lørdag 29. mars 2014

Det forsvundne Malaysiske fly MH 370 - Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund) - 20. marts 2014

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew, og jeg taler nu kun for mig selv. Da det malaysiske fly forsvandt, hjalp jeg en civilisation i en anden galakse og havde intet kendskab til begivenheden før 3 dage senere, da min mor først hørte om den og spurgte mig, hvad jeg vidste.  

Derpå kontaktede jeg en kollega i Nirvana, hvis undersøgelse afslørede, at 3 personer havde været ombord på et fly umiddelbart før deres ankomst til Nirvana på dagen for flyets forsvinden. Min kollega fortalte mig, at deres optegnelser viser, at de døde af naturlige årsager i overensstemmelse med deres sjælskontrakter, og han kunne ikke bekræfte, at de var ombord på det pågældende fly.

Siden da har forpligtelser og familiebesøg optaget min moders tanker og tid, og da hun spurgte i dag, om jeg nu havde bekræftede oplysninger, sagde jeg ja, men jeg foretrækker, at hun modtager dem direkte fra min kilde, Ashtar.
Moder, han venter på din hilsen.
                        ____________________
Ashtar, goddag! Matthew sagde, du har oplysninger om det forsvundne fly. Han vil gerne, at jeg modtager dem direkte fra dig, i stedet for at han viderebringer, hvad du fortalte ham.

Ja, Suzy, det ved jeg, og goddag! Det er noget tid siden, vi talte sidst, og jeg er glad for denne lejlighed til at være sammen igen. Efter at Matthew bad mig om at fortælle dig, hvad jeg ved, har jeg sammensat en slags præsentation og jeg går straks til den.

Alle personer ombord på det forsvundne fly blev flyttet til en lille planet, der svarer tilnærmelsesvist til jeres atmosfære og i nogen grad jeres topografi, og beboerne ligner så godt som jeres befolkning af udseende. Da flyet udviklede alvorlige funktionsfejl, som ikke kunne afhjælpes, flyttede vi den til en højere dimension og satte kursen mod omtalte planet. Ingen af besætningens eller passagerernes sjælskontrakter indeholdte et sådant eventyr, de indeholdte dog ej heller død på det tidspunkt. I sådanne tilfælde har vi bemyndigelse til at gribe ind.

Den uventede oplevelse var virkelig for dem, fordi alle var vidne til flyets pludselige kursændring, dog surrealistisk, fordi de fløj gennem rummet, ulig noget de nogensinde havde set. Der var ingen panik, fordi redderne anvendte vores kommunikationssystem til at fortælle dem, hvad der skete, og energien i den kærlige forklaring skabte en fredfyldt accept hos disse personer, hvis fremtid blev omlagt.

Flyet blev dematerialiseret, efter at alle var gået fra borde. De blev mødt af nogle af vores besætningsmedlemmer, som havde antaget jordisk udseende og klædning for at lette de nyankomnes første øjeblikke i deres nye land, og blev ført til, hvad I ville kalde en eksklusiv resort. Det er stedet, hvor alle jordiske sjæle "starter forfra", som er blevet reddet af andre civilisationer, og der har været mange sådanne tilfælde i de seneste århundreder.

De første dage modtog gruppen en "downloading" af det eneste sprog, der tales i den verden og grundlæggende viden om befolkningen. Det er en simpel procedure, ligesom jeres computeres funktionsmåde. Efter en orienterende briefing og fotografisk oversigt over, hvad regionen tilbyder, fik hver enkelt person valget mellem forskellige typer af beboelse, individuel transportform, og arbejde eller undervisning. Alle fik et papir, der fungerer som billet og giver adgang til alle ønskede arrangementer og masser af "poletter" anvendes til anskaffelse af varer og service.

Alle blev ledsaget fra resorten til de hjem, de havde valgt, og modtog den private transportform, de havde valgt, og der blev sørget for mad og alle andre basale fornødenheder i en husholdning. I kan tænke på dette som en usædvanlig detaljeret "velkomst vogn" service. De ny ankomnes viden, talenter og interesser vil blive godt benyttet og anerkendt i den verden, og, ligesom på Jorden, er livet der lige så tilfredsstillende og meningsfuldt, som hver enkelt vælger at gøre det til.

Nu, Suzy, vil jeg besvare de spørgsmål, der roterer rundt i dit hoved. Nej, vi kunne ikke sætte disse mennesker tilbage på Jorden. Vi var nødt til at handle hurtigt, men hver eneste mulighed blev overvejet og at tage afsted til den verden, var deres bedste mulighed - det var den eneste mulighed, der kunne sikre dem deres overlevelse.

Vi kunne ikke sætte flyet ned på landingsbanen på dens lufthavnsdestination. Uden landingstilladelse ville det have skabt kaos og været til fare for den landende og lettende lufttrafik. Og hvem ville kunne have forklaret, hvordan dette ikke-funktionsdygtige fly pludselig befandt sig på jorden timer før det planlagte tidspunkt? Hvorledes kunne dets pludselige offentlige tilsynekomstnoget som helst sted være blevet forklaret? Nuvel, det var ikke muligt, men det var ikke den afgørende faktor. Der var ikke tilstrækkeligt med forsyninger på flyet, vigtigst af alt vandforsyninger, til alle ombord, til at de ville kunne have overlevet længe nok uden genopfyldninger, og der findes intet afsides liggende sted på jeres planet, hvor vi ville kunne have sat flyet ned og samtidig garanteret disse menneskers overlevelse, indtil de var blevet fundet.

Vi ønsker, at alle i jeres verden kunne vide, at de er i live og har det godt på en planet, der ligner Jorden meget, men hvem ville fremkomme med sådan en udtalelse? Hvem ville tro på det? Især ønsker vi, at familierne og vennerne til de forsvundne kunne få at vide, at deres kære lever komfortabelt og glade i en verden, der er langt bedre end jeres er for øjeblikket.
Flere spørgsmål, Suzy?

Tak, fordi du svarede på de spørgsmål, jeg havde i tankerne, Ashtar. Det er fantastisk, hvorledes disse mennesker er blevet så vidunderligt behandlet og deres livsfornødenheder er blevet tilgodeset. Ved du, om de kan blive genforenet med deres kære i dette liv?

Nej, det ved jeg ikke, men jeg tror, det er meget usandsynligt. Kærlighedsbåndets energi sikrer en genforening i ånden, men de fleste jordboere har stadig langt at gå med at øge deres bevidsthedsniveau, før det at kunne mødes fysisk er inden for deres formåen.

Kan medier eller clairvoyante her kontakte "fly" personerne og få oplysninger til deres familier?  

Telepatisk kommunikation er universel, men at lave sådanne forbindelser ville være vanskeligt. Kun særlige formidlere er klart afstemte i forhold til sjæles vibrationer, der befinder langt væk fra Nirvana - den verden, de ville skulle nå telepatisk, befinder sig uden for jeres solsystem - og her handler det igen om manglende bevidsthed. De fleste mennesker på Jorden tror kun på det, de selv har oplevet eller har lært, og telepatisk kommunikation er ikke særlig udbredt i nogen af disse to kategorier.  

Godt, OK, men kan de faktiske omstændigheder så fortælles, når masser af jeres rumskibe lander og ET'er, som lever her, bliver kendt?

Ja, afgjort!

Ashtar, ved du, hvornår det vil ske?

Suzy, hvis jeg vidste det, ville jeg råbe det ud fra jeres hustage! Ej ok, nok ikke, men vi ville sikkert fortælle det til jeres ledere, så det kunne komme fra officielle kilder, før mange af os dukker op i jeres "indfødte" kroppe. Det er, som Matthew og Hatonn har fortalt dig, Gud har ansvaret for tidsplanen, for kun Han ved, hvornår den kollektive psyke i jeres civilisation er klar til at hilse fremmede som os velkommen. I kan ikke engang enes med hinanden endnu!  

Du har ret, og det er forfærdelig smerteligt for så mange - milliarder lider. Hvad kan lysarbejdere gøre mere for at ændre på det?

Kære hjerte, det eneste jeg kan fortælle dig, er, hvad lysarbejdere allerede gør, nemlig viser kærlighedens kraft ved at leve det. Men, I kunne tale mere om den universelle lov om tiltrækning [engelsk: "law of attraction"] - I behøver ikke kalde den det, men jeres folk har brug for at vide, at energien af deres tanker, følelser og handlinger zoomer ind i den universelle suppe og sendes tilbage som en boomerang med mere af det samme. For mange tanker drejer sig om frygt, krig, fordomme, sygdom, fattigdom, fortvivlelse - om hvad de tænkende ikke ønsker - og det er derfor ændringer sker langsomt, støt men langsomt.

Det ser ud til at være mere langsomt end støt. Jeg har ikke flere spørgsmål lige nu, Ashtar. Tak for alt, du har fortalt mig.

Du er velkommen, naturligvis, men jeg ønsker ikke at afslutte med min sure"langsom" bemærkning. Vi har i årevis været klar til at slutte os til jer - vi elsker jer, vore brødre og søstre! - og da jeg nåede til det punkt, lod jeg utålmodighed få overtaget. Sandheden er, jeres fremskridt under planetens opstigning har forbløffet lyskræfter i hele universet! Jeres robusthed, opfindsomhed og beslutsomhed for at give fremtidige generationer en bedre verden har allerede gjort det. I arbejder stadig med det i jeres opfattelse af tiden, men i kontinuummet er det allerede sket, så lad mig afslutte medHURRA for jeres strålende sejr!

Ja! Tak, Ashtar. Ciao for nu.

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward    

www.matthewbooks.com
suzy@matthewbooks.com 

Ingen kommentarer: