onsdag 26. mars 2014

Stjernemennesker

Begrepet stjernemennesker virker søkt for mange, og noen føler at det kanskje rommer tanker om å være mer enn andre. Men ser vi mot åndsvitenskapen ser vi at intet levende vesen kan være noe mer enn andre. Et insektsvesen har samme kosmiske "verdi" som en helgen, men sistnevnte ligger "foran" i utviklingen, hvis man da i det hele tatt kan snakke om "foran og bak" i et evighetens kretsløp. Sjelen er dog tidløs, hevet over tid og rom. Med begrepet "sjel" menes det den virkelige, evige levende bevissthet bak kroppen. Begrepet sjel stammer i fra de teosofiske skrifter; Blawatsky, Leadbeater , Besant og senere Alice Bailey. Martinus bruker benevnelsen overbevissthet for å betegne denne evige og faktisk egentlige levende del av vesenet. Martinus beskriver i sin kosmologi den evige utviklingen i enorme kosmiske sykluser eller spiralkretsløp som han kaller dem. For å få en fullstendig oversikt og forståelse av dette så henvises det til hans bok Det Evige Verdensbillede del 1. En forenklet oversikt gis også i Nils Kalens bok Kosmisk Livssyn- en introduksjon til Martinus verdensbillede.

Martinus beskriver jordmennesket som utviklingsmessig å tilhøre den siste del av dyreriket som i fjern fortid utviklet seg fra planteriket. Før dette var vesenene i det han kaller salighetsriket som vi ser den fysiske del av i mineralriket. Martinus har trukket de store utviklingslinjer, og har ikke gått inn på detaljer som til eksempel hvordan de forskjellige plante og dyrearter ble "sådd"og utviklet. Ord som stjernemennesker har ikke Martinus gått inn på .Og her er det nettopp at endel kanaliserte og dikterte bøker forteller at en viss andel av Jordens mennesker ligger utviklingsmessig noe foran den øvrige menneskehet, og har sitt egentlige hjemsted på andre kloder i kosmos. Det er dette som ligger i begrepet stjernemennesker. Deres primære oppgave på Jorden nå er å bidra til å hjelpe til med å forankre de nye energier av forståelse og kjærlighet. Dette er vanligvis fredfylte, kreative og kunstneriske mennesker som ofte har det til felles at de ikke føler seg hjemme på Jorden.

De kan ha levd noen få inkarnasjoner på Jorden for slik bedre å lære å forstå livet her, og de er nå igjen født inn på Jorden for å skulle være nettopp fødselshjelpere i den kosmiske fødselsprosess som kloden nå skal igjennom. Disse tilhører da det rike som Martinus kaller første del av det riktige menneskerike, og endel har minner om ha virket som "kosmiske gartnere" i fortiden. Altså arbeidet med å nedplante dyre- og plantearter på kloder som var modne for dette, og videre overvåke og videreutvikle disse livsformer.Ingen kommentarer: