lørdag 8. mars 2014

Avmystifiserer den Nye Tidsalder – Del III - Live Kryon Kanalisering EDMONTON, AB, CANADA 25. januar, 2014 - Som kanalisert av Lee Carroll for KryonVær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Det var en tid i denne kanaliseringsprosessen hvor min partner ikke var involvert i den grad han nå er. Den nye frasen er "han trer tilside", som betyr at han fremdeles er her. Kanaliseringsprosessen er ikke en overtakelse, og for dem som ville høre dette og tenke at det var merkelig, mystisk eller skummelt, vil jeg gjerne gi dere dette til å undersøke: Urbefolkningen på deres planet forsto denne prosessen, og de gjorde det på en regelmessig basis. Det var navn for det og seremonier for det, og det var ikke før dere fikk "moderne åndelighet" at disse tingene forsvant.

Det vil komme en tid når denne formen for kommunikasjon ikke lenger er nødvendig. Ting endrer seg, kjære dere, og menneskeheten endrer seg. Utviklingen av den Menneskelige Ånd vil med tiden komme til et sted hvor de fleste vil få budskaper direkte. Dette vil skje fordi deres pineal er åpen for dem, og de trenger ikke å kanalisere eksistenser med merkelige navn eller magnetiske mestere.  Å motta menneskekjærlige, velvillige (
benevolent), vakre budskaper hjemmefra vil være for alle. Jeg vet hvem som er her og det jeg kommer til å gi som det neste er morsomt for meg.

Avmystifiseringen av esoteriske overbevisninger og den Nye Tidsalder (New Age) er for hånden. Dette er simpelthen slik for at det skal gi mer sunn fornuft og mening for dem som ønsker å kjenne dere bedre. De tingene som jeg kommer til å fortelle dere nå passer kanskje ikke med det som du har lært. Iblant blir tradisjoner sannhet, simpelthen fordi de er gamle. Så mye av det som jeg fortelles dere i dag kan være annerledes enn deres tradisjonelle tanker. Hvis det er slik, ønsker jeg å be dere om balanse – overvei i det minste disse tingene ved å bruke din intuisjon, og døm dem ikke øyeblikkelig som at de er feil. Å tillate nye tanker er en del av omkalibrering. Måten ting virkelig fungerer på kan være annerledes enn du tror, og kanskje større.
Feilinformasjon om vakre ting er vanlig for Menneskelige åndelige trossystemer. Det er fordi dere i historien bare hadde tilgang til disse tingene innenfor en dyp gammel energiplanet. Dette filtrerte sannheten, som dere kanskje kunne forvente, og ga dere bare en del av puslespillet om hvordan tingene faktisk fungerer.

Kjære dere, jeg har aldri vært et Menneske. Dere har ingen anelse om ærefrykten jeg har for dere. Guds suppe er i en viss grad inndelt i kategorier eller deler (
compartmentalized: oppdeling i atskilte områder, seksjoner eller sektorer (som ikke har forbindelse med hverandre); å atskille i distinkte deler, kategorier eller avdelinger) når det gjelder tjeneste. Det må være slik. Ikke som dere ville tro, men stykkene og delene som blir Menneske på en planet slik som deres, eller på forskjellige andre planeter, er spesialister. Dere er alle i den kategorien, og gjennom milliarder av år har dere fortsatt å være en utvalgt krets. Det er det dere gjør. Mist ikke følingen med det faktum at du er en del av den kreative kilden! Men det er dette dere gjør.

Den Menneskelige Avstamning

Vi kommer til å snakke om Sjeler og Høyere Selv. Vi kommer til å snakke om Engler og Guider, og det er alt vi kommer til å snakke om. Men selv før vi begynner, vil jeg at dere skal se avstamningen til deres tjeneste. Deres innsats begynte ikke her på deres planet, kjære dere. Dette har pågått i svært lang tid. Våre siste budskaper snakket om dette. Deres planet, slik du ser den nå, gamle Sjel, er en av mange som du har vært på. Puslespillet som mange av dere bærer i deres Akasha, inneholder de tidligere energiene av å ha gjort dette før på andre planeter. Du er Menneskelig på dem alle, og her er du enda engang, og gjør det igjen. Jeg, som Kryon, deltok aldri i noen av dem som et Menneske. Jeg er det som dere kaller en hjelper.

I dag, for deg, er jeg Kryon. På en annen planet i oppstigning, en eller annen gang i fremtiden, vil jeg være noe annet. Jeg har alltid vært hos dere gjennom dette puslespillet, kjære dere, og dere har sett meg før. Noen av dere hørte stemmen til partneren min, eller leser ordene, og det var et eller annet som lød ekte og som sannhet, utover det som dere har opplevd i dette livet. Dere kjenner igjen meg, men det var ikke fra denne planeten, kjære dere. Dere har vært gjennom dette før og dere visste at jeg var til å stole på, og dere visste at jeg elsket dere. Jeg ga dere informasjon som bare ville bringe dere gode ting i deres liv, og dere kunne stole på meg. For noen av dere, var dette planet etter planet.

Nå, dette ville være dine Akasha minner, og noen gamle Sjeler her, og noen gamle Sjeler som lytter og leser vet det. Noen av dere som lytter til denne kanaliseringen vil nå ha fått forklart hvorfor det er slik at når du åpnet boken og leste ordene, var det noe som hoppet ut fra siden og du følte det i Hjertet ditt. Noen av dere gråt, ikke fra informasjonen, men fra erkjennelsen av å huske. Gamle Sjeler, som lytter og leser, dere har tilbrakt liv etter liv på denne planeten og dere er vant til det. Men det var en annen planet før denne planeten, og før det, og før det. Dere er en del av den kreative kilden, og et vakkert system – hver eneste en.

Den Menneskelige Sjelen

La oss snakke om Sjeler. Hva er en Sjel? Ordet Sjel blir bruk av menneskeheten, selv om det ikke er noe åndelig trossystem involvert. Er det ikke interessant at Mennesker vet hva en Sjel er uten noensinne å gi skinn av å tro at de har en? De vet hva det er. Så vanlig er det, at sjømenn i gamle dager ville rapportere hvor mange Sjeler det var om bord, i stedet for hvor mange Mennesker det var om bord.  Det er blitt standardspråk, og beskriver det som er den åndelige essensen til et Menneske med ordet Sjel.

I noen åndelige systemer, er Sjelen på planeten bare en gang og aldri igjen. I andre trossystemer, kommer Sjelen til planeten om og om igjen. Det som imidlertid er felles i alle systemer, er at Sjelen representerer den delen i den Menneskelige kroppen som tilhører Gud.

I tradisjonell mainstream (
hovedtendens) tro, er Sjelen en enkeltstående eksistens som tilhører Mennesket hvis ansikt er i speilet ditt. Når du dør, går Sjelen med deg til et annet sted. I noen trossystemer, kommer den deretter tilbake. Det er enkelt, uriktig, men det er OK, svært OK. Hvis jeg sa til deg, "Du må gå før du kan løpe", ville du forstå dette som logisk sunn fornuftDen samme prosessen med å forstå åndelig sannhet er en del av en åndelig oppfatnings-utviklingsprosess. Det er ikke nødvendig for deg å kjenne til alle detaljene om noe for å bruke det eller for å føle det.

Den Menneskelige Sjelen er en del av en flerdimensjonal energi og er ikke enkeltstående (
singular: entall). Den er heller ikke tilknyttet en kropp. Den kan også være fragmentert og på mange steder samtidig. I den Nye Tidsalders esoteriske trossystem, er den det "Høyere Selv". Den representerer en sann kvanteenergi.
Den Nye Tidsalder (New Age)

Når vi snakker om New Age og esoteriske overbevisninger, bruker vi betegnelsene omvekslende. Betegnelsen New Age kan ofte bety kult eller sekt i visse kulturer, så vi bruker ofte esoterisk istedenfor. Begge ordene betyr et trossystem som er unikt på planeten og har ingen struktur eller doktrine (lære). Det har ingen sentral bok. Det har ingen profet å tilbe og det er ikke noe sted hvor det er et sentralt hovedkvarter. Det finnes ingen steder å rapportere til og det er ingen regler. Det er ikke noe medlemskap og ingen opptegnelser over hvem som startet det. Hvilket system! Det er utenfor oppfatningen av ethvert logisk, organisert system, fordi det ikke har noen organisasjon.

Likevel kommer titusenvis over hele verden sammen for å ære de samme trosegenskapene. Det er en sentral kjernetro om at Gud er i det indre; at Sjeler kommer til planeten mange ganger; og at menneskeheten er en del av et menneskekjærlig og velvillig innstilt system som skaper den åndelige utviklingen på Jorden. Det er en tro på at menneskeheten ble utsådd av Pleiadianerne, og at de fremdeles er her; at det er et vakkert formål med deres liv; og at dere er her på en menneskekjærlig måte for å hjelpe menneskeheten med å skape fred på Jorden.

Er det ikke interessant, kjære deg, at det ikke er noen sentral profet? Men det er det virkelig. Det som mange kanskje ville kalle Sjelen, kaller dere det Høyere Selv. Så vi vil bruke disse betegnelsene omvekslende, fordi det er det vi lærer bort. Men i esoterisk tro, har det Høyere Selv en personlighet. Det er en del av Gud som har ditt ansikt på seg. Det er på den andre siden av sløret  samtidig som det er inni deg – og det er den indre profeten! For det Høyere Selv rommer mønsteret eller malen av åndelige regler, hvis du ønsker å kalle det det. Disse er imidlertid ikke regler, men de er heller begreper eller konsepter. De er konsepter av tidligere liv opplevelser og erfaringer, representert av det vi kaller Akasha.

Mønsteret inneholder begreper om Engler og Guider rundt deg, hvem du er, hvor du går, hvorfor du er her, og egenskapene til det du betrakter som overlevelse. Det er din Sjels mønster. Det Høyere Selv er ikke noe som er over deg, men det vibrerer heller høyere enn ditt legemlige selv. Hele formålet og målet med esoterisk tro, er at Mennesket skal ta hånden til det Høyere Selv og oppdage mer om mønsteret.

Hver dag når du våkner opp, ville det ikke være fint å ta Guds hånd og vandre gjennom livet den dagen med dyp balanse og visdom? Det er New Age troen. Det er esoterisk tro – komme i kontakt med Guden som er i ditt indre.

Jordens Mestere snakket alle om Guden i det indre, alle sammen. New Age trossystemet lærer oss at alle Mestrene var ekte og var her for å gi dette budskapet, og ikke nødvendigvis for å bli tilbedt. De isolerte seg ikke eller ba om å bli tilbedt eller bygde en kirke rundt dem selv. Så det er ingen evangelistiske fremstøt i den Nye Tidsalder (
New Age). Ingen. Hvis du finner noen som forsøker å fortelle deg at de har rett og at du tar feil, så er de ikke New Age. I stedet har denne personen sannsynligvis  noe av sitt eget som de har lagt i sin egen boks, og verver ditt medlemskap. De er ikke den esoteriske troen vi snakker om.

Å komme i kontakt med ditt Høyere Selv vil skape balanse i deg og vil også hjelpe deg med andre. Det Høyere Selv er nøkkelen. Det er et  menneskekjærlig og velvillig innstilt system som elsker deg og ser deg slik som du ser dine barn. Det er fordi at når du kommer inn på denne planeten, frigjør du deg fra oss. Det er din frie vilje, og dere er spesialister i dette.

Åh, jeg kan ikke forestille meg det! Jeg ville gråte som en del av Gud ved å tenke at jeg ville bli atskilt fra meg selv, og jeg ville ikke vite hvem jeg var. Åh, min Gud! Hvilken oppgave – likevel gjør dere det så ofte og så lett, og så lenge. Nå vet dere hvorfor jeg er så forelsket i dere, og her er dere i spissen for en energirevolusjon.


Sannheten om Engler

Jeg vil snakke om Engler. Jeg har egentlig ikke gjort dette så mye før. Kryon er ikke en Engel, men snarere en hjelper. Min partner har kalt meg en menneskekjærlig og velvillig innstilt Engel av den Nye Tidsalder (New Age), men det er ikke helt riktig. Jeg er en hjelper. Tro meg, hvis du så en Engel ville du vite forskjellen.

Nummer en: Er Engler virkelige?

Absolutt! Ja.

Nummer to: Hvem eller hva er de?

Det er et system, kjære dere, med menneskekjærlig og velvillig hjelp til denne planeten. Det er så komplisert at det er svært vanskelig å fremlegge for dere, siden dere er forutinntatte til hva dere tror det er. Hvor er Engler? Hva gjør de? Hvor ofte, hvem er de, hvor kommer de fra? Jeg kommer til å gi dere noe informasjon som noen ikke vil like, og noen vil like.

Fysiske besøk: 


Engler kommer når det er behov for dem, og de kommer fra den sentrale kilden. Vanligvis er det ved forskjellige formål i Menneskelig tid både for Menneskeheten generelt og for enkeltmennesker. Hver gang de kommer, er det spektakulært. Ikke en av dem er legemlig. Igjen, Mennesker har bestemt at når en Engleeksistens besøker dem, for å kunne gjøre besøket troverdig eller forklarlig, må de anbringe hud og vinger på dem og gi dem et navn. Mennesker farger deres antrekk hvitt [som betyr renhet], tegner bilder av dem, setter på dem glorier, og forteller om dem i åndelig historie. Men det er ikke slik de ser ut. De er flerdimensjonale vesener, ikke legemlige.
Det var sannsynligvis Moses som beskrev utseendet til en Engel på den klareste måten, som en brennende buskIld som ikke fortærer seg selv eller en ball som snurrer rundt i alle regnbuens farger er en god beskrivelse på Engleenergi. Den brennende busken var i sannhet en Engel. Det som er dramatisk med Engleenergier, er at de dukker opp når du ikke forventer det, som en energiball som kommer mot deg. Noen ganger kommer de rett gjennom en vegg! De spiller i alle regnbuens farger, noen ser ut som ild, og de har en tendens til å skremme et Menneske! Hver eneste fortelling i skriftene som beskriver et Englebesøk, forteller deg at Engelen øyeblikkelig kommuniserte, "Frykt ikke!" Nå, hvorfor ville noen av dere være redde for en vakker kvinne med en glorie, kledd i en hvit kappe (sid kjole) [Kryon ler] Grunnen til at Engelen gir dette budskapet er fordi de ikke ser slik ut! Kjære dere, de er ikke her for å skremme dere, men snarere for å presentere dem selv i all deres skjønnhet og deres majestet – så praktfulle (grand; stor) at noen ikke engang kan se på dem. Praktfulle er de.

Nå, her er den delen som dere ikke forventet. De er et kollektiv. Det finnes ikke noe slikt som en enkeltstående Engel. Du ser den kanskje som en enkelt Engel, slik som du ser kroppen din som en enkel eksistens, men du er ikke klar over suppen med Englekraft. Engler snakker med mange stemmer, men de snakker i hodet ditt, ikke i luften som lydvibrasjoner. Engler snakker vanligvis ikke til folkemengder. De snakker individuelt til ett Menneske eller et annet, men det er den kollektive stemmen til mange, fornemmet og "hørt" som en.

"Men Kryon, hva med Erkeengel Michael? Jeg kjenner noen som kanaliserer denne vakre, enkeltstående Engelen. Hva med det?" Budskapet fra Erkeengel Michael kommer fra en gruppe. Det er en mektig gruppe, men tenk på den som "gruppebevissthet oppfattet som en". Kryon er på samme måte. Alle vi som representerer den andre siden har disse egenskapene. Vi er ikke legemlige og ikke enkeltstående.
Det neste er til og med enda vanskeligere å forstå, og det er ikke hva dere er blitt fortalt. Det er ikke noe Englehierarki. Ingen av dem er over noen andre i et system av "hvem er den mest kraftfulle eller hvem har ledelsen". I stedet er de en del av Guds suppe, og de er alle like majestetiske. Noen er utnevnt til å være ambassadører for de andre, men de er ikke høyere enn de andre. De er her med et formål, og de gir budskaper for å bidra til å akselerere Guds velvilje (menneskekjærlighet) og Kjærlighet i menneskeheten.

Erkeengel Michael er sannsynligvis den mest siterte Engelen, som dere oppfatter er den høyeste av det høye. Michael er imidlertid teknisk sett en gruppe og har ikke en hierarkisk posisjon. Det ser bare slik ut fordi budskapene blir levert i et område som er av spesiell betydning for planeten. Michael vil fortelle dere, "Jeg er en av mange, alle er majestetiske, alle rommer Guds Kjærlighet, alle er vakre, alle er velvillige, alle står til deres tjeneste for menneskeheten". Men Mennesker ønsker et hierarki. Denne er viktig; denne er ikke like viktig; denne kan du slenge vekk.

Hva er hierarkiet til organene dine? Hvilke trenger du ikke? Hvilke holder deg i live? Det gjør de alle! Men du utvelger ofte Hjertet som det aller viktigste. Er det virkelig sant eller "snakker det simpelthen for alle"? Åh, og hvilket organ gjorde opprør mot de andre og forlot kroppen? [Kryon smiler]

La oss gjøre rede for mytologien om Lucifer. Her er en Engel som ikke likte det som foregikk, så han dro sin vei. Eller kanskje han gjorde noe galt og ble kastet ut av Guds hus. Kjære dere, ser dere den Menneskelige fordomsfullheten (
bias: skjevheten; tilbøyeligheten) her? Denne historien er latterlig og kommer fra å "menneskeliggjøre Gud". Du kan ikke ta de Menneskelige egenskapene som handler om bedømmelse, krig, slåssing, kamp og drama, og koble dem til skaperens majestet. Men Mennesker har alltid gjort dette.

Ingenting forlater Guds suppe! Det er ren energi som representerer Åndens helhet. Den er endelig – alltid den samme mengden med deler [setter uttrykket i 3D for dere]. Gud er skapelsens energi, og den holder sammen som en tåke som aldri beveger seg ut av en kvanteinneslutning av Kjærlighet. Du kan ikke ta bort en del av tåken, for da ville den ikke eksistere! Det er hva det er og vil alltid være fullkomment, og alltid det samme, og alltid helt. Ingenting legges til eller trekkes fra Guds majestet.

Du vil finne Engler gjennom hele historien. De er representanter for skapelsens energi. De har intet kjønn, fordi de er energi. De er ikke mannlige eller kvinnelige, og de er alle like sterke. De er vakre, flerdimensjonale budbringere som gir hjelp til menneskeheten. Det eneste som atskiller dem er deres type "tjeneste", eller deres "spesialitet". Men de er alltid en del av oss, selv når de tilsynelatende er atskilt, og snakker til deg. Jeg vet hvem de er, og jeg har sett dem arbeide. Jeg er også en budbringer, men ikke en Engel.


Guider – Ikke Hva Du Tror

Jeg ønsker å snakke om Guider. Nå, min partner har fortalt dere at "dere er deres egne Guider". Jeg vet at dette er vanskelig for deg å forstå, og jeg vet også at du ikke liker tanken. Jeg kommer imidlertid til å gjøre det enda mer komplisert. Han har rett, men jeg vil at du skal anbringe det i en annen oppfatning.

Dere har noe som dere har kalt Merkabahen. Løselig definert, er dette deres personlige kvante-energifelt, som er omtrent åtte meter bredt [26 fot]. Det er et felt skapt av summen av molekylene i ditt DNA [som til sammen er sammenfiltret på et biologisk nivå]. Hvert eneste Menneske har dette feltet. DNA er unikt, så hver Merkabah er unik. Ditt Merkabah-felt er ikke din Sjel. Det er ikke engang ditt Høyere Selv. Det er deg! Ditt DNA-felt har et helt og fullstendig annet formål enn å samhandle med noe annet enn din legemlige kropp; det er hva det gjør. Det samhandler med deg og din bevissthet.

Dette er komplisert, og vanskelig å forklare. Merkabahen inneholder mye om deg, siden det er broen med det "iboende (
innate; instinktet)" [den smarte delen av kroppen din]. Det bærer din Guddommelighet, din blåkopi av livskraft, og til og med din Akasha. Siden dine Akasha opptegnelser er i ditt DNA, er det også en del av Markabahen. Derfor kunne du si at du alltid kringkaster din fortid gjennom feltet til Merkabahen din. Dette, kjære dere, er grunnen til at mange kan lese dine tidligere liv. Malen av alt du er, er i de hellige mønstrene til din Merkabah.

Stykkene og delene av det som utgjør dine Akasha opptegnelser er i Merkabahen og i din 3D. Noen av dem blir oppfattet som dine Guider, men i virkeligheten er de deg sammen med deg. Men for din oppfatning, kan det være et tidligere deg og derfor har det et annet ansikt. Forstår du dette? Det er mer: For å legge mer til den innviklede beskaffenheten i dette, er det et velvillig innstilt, menneskekjærlig system som er vakkert, og vi har nevnt det tidligere. Akasha familien som du kommer inn med, som du kaller din legemlige mor og far, søster og bror, eller som du løselig ville kalle din familie eller dine nære og kjære her, er alle en del av din Akasha på en eller annen måte. På en kvantemåte, er det en virkelighet ved dem som jeg ikke kan forklare for dere, fordi dere ikke er på det rene med hvordan denne kvantesuppen fungerer. Jeg vil bruke ordene sammenfiltret tilstand med din Sjel og du vil fremdeles ikke forstå det. Det er komplisert, men her er resultatet. Når du mister en av dine kjære i familien din, går en del av deres Sjeleenergi (eller deres Guds-del) inn i din Merkabah og er hos deg hele livet. Når du så går over, vil du gjøre det samme for dine barn, dine brødre, søstre, make, ektemann eller kone. Så la meg fortelle deg hva det betyr. De blir aldri borte! Hører du meg? De blir aldri borte. Her er et system av menneskekjærlig velvilje som du ikke forventet.

Det er virkelig, kjære dere. Vi begynner nå å gi dere den innviklede beskaffenheten som dere fortjener å kjenne til. Mange av dere vil ikke forstå det, men dere kan fremdeles forstå begrepet. Hver eneste del av dette er en del av et menneskekjærlig design for å holde deg fredfylt og elsket i Guds øyne.


Sannheten Om Systemet

Hver eneste del av det kreative systemet som jeg kommer til å avsløre for dere fra nå av har en egenskap – menneskekjærlig design. Systemene som eksisterer mellom Mennesket og Ånden er beregnet til å hjelpe menneskeheten. De er ikke her for å dytte dere rundt eller for å dømme dere. De er her for å undervise og hjelpe, hvis du lar dem få lov. Englene dukker bare opp for å hjelpe. Tenkte du noen gang på det? Det er ingen Engel som er beregnet til å dukke opp for å dømme deg. Hver gang en Engel dukker opp i ditt liv, er den her som en kjærlig Guide. Den kjenner din Sjel; den vet hvem du er; den kjenner ditt Høyere Selv.

Hør, kjære deg, Mennesker blir ikke Engler og Engler blir ikke Mennesker. Jeg beklager hvis noen har fortalt deg det, for det er vanskelig å viske ut av hukommelsen (
avlæres). Engler er spesialiserte, og det er du også. Mennesker avlet mennesker åndelig, og dette er "arbeidet" din Sjel gjør siden den eksisterer i denne galaksen. Engler er alltid Engler, og hjelpere som meg er alltid hjelpere som meg. Hvis du ønsker å klassifisere dette som "spesialisert tjeneste", sett i gang! Det er ikke helt på den måten fordi det er litt av meg i deg også. Det er bare slik det er.

Mennesker ønsker å ha en gradert skala av evner og belønning. Når du blir flink til noe eller lærer det veldig bra, går du i 3D til det neste nivået. Det er ikke slik i Sjelens system, kjære dere. Menneskelige Sjeler kommer ikke fra Dyresjeler. Menneskesjeler forblir i deres eget system og Dyresjeler forblir i deres eget system. De er en hjelpsom, menneskekjærlig og velvillig innstilt gruppe, og noen av dem er her for å elske deg. Dette er et menneskekjærlig system! La du merke til det?

Det er noe som foregår som du skulle bli klar over. Universets system er tilbøyelig til menneskekjærlig, velvillig innstilt Kjærlighet. Hvis du er en ateist eller en agnostiker, kan du ignorere det om du ønsker og du kan gå ut av rommet og lukke døren og lukke Hjertet ditt. Men vi kommer til å elske deg uansett; vi kommer til å gå ut av døren sammen med deg allikevel; vi kommer til å være der sammen med deg i stillhet, og hvis du noen gang bestemmer deg for å se, vil vi være der. Vi kommer ikke til å forlate deg bare fordi du ikke tror på oss.

Det er løftet, og hvis det ikke føles slik, er det fordi du har fritt valg til å komme deg fra A til B – og iblant går du til Z. Det er bare slik det er, og det kalles utviklingslærdom og det er også velvillig innstilt. Det er budskapet vårt. Kunne det være klarere? Ting er ikke alltid slik som de ser ut, og disse systemene som dere har hørt om, avmystifiserer vi nå slik at dere forstår den virkelige sannheten.

Det er enkelthet, skjønnhet og velvillighet i systemer bygd for deg, kjære Menneske, fordi du, som meg, er fra et annet sted. Når du ikke er her og disse korte stundene når du er her sammen med oss, har vi en feiring du ikke ville tro? Det er Lys overalt rundt oss og vi synger ditt navn i Lys.
Det er vanskelig å forestille seg, er det ikke? Vi feirer deg hjemme, og det er skjult for deg. Vi gjør det hver eneste gang! Du vet ikke om det før du tar ditt siste åndedrag. Da husker du, og da blir det frigjøring. Tro meg, det er slik det er. Det er Guds Kjærlighet. Det er et system for å ære den som du er.

Og Slik Er Det!
KRYON
Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: