torsdag 27. mars 2014

Hva tenker Tanken

Vi lever nå i en 'levende' tid, kan en si.   Tida lever formelig på flere vis, den gir oss de forandringene vi alle ser rundt oss i verden, endringer som skjer over alt.  Andre fenomener kan være noe vi sjøl setter igang, uten at vi er det bevisst.  Årsaken trenger ikke alltid å bli avdekket.  Alle gir vi våre bidrag til endringene, uten at vi dermed vet når og hvor vi deltar.  

Det blir stadig lettere for tanken å vise hva den tenker.  Den hurtige visningen hører nok nytida til, for det viser seg stadig oftere at tilmeldingene skjer både hurtig og sikkert.  Iliuka sier da også; "Det er høyere bevissthetsforendringer i Menneskeheten nu."   Iliuka forklarer så innholdet i dette, og peker på de logaritmiske kurver.  Iliuka forteller også at ET'ene allerede har vist sitt nærvær. Hvor, sier han ikke noe om.

Så kan vi si litt om menneskenes celler - de kan fornyes - og derfor lever vi til vi inntar en helt annen alder enn tidligere - det vil si at bevisstheten vår tilegner seg høyere vibrasjoner enn tidligere. Så vi er ikke ute på spasertur mellom dimensjonene, men det viser til om vibrasjonen er høy eller lav. Det er bevissthetens vibrasjonshastighet som er avgjørende for om vi forstår mye eller mindre.  Bevisstheten er individuell og sier ikke noe om kollektivet, hvis det ikke utheves eksplisitt.  Så har vi noe vi kaller underbevissthet, og det er den delen av sinnet som rommer følelser og tanker som personen ikke har bevisst kontakt med. 

Den Paven verden har nå, er en Pave til pynt.  Vi kan forstå det som om verden ikke har noen Pave nå, sier Iliuka.  Da forstår jeg det slik at Pavedømmet er over!   Det er mye som avsluttes nå;  se og hør bare hva Iliuka sier:

Sandkassen er tom!
"For således er der ei nogen konkurrens. Der finnes nu på hele din klode en konkurrens om hvem der er lysere enn lys, og hvem der er helligere enn helligt. Således vil der skapes en ny bevisstgjørelse om eksistensen av ‘extraterrestrials’ visitasjoner av andre kloder, eksistenser og andre galakser. Således bliver Menneskeheten at transformere og at se hvorfor de leker i sine egne kasser. Konu Ekatah. Sanden er oppbrukt nu. Konu Ekatah." 

21. mars 2014  Tukáte

Ingen kommentarer: