torsdag 1. september 2011

"We the People"


"We the People" - er et forslag som sendes ut for å bli godkjent av folket - i USA.  


Kunne det ikke vært aktuelt med en slik godkjenning fra  "Vi Folket"  her i landet også?    Jeg tenker på "Monstermastene" i Hardanger, men det er flere saker.   Monster-saken frontes av en statsråd uten tanke på at det er andre med tanker - ut over 'olje- og monster-tanker' - i dette landet!  

'Vi' (alternative) er snart i flertall på Jorda, og vi har som førsteprioritet å utøve omsorg for Moder Jord / Gaia.  Det er helt nødvendig med en 'kontra' i slike saker som dette - som skader vårt fundament så enormt!

Nå er jeg ikke på Facebook eller Twitter, men det er sikkert alle andre.   Send forslaget ut på 'høring.'

Se mer:   The 2012 Scenario


Ingen kommentarer: