torsdag 27. mars 2014

Integrasjon

Nå har vi integrert det flerdimensjonale sinn med vår tredimensjonale hjerne.  Nå vil vi gå videre med aktivering av våre flerdimensjonale persepsjoner i det daglige livet.

Ingen kommentarer: