener, I tænker på som jeres tidligere eller fremtidige liv, også i dette evige NU. I og alle de andre unikke sjæle lever i NUET i kontinuummet.

Fra mine liv i tredje tæthedsgrads civilisationer ved jeg, hvor svært det er at forsøge at forstå noget, der ikke har nogen bevidst referenceramme. Og min forklaring kan have tilføjet forvirring snarere end afklaring om multiple flerdimensionelle liv. Så vær venlig at vide, at hvad jeg beskrev her sker enkelt og guddommeligt, således som I en dag skal se det for jer selv - igen!

Hvis korsfæstelsen og opstandelsen ikke fandt sted, hvad var så karakteren af mødet med Jesus, der fik hans tilhængere til at udbrede hans lære så frygtløst og entusiastisk? Jeg kan kun tale om dette med sikkerhed for mig selv. Der var aldrig nogen frygt involveret, men virkelig begejstring, fordi jeg vidste i mit hjerte, at Jesus altid talte sandt og gjorde det så kærligt. Som jeg nævnte i min sidste besked, havde jeg rig lejlighed til at fortælle folk om hans lære. Men fra hvad jeg har lært - husket - siden min levetid i bibelske dage, er det den katolske kirkes ubarmhjertige vægt på deres version af Jesu liv, død og opstandelse, der er grunden til kristendommens store udspredelse.

Kan du forklare, hvorfor nogle kanaler siger at korsfæstelsen fandt sted, og andre siger den ikke gjorde? Jeg kan tilbyde mulige årsager til uoverensstemmelsen. Den ene er, at en korsfæstelse fandt sted i en parallel verden. Enkeltpersoner giver energi til de retninger, de selv overvejer at tage. Og når de når det punkt, hvor de skal beslutte sig, fortsætter det bevidste selv i den valgte retning. Men den stærke energi, der er blevet investeret i den vej, de ikke tager, kan ikke stoppes. Den fortsætter med at flyde i dens retning, og manifesterer undervejs logiske situationer i overensstemmelse med, hvad de personer havde overvejet forud for beslutningsprocessen.

I tilfældet med korsfæstelsen blev lederne af stat og kirke mere og mere bekymret for, at hans lære truede deres greb om befolkningen, fordi Jesu følgere blev ved med at stige i antal.  Nogle af lederne talte for at få Jesus ud af landet, frem for at risikere at gøre ham til martyr ved at slå ham ihjel. Andre ønskede at dræbe ham. Således blev der lagt energi i begge retninger. Og energien fokuseret på korsfæstelsen fortsatte med det resultat i en parallel verden. Da disse verdener findes i kontinuummet, ligesom verdener gør, hvor faktuelle begivenheder indtræffer, uden nogen etiketter kan adskille dem fra hinanden, kan nogle kilder med transmitteret information rapportere hændelser i en parallel verden.

En anden mulighed er, at der blev vist et hologram på jorden af korsfæstelsen og opstandelsen, måske designet af Jesus og Maria eller andre tættest på dem. Denne grusomme form for straf opfyldte blodtørsten hos mange, der levede i disse tider, og opstandelsen gav håb til dem, der tørstede efter lindring af livets hårdhed.

Endnu en mulighed har at gøre med sindets kraft. Hvis kanaler - modtagere er mere præcist, fordi I er alle kanaler for energi - urokkeligt tror, at korsfæstelsen og opstandelsen fandt sted, kan deres tro tilsidesætte oplysninger i de beskeder, de modtager. Sindets og tankens kraft påvirker alleforhold i ens liv. Hvad en person mener og tror, bliver hendes eller hans virkelighed, uanset hvor langt det måtte være fra de faktiske forhold.

Du sagde, at da du var apostlen Matthæus, kendte du ikke bevidst til de andre ting, du skrev om i denne meddelelse. Hvorfor gjorde du ikke det? Og hvordan fandt du ud af dem? Lad os sammenligne, hvad jeg vidste bevidst i den livstid med alle minderne i hjernens hukommelse bank. Hvis alle disse minder ville oversvømme dit sind på samme tid, ville det være helt overvældende. Det ville være det samme, som hvis den samlede viden af alle mine personer havde oversvømmet min bevidsthed dengang.

Jeg - vi - har et "voksende reference bibliotek", kunne man sige, hvor alle oplysninger er tilgængelige, når som helst vi vælger at søge dem. At bruge dette valg er den selverkendelse jeg nævnt tidligere, med at genhuske, hvad sjælen ved. Og fordi hver opdagelse kommer med sådan en kraftig følelse af "rigtighed" uden skyggen af tvivl, ved I med hele jeres væsen, at det er ubestrideligt sandt.

Selv om det er det samme for hver person - på sjælsniveau har alle fuld viden fra Begyndelsen af - er det lettere at huske for folk, der bor i avancerede civilisationer og i åndeverdener, hvor kroppen ikke er belastet af tætheden af de lavere vibrationer. Især i en civilisation med tredje tætheds bevidsthed, blokerer kroppens tæthed for bevidstheden om hvad sjælen ved.

Taler du for sjæle på den station, du befinder dig på, fordi de er dine "personer"? Nogle af de mange millioner af sjæle her er mine personer, men de fleste er ikke. Vores fælles "link" til denne station er samme udviklingsstatus. For nogle år siden talte jeg om dette i en meddelelse:

"Station", som vi anvender det, er ikke relateret til et bestemt sted eller civilisation, men er snarere det niveau af åndelig vækst en sjæl har opnået, uanset dens universelle oprindelse og antal af liv.  Når jeg taler om "sjæle på denne station", henviser jeg til en gruppe af lige, hvis åndelige klarhed har udviklet sig til at være i overensstemmelse med ubetinget kærlighed og bevidsthed om Enheden af Alt. Dette kunne kaldes "gruppesind" eller "kollektive sjæle" på grund af den delte oplysthed.  Men i en større forstand er det en sammensmeltning af utallige personers sjæle-selv ind i et "Højere selv" [Januar 19/20 2009]

Udpegelse er nok ikke det helt rigtige ord for, hvordan du blev talsmand for de andre sjæle, der hvor du er. Men hvordan fik du den position? Hvis en anden sjæl var talsmand dér, ville deres oplysninger være præcis de samme som dine? "Valg" er mere korrekt at sige end "udpegelse", og det foregår ikke ved at stemme for "kandidater", men snarere en enstemmig tanke, at bestemte sjæle bedst kan udtrykke visse aspekter af gruppens viden.

Jeg er ikke den eneste, der taler for os alle. Det er kun til min mor, at jeg overfører beskeder for denne gruppe. Andre sender oplysninger til deres respektive modtagere. Der findes kun sandhed på dette niveau, så der er aldrig uenighed om, hvad nogen af os sender. Men vi sender ikke nøjagtig de samme oplysninger. Det er et spørgsmål om forskelle i vores kollektive erfaringer. For eksempel har mange af Kryons "personer" større videnskabelig ekspertise universelt end mange andre sjæles "personer", herunder mine. En anden faktor er vores modtageres ordforråd. Min mor har ingen uddannelse inden for naturvidenskab, så hun kender ikke til de ord, jeg ville have brug for, så jeg kunne tale om emner af denne art.

Kendte andre sjæle dig, der hvor du er nu, mens du var apostlen Matthæus, eller kender I ikke hinandens "personer"? Vi kender godt hinandens "personer", som er velkendte i en universel målestok, og det er relativt få. Kollektivt eksisterer vores "personer" i et antal, I ikke kan forestille jer, i mange forskellige former og udtryk, herunder dyr, der for jeres bevidste sind er lige så utænkeligt.

Nogle sjæle her havde personlige liv, der levede i denne tid i jeres historie, men de ville kun have kendt mig, hvis vores liv havde været tæt forbundne. Mit værdsatte venskab med Jesus og min tilfredsstillende oplevelse som lærer gjorde mit liv som Matthæus meget tilfredsstillende. Men i sammenligning med de utallige levetider i dette univers, var det slet ikke bemærkelsesværdigt. Det blev kendt på Jorden århundreder senere, da det i den grad blev blæst ud af proportion, fordi noter i mine journaler førte til "Apostlen Matthæus".

Men nu kan sjæle her og deres "personer" kende til det liv, på grund af mit budskab. Oplysninger, som enhver af os transmitterer, bliver en del af vores gruppe viden og øger det lager, der er tilgængeligt for alle i vores slægtslinje. Men det betyder ikke, at Matthæus levetid i sig selv har nogen større betydning end før. Det vigtige er, at sandheden om det nu er tilgængelig, i stedet for kun det, der står i Bibelen. Virkningen er den samme, når sandheden dukker frem om en hvilken som helst sjæl, hvis liv er blevet misfortolket. De, der har været uretfærdigt udskældte, og de hvis ondsindede gerninger kommer frem i lyset.

At fortælle jer lidt om mine andre "personer" end blot den "bibelske" Matthæus person vil besvare en række af læsernes andre spørgsmål. Nej, mine samlede liv gør mig ikke i stand til bevidst eller på sjælsniveau at kende hver begivenhed og hver person på Jorden eller alt i jeres verdens fremtid. Ligesom andre sjæle her, ser jeg "det store billede", men ingen af os kender alle detaljer om alle omstændighederne i hver eneste sjæl der. Det gør kun Gud, fordi han ER dem alle. Og hans viden vokser kontinuerligt med hver eneste af de ubegrænsede antal ændringer, der sker konstant.

Ikke desto mindre, har vi informationskilder, der går ud over vores livstider, og Gud er en af dem. Vi observerer fremdriften for aktivitet i Jordens energifelt for potentiale. Vi kommunikerer med personer i Nirvana, der overvåger planeten, sjæle på andre stationer som denne, samt medlemmer fra avancerede civilisationer. Og vi kan stille ind på den kollektive bevidsthed på Jorden og masse bevidstheden i universet.

Nuvel, som værende Ærkeenglen Michaels første "person" i dette univers, var jeg "udstyret", kunne man sige, til en fødsel ind i en åndeligt udviklet civilisation. Og den person, der blev valgt til mig, lever i en udsøgt vand-verden på kanten af Mælkevejen, længst væk fra jer. En række af mine andre "personer" levede på Jorden i løbet af de sidste 100.000 år eller deromkring i jeres tidsregning. Men alle tidligere liv og mange i disse årtusinder levede i Sirius, Plejaderne og andre dele af denne galakse, samt i andre.

Mit liv i Antikken gav mig glimt af tidligere stadier af Paradis på jorden, dengang kendt som Terra eller Shan. Og det lod mig betragte Gaias stress i løbet af de æoner, hvor hendes planetariske krop bevægede sig nedad i spiral fra sin oprindelse i femte tæthed for til sidst at være dybt nedsunket i tredje. Jeg så de progressive virkninger fra stærkere civilisationer, der ændrede svagere civilisationers DNA nedad til kun at indeholde to aktive DNA-tråde. Jeg så Jordens gamle befolkninger misse astrale tilpasningsmuligheder for at stige ud af tredje tæthedsgrad. Nogle af mine liv blev levet på jorden i løbet af de lange mørke tidsaldre. Og et af dem var, da alt liv blev tabt, da Gaia befriede sin krop for negativitet, så den ikke ville gå til grunde. Jeg kender til disse epoker, ikke kun fra meget snævre perspektiver af mine liv, men fordi denne information ligger i den universelle massebevidsthed. I har de samme oplysninger på sjælsniveau, og det omfatter sandsynligvis nogle, måske mange af jeres liv.

Som værende en af designerne i det højeste universelle Råd, der skabte mesterplanen for Jordens Gyldne Tidsalder, kunne jeg give jer førstehånds oplysninger om det, og også fortælle jer, at fordi nogle sjæle svigtede deres aftale om at slutte sig til de lyse kræfter, blev jeres samfunds fremskridt forsinket med et årti. Rådet kender Gaias valg af den sjæl, hun valgte skulle komme til jorden, legemliggjort som Barack Obama. Og fordi vi har observeret ham gennem hans år der, ved vi, at han har været urokkelig i sin dedikation til at tjene lyset, og om hans stærke fjender indenfor og udenfor regeringen.

Nogle af mine andre "personer" i indflydelsesrige stillinger, så som at stå i spidsen for  føderationer, der hjalp civilisationer, som ønskede at stige ud af mørket, udførte beundringsværdige mål; andre kom til kort. Nogle af mine "personer" var håndværkere, lovgivere, rådgivere, læger, bønder, administratorer, musikere, købmænd, lærere eller rejsende håndværkere med varierende grader af meningsfulde opnåelser. Andre befandt sig i rekognosceringsflåder. Og meget få, der var krigere, nødvendiggjorde efterfølgende rolige liv, herunder nogle med alvorlig psykisk begrænsning, for at muliggøre genopretning af den kumulative psyke. Jeg har oplevet liv med sundhed og lang levetid, glade liv med elskede familier, loyale venner, bestræbelser med udmærkelse og velstand. Samt meget korte liv, fængsling, forarmelse, sygdom, forræderi, fiasko, ensomhed og isolation. Kort sagt, et stort udvalg af oplevelser over meget, meget lang tid, ligesom I har. Hvordan kan jeg vide det? Fordi I læser dette budskab. I følger jeres intuition til at søge åndelig oplysning og mere selverkendelse.

Hver person er værdsat ligeligt af den kumulative sjæl, der ikke måler nogen i rigdom eller magt eller berømmelse, men af hvor tæt den frie viljes valg overholdes i forhold til valget i sjælskontrakten. Uanset hvor personer måtte befinde sig i dette univers, er deres kontrakter designet med henblik på at balancere kumulative erfaringer, for det er enhver sjæls mål at nå de høje vibrationer, der findes i balance. Alle os på denne station er ligesom jer og alle andre sjæle - vi er alle på vores respektive veje mod vores fælles destination, reintegration med Gud. Og Gud har sagt, at kun når det opstår, vil han vide, hvad det næste bliver.

Vores ubetingede kærlighed og beundring for jeres lystjeneste til Jorden og sjæle-selver. Vi er for evigt med jer, mens I rejser videre.

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward  
www.matthewbooks.com      

Ingen kommentarer: