onsdag 29. august 2012

LIVET - en fantasireise


Det er så fantastisk spennende å tenke på hvor langt vi - det store VI, er kommet i denne unike oppvåkningen.  Vi som fram til denne dag har vært, og er, involvert i tilstander hvor hovedpoenget er å drepe andre mennesker - frarøve andre dette livet! Med hvilken rett ...?  Går vi inn i denne tanken, er den totalt vanskelig å forstå.  Jeg er en av oss som ikke greier å gripe dette lenger - det bare glipper ...  Det er godt å konstatere at vi hele tida har operert i flere bevissthetstilstander, og at den jordiske utgaven er som et punktum å rekne for den gamle 'menneske'utgaven. Den prosessen vi er inne i nå, har ikke bare med forståelse å gjøre, men vi har modnet slik at en ny viten nå har formet en sti å gå på inn i vår nye forståelse - eller hva det blir ...?

Men - alt må ha med vår fantasi å gjøre.  Alt må være fantasi!  Hele livet må være en fantasireise.  Fantastisk!  Denne tanken er ikke så lett å fange, men bare ved å streife den er det mulig å kjenne at det godt kan være slik.  Så er følelsen borte.  Et bilde former seg;  Forståelse som flyter inn over livene våre som en tsunami - slår mot oss og bølger innover, skyller over og legger seg som blinkende vannøyer i vår verden.  Fyller oss med nye og 'lange' følelser, ulikt de korte og hissigsinte som 3d er mest kjent for å huse.  For et maskineri vi bærer på - innenfor huden!  Og for en verden vi skaper når vi heretter forer den med slik energi og slik bevissthet.  Tukáte er full av undring ...


Ingen kommentarer: